Den vítězství, který se u nás slaví 8. května, patří k dnům, kdy u nás zůstávají plošně zavřeny všechny obchody s prodejní plochou nad 200 m². Výjimka jsou provozovny ve zdravotnictví, na letištích a nádražích s vyšší frekvencí cestujících.

Do určování zmíněné výměry plochy se zahrnují všechny prostory prodejny, do nichž mají zákazníci přístup a to včetně zkušebních místností a kabinek. Stejně se do posuzovaných 200 m² započítávají i prodejní pulty a výkladové prostory a plocha užívaná personálem.

„Jde o celkovou prodejní plochu, kam zákazníci mají přístup za běžných okolností, nikoli o plochu, která je dočasně omezena z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19,“ upozorňují zástupci České obchodní inspekce [ČOI] ve své zprávě.

Kontrolní úřad dále upozorňuje, že pro dodržení plochy do 200m² není uznatelné řešení, kdy by provozovatel přistoupil k jejímu zmenšení například ohraničením páskami. Takový postup by ČOI posuzovala jako protizákonné jednání. Je proto třeba uvažovat celou prodejní plochu, nikoli jen omezení prostoru zmiňovanou páskou.

A co výdejní okénko?

Nabízí se i otázka otevření pouze výdejního okénka, ze kterého by prodavači své zákazníky obsluhovali. V takovém případě platí stejné pravidlo, jako je to u zmenšování plochy s pomocí pásky. To znamená, že i okénko u prodejny s plochou nad 200 m² posoudí ČOI jako protizákonné jednání.

„Pokud má provozovna za běžných okolností, tedy mimo aktuální opatření, prodejní plochu nad 200 m², pak musí být tato provozovna, včetně výdejního okénka, uzavřena,“ potvrzuje inspekce s odvoláním na zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě.

Prodejní doba v maloobchodě je dále zakázána i v následujících dnech
  • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
  • Velikonoční pondělí
  • 8. květen – Den vítězství
  • 28. září – Den české státnosti
  • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
  • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
  • 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Dále je dle zmíněné normy zakázán maloobchodní prodej 24. prosince [Štědrý den] od 12 hodin do 24 hodin.

8. května: zákaz prodeje má i své výjimky

Výjimku ze zákazu mají provozovny s prodejní plochou do 200 m², dále čerpací stanice s palivy a mazivy, lékárny, místa s vyšší koncentrací lidí, jakou jsou autobusová a železniční nádraží a letiště. A dále zákaz neplatí ani pro provozovny ve zdravotnických zařízeních.

„Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč,“ píše se v zákoně.

Dodržování zákonného nařízení ohledně maloobchodního prodeje ve dnech státních a církevních svátků zajišťuje právě Česká obchodní inspekce [ČOI].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here