Když na konci měsíce října končilo úvěrové moratorium, banky deklarovaly, že budou vůči každému dlužníkovi v nesnázích postupovat individuálně. Tedy mu vyjdou vstříc. Málokdo si však dokázal představit, co to bude znamenat v praxi. Nyní už je jasné, jak takzvaná individuální restrukturalizace úvěru vypadá v praxi.

V režimu úvěrového moratoria, jehož cílem bylo ulevit klientům bank během ekonomického šoku způsobeného pandemií koronaviru, poskytly banky odklad splácení asi u 360 tisíců úvěrů. Podle aktuálního průzkumu České bankovní asociace [ČBA] bylo po konci moratoria jedenáct procent úvěrů s odloženými splátkami stále v prodlení.

Lidí, kteří nezvládají řádně splácet úvěry, jsou desítky tisíc

„Ukončení moratoria ale neznamená, že pro klienty, kteří se ocitnou v potížích se splácením svých úvěrových závazků, není žádné řešení,“ říká místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim a nabízí hned několik možností řešení.

Banka může splátky na omezenou dobu pozastavit

První možností je pozastavení splátek. To ale znamená, že je úvěr stále úročen a úroky, které během doby pozastavení splátek vzniknou, bude klient v důsledku muset zaplatit navíc. Typicky doplatí klient úroky na konci splatnosti úvěru. Splatnost se tedy úměrně prodlouží nejen o odložené splátky, ale též o úroky, které tímto odkladem vzniknou navíc oproti původním splátkovému kalendáři.

Banka může dlužníkovi dočasně snížit splátky

V případě dočasného snížení splátek se reálně platí pouze úroky z úvěru, ale úvěr samotný se nesplácí. Splácení úvěru se odsouvá na pozdější dobu a celková splatnost se tak rovněž prodlužuje. I když méně než v případě úplného pozastavení.

Banka může dlužníkovi prodloužit splatnost úvěru

V jiných případech může být vhodné řešení prodloužení splatnosti úvěru. Když se splácení úvěru rozvrhne na delší časové období, je splátka pochopitelně menší. Může ulevit klientovi v jeho měsíční zátěži. Je však nutno zdůraznit, že na rozdíl od období moratoria nyní již vše záleží na posouzení konkrétní situace bankou. Na poskytnutí odkladu splátek není žádný právní nárok.

Problémy dlužníků splácet chtějí banky řešit individuálně

Odklady splátek, prodloužení splatnosti a jiné podoby zásahů do existujícího úvěru se navíc zapisují do úvěrového registru a v budoucnu mohou klientovi zkomplikovat žádost o nějaký jiný úvěrový produkt. Je pravděpodobné, že by taková situace mohla klientovi v budoucnu zkomplikovat i snahu o refinancování hypotečního úvěru. A je dost možné, že kvůli odkladu či rozvolnění splátek bude klient v budoucnu nucen přijmout od stávající banky horší podmínky na příští fixaci hypotéky. To kvůli tomu, že nebude schopen zajistit si lepší podmínky u konkurence.

Řešit problémy ihned se vyplatí

I když restrukturalizace úvěru s sebou nese negativa v podobě prodloužení splatnosti, vyšších celkových nákladů úvěru a zápisu do úvěrového registru, stále jde v případě potíží se splácením o jedinou skutečně přijatelnou formu řešení.

„Základem je aktivní komunikace s bankou. Pokud se klient rozhodne pro přístup ‚nekomunikace‘ a snahu o hru na mrtvého brouka, pak neschopnost hradit splátky může dojít do těch nejhorších konců. A ty mohou obnášet exekuce a případné nucené prodeje zastavených nemovitostí,” uzavírá Eim.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here