Samotestování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných [OSVČ] ve firmách začne už příští týden. Od pondělí [1. 3. 2021] tak mohou zaměstnavatelé nakupovat samotestovací sady pro laiky. Čtyři testy do měsíce v ceně do 60 Kč za jeden uhradí zdravotní pojišťovny ze svých fondů prevence.

Náklady na samotestování zaměstnanců v podnicích a OSVČ částečně pokryje příspěvek od zdravotních pojišťoven. Firmy, které se rozhodnou své zaměstnance pravidelně testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, dostanou příspěvek ve výši až 60 korun za každou jednu samotestovací sadu na pracovníka. A to v intervalu nejvýše čtyř testů za měsíc. Stejná pravidla platí i pro OSVČ.

„Vláda na testy zaměstnavatelům přispěje, a to ve výši 60 korun za test na čtyři testy měsíčně pro jednoho zaměstnance. Zaměstnavatelé budou mít povinnost všechny pozitivně testované zaměstnance hlásit na hygienu,“ potvrzuje prezident Svazu průmyslu a dopravy [SP ČR] Jaroslav Hanák.

Zdravotní pojišťovny příspěvek firmám a OSVČ vyrovnají ve výši skutečně vynaložených nákladů na pořízení samoodběrového testu ze svých fondů prevence [nejvýše do 60 Kč/kus]. Ty totiž zřizují právě k úhradě zdravotních služeb s prokazatelně preventivním, diagnostickým a léčebným efektem. K zajištění dostatku finančních prostředků pro příspěvky na samotestování zaměstnanců musí Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] připravit ještě novelu zákona upravující vytváření fondů prevence.

Co je na výběr a antigenní testování zdravotníky

K samotestování pracovníků mohou zaměstnavatelé a OSVČ používat pouze takové sady, které výslovně povolí k laickému testování MZ ČR. V tuto chvíli jde o seznam celkem jedenácti testovacích sad, které bude úřad v čase aktualizovat. Výčet povolených produktů k samotestování v podnicích je k nahlédnutí zde.

Mimo dobrovolné samotestování ve firmách a OSVČ platí nadále i pro tyto pracovníky možnost antigenního testování zdravotníky v odběrových místech, které je plně hrazeno z pojištění vždy jednou za tři dny. Pozor, netestují se osoby, které v posledních 90 dnech prokazatelně prodělaly onemocnění covid-19. Seznam odběrových míst zde.

Zaměstnanci dostanou až 370 Kč jako příspěvek k nemocenské

Antigenní testování je určeno hlavně pro asymptomatické osoby, tedy ty, které nemají příznaky nemoci covidu-19 [rýma, kašel, horečka, dušnost, slabost, ztráta chuti a čichu]. V opačném případě, kdy se osoba necítí dobře, nebo je v karanténě, se má spojit se svým praktickým lékařem, který zkontroluje jeho zdravotní stav. A případně mu vystaví e-žádanku a odešle ho na PCR test [podrobnější laboratorní vyšetření]. Stejně tak řeší testování i osoby v nařízené karanténě. Tedy ty, které se blíže setkaly s covid pozitivní osobou. Automaticky totiž zůstávají v domácí karanténě [povinně] a pátý až sedmý den jdou na PCR testování, na které je pošle praktický lékař nebo krajská hygienická stanice.

Izolačku dostanou i živnostníci, ale jen ti nemocensky pojištění

Zpřísněná opatření na pracovištích

Od pondělí 1. března dále platí, že zaměstnanci na pracovišti musí povinně nosit ochranu nosu a úst, minimálně pak rouškou. Výjimku mají pouze zaměstnanci pracující ve ztížených podmínkách, nebo tam, kde tomu brání technické možnosti firmy. Důslednější opatření a pravidelné testování zaměstnanců a živnostníků má zmírnit rychlé šíření nákazy covidem-19 aniž by došlo k zastavení provozu ve firmách, především v oblasti průmyslu.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here