Česká obchodní inspekce [ČOI] loni přidala na seznam rizikových e-shopů každý den jeden nový. A to samé platí pro letošek. Aktuálně její seznam rizikových e-shopů zahrnuje více než 366 adres. ČOI jeho prostřednictvím varuje spotřebitele před obtížnou vymahatelností spotřebitelských práv při online nákupech.

ČOI na svých stránkách pravidelně aktualizuje seznam rizikových e-shopů v Česku. Důvodem je vysoký počet prodejců, které porušují Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale i dalších právních předpisů v dozorové působnosti ČOI.

Problémy u e-shopů potvrzuje i praxe. ČOI loni provedla celkem 1 144 jejich kontrol. Soustředila se na dodržování právních předpisů při nabídce a prodeji zboží přes internet. Porušení zákona zjistila u 70,7 procenta zkontrolovaných online obchodů [809 e-shopů].

Klamavé obchodní praktiky jsou běžné

Cílem kontrol bylo ověřit dodržování povinností vyplývajících prodávajícím zejména ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale i dalších právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce.

„Výsledky kontrol za rok 2020 opět potvrdily, že oblast internetového prodeje patří k těm formám obchodování, při kterých ve velké míře dochází k porušování spotřebitelské legislativy. Obchodníci často používají nekalé a klamavé obchodní praktiky a neinformují spotřebitele o podmínkách a uplatnění reklamace,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Dodává, že s rostoucím zájmem [i kvůli pandemii covidu] o nákup přes internet se zvyšuje množství spotřebitelských podnětů. A tak roste i seznam rizikových e-shopů. Podněty se týkají především reklamací, odstoupení od smlouvy a dále kvality výrobků, resp. dodání výrobků v jiné než očekávané kvalitě.

Seznam rizikových e-shopů: Počty podle krajů

Nedostatky, které byly zjištěny při kontrolách internetových obchodů, spočívaly zejména v neuvedení důležitých informací nezbytných pro odstoupení od kupní smlouvy. Dále také neinformování o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Výsledky kontrol e-shopů České obchodní inspekce podle krajů
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 71 57 80,3%
Jihočeský a Vysočina 68 46 67,7%
Plzeňský a Karlovarský 90 59 65,6%
Ústecký a Liberecký 103 60 58,3%
Královéhradecký a Pardubický 188 101 53,7%
Jihomoravský a Zlínský 361 247 68,4%
Olomoucký a Moravskoslezský 263 239 90,9%
Celkem 1 144 809 70,7%

[Zdroj: ČOI]

Internetoví prodejci také v mnoha případech neinformovali o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. U některých e-shopů chyběly řádné informace o výrobcích z hlediska jejich deklarovaných vlastností a doporučených způsobů bezpečného použití.

„Velmi často se jedná o tytéž internetové obchody, které ČOI v minulosti kontrolovala a u nichž zjistila, že zákonem stanovené povinnosti nedodržují,“ uvádí mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

ČOI při kontrolách využívá vlastní monitoring e-shopů v rámci kterého jsou ke kontrole vybíráni prodávající, jejichž webové stránky vykazují znaky možného porušování právních předpisů, ale i z podnětů samotných spotřebitelů.

Jaká konkrétní porušení zákona zjistila ČOI

Inspektoři ČOI nejčastěji zjistili porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jednotlivá ustanovení byla porušena celkem v 1 634 případech. Z tohoto počtu v 616 případech bylo kvalifikováno porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik.

  • V 343 případech zjištěno porušení ustanovení § 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1, 2, 3, týkajícího se klamavého konání.
  • V 262 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1, 2, řešící klamavá opomenutí.
  • V 10 případech bylo kvalifikováno porušení ustanovení § 4 odst. 1, 4.
  • V 1 případě se jednalo o porušení ustanovení § 5b, agresivní obchodní praktika.
  • Ve 429 případech obchodník porušil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit [§ 13].
  • Ve 389 případech obchodník neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů [§14].

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu. Dále obchodníci [v 18 případech] nedodrželi zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Nejčastěji, ve 13 případech, prodejce nevyloučil prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let prostřednictvím komunikace na dálku. Další vybraná porušení právních předpisů byla:

  • V 43 případech bylo kvalifikováno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
  • Ve 32 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, neboť prodávající neumožnil kontrolnímu orgánu provedení kontroly, případně neposkytl potřebnou součinnost nebo nebyla z jeho strany splněna uložená opatření.
  • V 51 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.

Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů ve sledovaném období pravomocně uložila celkem 637 pokut v hodnotě 5 324 300 korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here