Policisté a civilní zaměstnanci policie získají od 1. 6. příspěvek na stravování ve výši 39 korun na den. Příspěvek dostanou ti, kteří nemají možnost stravování ve vlastním zařízení. Ministr vnitra Jan Hamáček [ČSSD] pro policisty prosazuje navíc mimořádné covidové odměny.

Zavedení takzvaného stravenkového paušálu pro policisty a civilní zaměstnance dnes potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček [ČSSD].  Příspěvek ve výši 39 korun na den na stravu získá od 1. června tohoto roku až 43 tisíc policistů a civilních zaměstnanců bez možnosti stravování ve vlastním zařízení.

„Každá vláda vrácení příspěvku na stravování policistům jen slibovala. My po jedenácti letech konečně splácíme policistům dluh, protože každý policista má právo na kvalitní stravu,“ uvedl Hamáček.

Počty lidí v ozbrojených složkách státu i výdaje na ně rostou

Dodal, že vnitro na stravenkový paušál vyčlenilo ze svých prostředků 215 milionů korun. Příspěvek na kvalitní stravu přivítali i odboráři, ti dnes jednali s ministrem Hamáčkem.

„Jan Hamáček jako jediný člen vlády reagoval na naše výzvy k řešení policejního stravování, za to mu děkuji. Je důležité, abychom příspěvek udrželi i v příštích letech,“ uvedl předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR [NOS PČR] Tomáš Machovič.

Podle něj vláda policejnímu sboru vzala příspěvek na stravování v roce 2010. Policie se tak stala dle jeho slov prakticky jedinou složkou státu, která nemohla poskytnout příspěvek na stravu svým zaměstnancům.

Mimořádné odměny ve výši 20 tisíc korun

Na jednání předsedy Unie bezpečnostních složek – odborová organizace [UNIEBS] Zdeňka Drexlera a předsedy Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáše Machoviče ministr odboráře informoval o svém záměru předložit vládě návrh na mimořádné odměny pro policisty a hasiče nasazené v rámci pandemie. Dle jeho plánu by průměrnou odměnu 20 tisíc korun měli dostat policisté a hasiči, kteří byli skutečně v přímém výkonu služby.

„Vnímám velmi pozitivně, že chce rozdělit odměny hlavně mezi příslušníky, kteří skutečně ve dne i v noci sloužili na ulici,“ uvedl v této věci Drexler.

Bohumír Dufek z ASO ČR kritizuje prodej odborového majetku

Ministr vnitra svůj záměr ohlásil letos koncem března [31.3.] po jednání Ústředního krizového štábu.

„Nestačí stále jen děkovat, proto navrhnu vládě mimořádné odměny v průměru 20 tisíc korun pro policisty a hasiče, kteří dohlížejí na dodržování krizových opatření. Pokud budou kolegové souhlasit, navrhnu stejné odměny i pro celníky a vojáky,“ informoval tehdy.

Bez práva na náhradní volno

Upřesnil, že příslušníci bezpečnostních sborů pracují v krizovém stavu bez nároku na náhradní volno a 150 hodin musejí odsloužit bez práva na proplacený přesčas. Odměnu by proto měl dostat každý policista a hasič v osmé a nižší platové třídě, který se přímo podílí na boji s pandemií. Celkem by mělo jít o 28 500 příslušníků. Celkové náklady na mimořádné odměny by měly podle dostupných informací činit 770 milionů korun.

Deficit rozpočtu je za první letošní tři měsíce 125,2 mld. Kč

„Věřím, že pro návrh získám ve vládě podporu, policisté a hasiči patří spolu se zdravotníky mezi nejohroženější profese,“ doplnil Hamáček.

V plánu má dále vyjednat mimořádné covidové odměny pro pracovníky vězeňské služby. O tom již jedná se zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here