V Indexu vnímání korupce [Corruption Perceptions Index, CPI] za rok 2020 Česká republika získala 54 bodů a obsadila tak 49. příčku ze 180 zemí. Index od roku 1995 zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Jakkoli jde o meziroční propad, od roku 2012 si Česko v žebříčku polepšilo o pět bodů.

Ještě loni se umístila Česká republika na 44. příčce s 56 body. Index CPI 2020 řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100. 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů naopak znamená nejvyšší míru korupce. Žebříček je sestavovaný na základě výsledků průzkumů mezi experty, nikoliv na základě průzkumů veřejného mínění. Hodnotí mimo jiné schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci. To je účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míru transparentnosti jejího fungování a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků.

„Zlepšení postavení České republiky v Indexu vnímání korupce by v budoucnu mohlo přinést prosazení návrhu regulace lobbování aktuálně projednávaného Poslaneckou sněmovnou a dále návrh zákona o ochraně oznamovatelů,“ uvedl mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR [MS ČR] Vladimír Řepka.

Legislativní návrhy počítají s ochranou oznamovatelů všech trestných činů, přestupků a jiných protiprávních jednání v zákonem vymezených oblastech, které souvisejí s prací a jinou obdobnou činností. Navrhují i nové kategorie přestupků, jež budou významný prvek zajištění vymahatelnosti navržené právní úpravy a současně předcházení zneužitelnosti.

Návrh zákona na ochranu oznamovatelů

MS ČR předložilo vládě loni 30. září návrh zákona o ochraně oznamovatelů [takzvaných whistleblowerů] a související změnový zákon. To na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU. Zákon například zavádí povinnost určených subjektů vytvořit takzvaný vnitřní oznamovací systém pro činění oznámení.

Roli vnějšího, tedy centrálního oznamovacího orgánu, by měl plnit nově zřízený útvar MS ČR. Ten má podle úřadu jako gestor problematiky boje proti korupci nejlepší předpoklady pro výkon této agendy.

Návrhy přicházejí také s významnými nástroji procesní ochrany oznamovatelů. Jako je zavedení vyvratitelné domněnky ve prospěch oznamovatele v případě návrhu na uložení předběžného opatření či obrácení důkazního břemene. Následkem čehož ale bude žalovaný [např. zaměstnavatel] tím, kdo bude muset prokazovat, že proti žalobci [oznamovateli] neučinil odvetné opatření.

Zákony na potírání korupce budou až v prosinci

Po projednání Legislativní radou vlády by návrhy měly být do konce roku předloženy k projednání vládě a následně Parlamentu. Zákony by pak měly nabýt účinnosti ke dni uplynutí transpoziční lhůty, tedy 17. prosince 2021.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here