ČOI denně doplňuje seznam rizikových e-shopů o jeden nový

237
seznam-rizikovych_e-shopu
Ilustrace: Pixabay.com

Česká obchodní inspekce [ČOI] loni přidala na seznam rizikových e-shopů každý den jeden nový. A to samé platí pro letošek. Aktuálně její seznam zahrnuje více než 366 adres.

ČOI jeho prostřednictvím varuje spotřebitele před obtížnou vymahatelností spotřebitelských práv při online nákupech. ČOI na svých stránkách pravidelně aktualizuje seznam rizikových e-shopů v Česku. Důvodem je vysoký počet prodejců, které porušují Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale i dalších právních předpisů v dozorové působnosti ČOI.

Problémy u e-shopů potvrzuje i praxe. ČOI loni provedla celkem 1 144 jejich kontrol. Soustředila se na dodržování právních předpisů při nabídce a prodeji zboží přes internet. Porušení zákona zjistila u 70,7 procenta zkontrolovaných online obchodů [809 e-shopů].

Klamavé obchodní praktiky jsou běžné

Cílem kontrol bylo ověřit dodržování povinností vyplývajících prodávajícím zejména ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale i dalších právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce.

„Výsledky kontrol za rok 2020 opět potvrdily, že oblast internetového prodeje patří k těm formám obchodování, při kterých ve velké míře dochází k porušování spotřebitelské legislativy. Obchodníci často používají nekalé a klamavé obchodní praktiky a neinformují spotřebitele o podmínkách a uplatnění reklamace,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Dodává, že s rostoucím zájmem [i kvůli pandemii covidu] o nákup přes internet se zvyšuje množství spotřebitelských podnětů. A tak roste i seznam rizikových e-shopů. Podněty se týkají především reklamací, odstoupení od smlouvy a dále kvality výrobků, resp. dodání výrobků v jiné než očekávané kvalitě.

Seznam rizikových e-shopů: Počty podle krajů

Nedostatky, které byly zjištěny při kontrolách internetových obchodů, spočívaly zejména v neuvedení důležitých informací nezbytných pro odstoupení od kupní smlouvy. Dále také neinformování o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Výsledky kontrol e-shopů České obchodní inspekce podle krajů
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 71 57 80,3%
Jihočeský a Vysočina 68 46 67,7%
Plzeňský a Karlovarský 90 59 65,6%
Ústecký a Liberecký 103 60 58,3%
Královéhradecký a Pardubický 188 101 53,7%
Jihomoravský a Zlínský 361 247 68,4%
Olomoucký a Moravskoslezský 263 239 90,9%
Celkem 1 144 809 70,7%

[Zdroj: ČOI]

Internetoví prodejci také v mnoha případech neinformovali o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. U některých e-shopů chyběly řádné informace o výrobcích z hlediska jejich deklarovaných vlastností a doporučených způsobů bezpečného použití.

„Velmi často se jedná o tytéž internetové obchody, které ČOI v minulosti kontrolovala a u nichž zjistila, že zákonem stanovené povinnosti nedodržují,“ uvádí mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

ČOI při kontrolách využívá vlastní monitoring e-shopů v rámci kterého jsou ke kontrole vybíráni prodávající, jejichž webové stránky vykazují znaky možného porušování právních předpisů, ale i z podnětů samotných spotřebitelů.

Jaká konkrétní porušení zákona zjistila ČOI

Inspektoři ČOI nejčastěji zjistili porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jednotlivá ustanovení byla porušena celkem v 1 634 případech. Z tohoto počtu v 616 případech bylo kvalifikováno porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik.

  • V 343 případech zjištěno porušení ustanovení § 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1, 2, 3, týkajícího se klamavého konání.
  • V 262 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1, 2, řešící klamavá opomenutí.
  • V 10 případech bylo kvalifikováno porušení ustanovení § 4 odst. 1, 4.
  • V 1 případě se jednalo o porušení ustanovení § 5b, agresivní obchodní praktika.
  • Ve 429 případech obchodník porušil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit [§ 13].
  • Ve 389 případech obchodník neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů [§14].

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu. Dále obchodníci [v 18 případech] nedodrželi zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Nejčastěji, ve 13 případech, prodejce nevyloučil prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let prostřednictvím komunikace na dálku. Další vybraná porušení právních předpisů byla:

  • V 43 případech bylo kvalifikováno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
  • Ve 32 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, neboť prodávající neumožnil kontrolnímu orgánu provedení kontroly, případně neposkytl potřebnou součinnost nebo nebyla z jeho strany splněna uložená opatření.
  • V 51 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.

Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů ve sledovaném období pravomocně uložila celkem 637 pokut v hodnotě 5 324 300 korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here