Státní podnik Řízení letového provozu ČR [ŘLP ČR] loni vůbec poprvé v historii zaznamenal ztrátu. Ta dosáhla 1,4 miliardy korun. Zástupci podniku přesto uvedli, že finanční situace ŘLP ČR zůstává i navzdory trvající krizi v letectví stabilní. Jakkoli zadlužení státního podniku vzrostlo.

Řízení letového provozu ČR  poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru ČR. A to na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary. Loni dosáhly celkové výnosy ŘLP ČR 1,84 miliardy korun, to je o 55,9 procenta než v roce 2019.

Krize v letectví pokračuje dál. A zejména v Evropě

Hlavním zdrojem příjmů podniku bylo poskytování letových navigačních služeb. Výnosy z těchto služeb představovaly 81,7 procenta z celkových provozních výnosů. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb ve výši 1,3 miliardy korun, to je 74 procent provozních výnosů.

„Podnik byl na základě realizovaných úsporných opatření schopen se vyrovnat se všemi závazky, souvisejícími se zabezpečením své činnosti i se závazky vůči státnímu rozpočtu a to i za cenu růstu zadlužení podniku,“ uvedlo ŘLP ČR ve své zprávě.

Další významnou výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb v hodnotě 208 milionů korun s 11,9% podílem na provozních výsledcích.  Z ostatních výnosů podniku byly významné tržby z poskytování vzdělávání a výcviku v částce 105 milionů a výnosy kalibrační letky ve výši 48 milionů korun.

Řízení letového provozu a výpomoc ve výši půl miliardy

Objem nákladů podniku včetně zohlednění splatné a odložené daně činil necelé 3,3 miliardy korun. Zde šlo o 18,4% meziroční pokles. Úspory v oblasti výkonové spotřeby dosáhly jedné čtvrtiny objemu těchto nákladů roku 2019. Úspor bylo dosaženo i v oblasti osobních nákladů, kdy vedle zmrazení dílčích složek mezd došlo i k redukci počtu zaměstnanců.

 I přes bezprecedentní krizi letectví nám ekonomická kondice podniku pomáhá řešit jeho činnost v dlouhodobějším horizontu v případě klíčových investic a především při plnění jeho závazků vůči našim zaměstnancům. Bez jejich pochopení by budoucí cíle nebylo možné realizovat,“ uvedl generální ředitel ŘLP ČR Jan Klas.

Letiště Praha loni odbavilo o 79,9 % méně lidí než předloni

Dodejme, že za účelem stabilizace finanční situace ŘLP ČR v době úplného výpadků příjmů od leteckých dopravců [únor – duben 2020] čerpal externí zdroje financování. V průběhu roku 2020 mu byla zakladatelem, to je Ministerstvo dopravy ČR, poskytnuta návratná státní finanční výpomoc. Ta činila půl miliardy korun a posloužila k úhradě nezbytných provozních nákladů státního podniku.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here