V lednu 2021 zemřelo podle předběžných údajů 15,9 tisíce obyvatel ČR. To je o 50 % více oproti pětiletému průměru let 2015–2019. Absolutně jde o nárůst o 5,3 tisíce osob. Jakkoli jde o nadprůměrné počty úmrtí, z hlediska dynamiky došlo proti listopadu 2020 k mírnému zpomalení. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Letos v lednu podle úřadu na každých 100 tisíc obyvatel připadlo 148 úmrtí. V průměrném lednu z let 2015–2019 to bylo 100 úmrtí. Lednový počet zemřelých v absolutní hodnotě dále přesáhl listopadové maximum [15,7 tis.] z podzimní vlny vysoké úmrtnosti. Relativní nárůst počtu úmrtí oproti pětiletému průměru roků 2015–2019 však byl v listopadu výraznější [77 % nad průměrem]. Důvod je, že v listopadu bývá zemřelých obecně méně.

„Historicky v časové řadě absolutních údajů od roku 1950 nebyl počet osob zemřelých v letošním měsíci lednu nikdy vyšší než letos. Nejblíže mu byl údaj z roku 1970, kdy bylo v lednu, v době velké epidemie takzvané hongkongské chřipky, zaznamenáno 15,3 tisíce zemřelých,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Chřipkové viry mají na svědomí stovky milionů životů

Podle něj v období let 2015 až 2019 i v roce 2020 se lednový úhrn zemřelých pohyboval v rozmezí 9,5–12,4 tisíce. Podle statistiků vyšší počet zemřelých v lednu [oproti listopadu] podporuje obecně vyšší celková úmrtnost v prvním měsíci roku a také o jeden den delší měsíc. Statistici dále uvedli, že počty úmrtí sice měly v průběhu ledna klesající trend, avšak i na konci měsíce zůstaly nadprůměrné. Loni v prosinci zemřelo 14 tisíc lidí, v listopadu 15,7 tisíce a v říjnu 14,2 tisíce lidí.

Umírají více muži než ženy

Stejně jako při loňské podzimní vlně byli zvýšenou úmrtností i letos v lednu zasaženi více muži než ženy. Jejich míra úmrtnosti [počet zemřelých na 100 tisíc osob] se oproti průměrné lednové z let 2015 až 2019 zvýšila o 58 procent, zatímco u žen o 38 procent.

„V prvním lednovém kalendářním týdnu činil denní průměr zemřelých 539 osob. Ve druhém 528, ve třetím 504 a v posledním čtvrtém 475 osob. Nejvíce lidí, 571, zemřelo 6. ledna. Srovnatelná čísla pro první čtyři týdny roku 2020 se přitom pohybovala v rozmezí 321–334 zemřelých,“ upřesnila vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Z hlediska věku byla nejvíce zvýšená úmrtnost 75 až 84letých mužů, a to o 61 procent. O 57 procent byla také oproti pětiletému průměru vyšší úmrtnost 85letých a starších mužů, o 50 procent mužů 65 až 74letých. U žen bylo zvýšení úmrtnosti v těchto třech věkových kategoriích téměř stejné, a to 32 až 33 procent. Ve všech těchto případech byly procentní nárůsty úmrtnosti nižší, než jaké byly zaznamenány v rekordním listopadu roku 2020.

Nejvyšší počty úmrtí oproti minulosti má Karlovarský kraj

Počet zemřelých byl v lednu vysoce nadprůměrný ve všech krajích. Nejvíce převýšil průměr z let 2015 až 2019 v Karlovarském kraji, kde byl letos v lednu více než dvojnásobný.

„Počty zemřelých navíc jako v jediném kraji v průběhu jednotlivých kalendářních týdnů [v lednu] plynule rostly,“ řekla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

O 85 procenta nad pětiletým průměrem byl počet zemřelých v Královéhradeckém kraji. Následovaly kraje Moravskoslezský a Liberecký, kde byl nárůst zemřelých o 63, resp. 62 procent. Naopak Hlavní město Praha bylo s 27% nárůstem krajem s nejmenším navýšením počtu zemřelých v měsíci lednu. Méně než 40% bylo zvýšení počtu zemřelých již jen v kraji Plzeňském a Jihočeském.

Počty zemřelých loni v ČR vzrostly o 15 % na 129 tisíc

Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v loňském roce 129,1 tisíce obyvatel České republiky, což je o téměř 17 tisíc více než v roce 2019. Nejvíce se umíralo, jak již bylo řečeno, v listopadu a nárůst úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii 75–84letých a více muže než ženy. Z regionálního pohledu došlo k největšímu relativnímu nárůstu počtu zemřelých ve Zlínském kraji.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here