Dotace z Covid – Kultura se daní, potvrdilo ministerstvo financí

403
dotace
Foto: Pixabay.com

Provozní dotace jsou příjem, proto se zohledňují v daňovém přiznání. Což platí i pro poskytnuté podpory v době epidemie covidu-19. Například na kompenzaci nájemného či uzavřených provozoven z programu Covid – Kultura.

Na skutečnost, že poskytnuté podpory za vládní omezení a zákazy v době pandemie covidu-19, konkrétně z programu Covid – Kultura, se zahrnují do příjmů v ročním daňovém přiznání upozornili zástupci spolku Kulturní sféra prostřednictvím webu iRozhlas.cz.

Podle zástupců spolku prezentovali tvůrci program Covid – Kultura, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] a Ministerstvo kultury [MK] tak, že se přiznaná podpora nedaní. V praxi a navíc jen několik týdnů před koncem termínu pro podání daňových přiznání za rok 2020 se ukázalo, že opak je pravda. Poskytnutou dotaci na provoz z programu Covid – Kultura musí její příjemci v daňovém přiznání uvést. A tedy i zdanit, jak ostatně už ii samo potvrdilo Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

„Přirozeně platí, že provozní dotace jsou příjmem, se kterým je potřeba při určování případné daňové povinnosti počítat,“ vysvětlilo MF ČR.

Podle něj z podstaty provozních dotací, že covidová pomoc nebude jako taková zdaněna u většiny příjemců podpory ve skutečnosti.

„V důsledku kombinace možnosti uplatnit nejméně paušální výdaje [typicky 60 %], daňové uznatelnosti nákladů, na které jsou tyto dotace čerpány a daňových slev a odpočtů [základní sleva na poplatníka 27 840 Kč], je daň u poškozených osob zpravidla nulová,“ vysvětluje úřad s tím, že přestože jde o zdanitelné příjmy, k faktickému zdanění dotace nedochází.

Vyjmutí provozní dotace by bylo nefér

Ministerstva uvedlo, že nemůže vyjmout poskytnuté dotace z příjmů, které ovlivní základ pro výpočet daně. Znamenalo by to totiž, že podnikatel s dotací za proticovidová opatření, by vykázal navzdory krizi čistý zisk i v několika stovek tisíc korun. Přičemž by ho nemusel zdanit. Oproti tomu podnikatelé a živnostníci bez poskytnuté pomoci, by výsledek svého ročního hospodaření v daňovém přiznání řádně danili.

„Z pomoci, která má napomáhat nejpostiženějším subjektům vypořádat se s výpadkem příjmů a fixními náklady, by se tak stal nežádoucí optimalizační daňový nástroj těch, jejichž nárok na tuto pomoc je s ohledem na velikost vykázaného čistého zisku přinejmenším sporný,“ upřesnil úřad.

Program Covid – Kultura

Dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] ve spolupráci s Ministerstvem kultury [MK]. Celková alokace programu Covid – Kultura výzev 3.1, 3.2 a chystané výzvy 3.3 činní 1 mld. korun.

V druhé výzvě Covid Kultura se sešly žádosti za 359 milionů

Výzva 3.1. v programu týkající se OSVČ vyhlásilo ministerstvo 5. února. Žádosti se podávají od pondělí 15. února 2021. Výzva 3.2 pro audiovizi úřad zveřejnil 15. února, žádosti začne přijímat od pondělí 1. března do pátku 30. dubna 2021.

Podávat žádosti mohou zájemci prostřednictvím Portálu AIS MPO. Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznou zájemci na eidentita.cz.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here