Příspěvek k nemocenské při karanténě a izolaci platí od 1. března do konce dubna 2021. Zaměstnanci ho vyplatí zaměstnavatel k náhradě mzdy ve výši maximálně 370 korun za den. Příspěvek dostanou i dohodáři. 

Příspěvek k nemocenské za dobu strávenou v karanténě a izolaci ve čtvrtek 4. března podpořil Senát a 5. března podepsal prezident. Vyplácet ho bude zaměstnanci jeho zaměstnavatel k náhradě mzdy, tedy nemocenské v době pracovní neschopnosti kvůli prokazatelné nákaze covidem-19 [i jinou infekční nemocí, pozn. red.], anebo při karanténě, tedy rizikovém kontaktu s nakaženým. Zaměstnanec dostane příspěvek maximálně 370 korun za den. Konkrétní částka se odvíjí od výše jeho hrubé měsíční mzdy. Přesný výpočet ukáže kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] na odkazu zde.

Příspěvek k nemocenské dostanou i dohodáři účastni na nemocenském pojištění. Jinak řečeno ti s příjmem nad 3 500 Kč u dohody o pracovní činnosti [DPČ] a nad 10 tisíc u dohody o provedení práce [DPP].

Izolačku dostanou i živnostníci, ale jen ti nemocensky pojištění

Příspěvek k nemocenské vyřídí zaměstnavatel

Příspěvek zaměstnanci, který vyplatí k náhradě mzdy [nemocenské], si zaměstnavatel odečte z měsíčního odvodu na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

„Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance,“ uvádí MPSV.

Potvrzení o zahájení a ukončení karantény a izolace dostane zaměstnavatel elektronicky prostřednictvím eNeschopenky.

Příspěvek k nemocenské: Odpovědi na nejčastější otázky

Od kdy platí mimořádný příspěvek?

Mimořádný příspěvek k nemocenské vyplácí zaměstnavatel i zpětně od 1. března. Jeho platnost pak skončí 30. dubna 2021.

Kdo mi jej vyplatí a za jakou dobu?

Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci nad rámec běžné nemocenské bonus ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den. Nejdéle po dobu 14 dnů, což je doba pro karanténu a izolaci.

Kdo může příspěvek dostat?

Příspěvek dostane každý zaměstnanec v nařízené karanténě a izolaci kvůli infekční nemoci, tedy právě covidu-19. Musí být však plátcem nemocenského pojištění. To znamená, že na příspěvek dosáhnu i dohodáři s příjmem nad 3 500 Kč [DPČ] a 10 tisíc Kč [DPP].

Pozor! Příspěvek nedostanou zaměstnanci, kteří se do karantény a izolace dostali po návratu ze zahraničí. A to po dobu prvních pěti dnů. Výjimkou jsou služební cesty zaměstnance.

Žádá si zaměstnanec o příspěvek sám?

Ne. Příspěvek dostane automaticky od svého zaměstnavatele na svůj běžný účet, na který dostává svou mzdu. Tedy i její náhradu a po dobu března a dubna i mimořádný příspěvek k nemocenské. Zaměstnanec musí jen ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a mít od lékaře vystavenou eNeschopenku. Příspěvek dostane v nadcházející výplatě.

Opakovaná karanténa dostává české živnostníky na nulu

Jakým způsobem získá zaměstnavatel vyplacený příspěvek zpět?

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace. Příspěvek k náhradě mzdy si odečte od odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odečet může zaměstnavatel provést až do třech kalendářních měsíců od ukončení karantény a izolace svého zaměstnance. O karanténě a izolaci se přitom zaměstnavatel dozví prostřednictvím eNeschopenky od lékaře pracovníka.

Kontrolují úřady dodržování karantény a izolace?

Dodržování karantény a izolace kontroluje hygiena. Při její porušení uloží finanční pokuty.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here