Česko je pozadu v projednávání novely Zákona o podporovaných zdrojích energie. Ta má být součástí transpozice evropské směrnice o obnovitelných zdrojích [REED II]. Podle zástupců soukromého sektoru však projednávání zákona vázne, čímž hrozí vážné dopady do ekonomiky.

Včera na to upozornil Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR], Hospodářská komora [HK ČR], i Česká asociace petrolejářského průmyslu [ČAPPO]. Ta prostřednictvím svých členů zajišťuje 90 procent energie do české dopravy.

„ČAPPO vyzývá odpovědné parlamentní instituce, aby se zasadily o přijetí novely Zákona o podporovaných zdrojích energie jakožto zásadní transpoziční legislativy směrnice RED II do české legislativy,“ uvádí mluvčí asociace Václav Loula.

Podle něj z pohledu konečného celospolečenského cíle, kterým je dekarbonizace celé ekonomiky není nic horšího než odkládání přijetí nezbytné legislativy. Což v praxi znamená nezajištění tak čitelného právního a podnikatelského rámce pro přijetí potřebných zásadních strukturálních změn. Na podporu projednání a schválení ještě touto sněmovnou hovoří i fakt závazného termínu EU zajistit transpozici do poloviny roku 2021.

„Nepřijetí transpozice nebo dokonce její zastavení může přinést vážné následky, možné komplikace s plněním cílů v roce 2030 a vyslání špatného signálu směrem k EU,“ dodal.

Na projednání novely naléhá i SP ČR a HK ČR

Ještě konkrétněji k zákonodárcům hovoří zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. Ti rovnou vyzvali Poslaneckou sněmovnu, aby nalezla ke sporným bodům návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie kompromis. A zároveň ho dle jejich slov neprodleně projednala na probíhající schůzi Sněmovny. Upozorňují na to, že návrh zákona je klíčový pro nastavení podmínek pro dosažení cíle pro podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030.

„Umožní financovat podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla i v příštím roce,“ uvádějí ve společném prohlášení zástupci SP ČR a HK ČR.

Modernizační fond dnes otevřel první ostré výzvy pro teplárny

Dále upozorňují na to, že pokud nebude návrh zákona projednán na probíhající sněmovní schůzi, reálně hrozí, že nebude schválen do konce roku a nepodaří se do voleb dokončit legislativní proces.

„Neschválení zákona bude mít za následek ohrožení stávajících provozovaných zdrojů. To je do plánovaných investic do ekologizace v oblasti teplárenství, plynárenství, elektroenergetiky i průmyslu. A podepíše se i na omezení možnosti přechodu z uhlí na nízkoemisní hospodářství. Počítat je třeba i s negativním dopadem do státního rozpočtu, čerpání prostředků z fondů EU a dopady pocítí pak zejména obyvatelstvo,“ vyjmenovává ve společném prohlášení SP ČR a HK ČR.

Novela o podporovaných zdrojích: Problém je IRR

Pro schválení návrhu zákona ještě letos je podle nich nezbytné urychleně najít kompromis ve sporném bodu hodnoty IRR pro obnovitelné zdroje energie. Jedná se o vnitřní výnosové procento [IRR – Internal Rate of Return]. Aktuální návrh zákona uvádí pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie různé úrovně maximální přípustné výše IRR. Kritizovaná je hodnota například pro solární elektrárny, u nichž má být nastavena maximální výnosnost v podobě IRR o hodnotě 6,3 procenta. Což je podle zástupců solárního byznysu velmi málo.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here