Evropská komise [EK] včera [18.5.] vyzvala členské státy, aby povolily podnikům zpětný převod ztrát alespoň do předchozího rozpočtového roku. Zároveň oznámila, že připravuje nový jednotný daňový systém pro podniky na území Evropské unie. Ten má být transparentnější a prostimulační.

Ke konkrétním doporučením EK unijním státům nově patří doporučení povolit zpětný převod ztrát firem alespoň do předchozího rozpočtového roku. Z toho budou mít podle EK prospěch hlavně malé a střední podniky, jež byly v letech před pandemií covidu-19 ziskové.

„Umožní jim to kompenzovat ztráty v letech 2020 a 2021 daněmi, které zaplatily před rokem 2020,“ uvedla ve své zprávě komise.

EK dále přijala takzvané sdělení o zdanění podniků pro 21. století. To dle jejího vyjádření cílí na vytvoření spolehlivého, účinného a spravedlivého systému zdaňování podniků v EU.

„Je načase přehodnotit zdanění v Evropě. Jelikož naše ekonomiky přecházejí na nový model růstu podporovaný NextGeneration EU, musí se rovněž naše daňové systémy přizpůsobit prioritám 21. století,“ uvedl eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni.

Upřesnil, že obnovení transatlantických vztahů nabízí příležitost k učinění zásadního pokroku směrem k celosvětové daňové reformě.

„Musíme tuto příležitost využít a zajistit, aby mezinárodní dohoda chránila klíčové zájmy Evropy,” upřesnil.

Podle něj nová evropská struktura daní přinese jak dlouhodobou, tak krátkodobou vizi na podporu oživení Evropy po pandemii. A dále má přinést i zajištění odpovídajících veřejných příjmů v nadcházejících letech.

Nový daňový systém i konkrétní opatření zdanění podniků

Komise chce do roku 2023 předložit nový systém zdanění podniků v EU. Takzvaný Business in Europe: Framework for Income Taxation [BEFIT] má dle ní snížit administrativní zátěž, odstranit daňové překážky a vytvořit příznivější prostředí pro podnikání na jednotném trhu.

Ambice systému BEFIT spočívá v uplatnění jednotných pravidel pro daň z příjmů právnických osob. Cílem je dle EK spravedlivější rozdělení zdanění firem mezi členské státy. BEFIT má zároveň omezit byrokracii a snížit náklady firem na dodržování daňových předpisů. Zároveň chce minimalizovat vyhýbání se daňovým povinnostem, ale i nabídnout daňové úlevy výměnou za investice a tvorbu nových pracovních míst. Konkrétní představy prezentuje EK příští rok na sympoziu o daních „Daňová skladba EU na cestě do roku 2050.”

Součástí aktuálních doporučení EK jsou již konkrétní opatření na příští dva roky v rámci Akčního plánu v oblasti daní. Ten komise předložila loni v létě a patří mezi ně:

  • Vybrané nadnárodní společnosti působící v EU budou muset zveřejňovat své efektivní daňové sazby.
  • Zákaz zneužívání takzvaných krycích společností pro bránění se daňovým povinnostem.
  • Daňové úlevy pro firmy, které budou svůj rozvoj financovat prostřednictvím úvěrů.
  • Motivační bonusy pro firmy, které upřednostní financování rozvoje z vlastního kapitálu.
  • Doporučení, aby členské státy podnikům povolily zpětný převod ztrát alespoň do předchozího rozpočtového roku.

Digitální daň, poplatek i uhlíková cla

Evropská komise včera oznámila, že již brzy předloží svůj návrh na zajištění spravedlivého zdanění v digitální ekonomice.

Sněmovna poslala digitální daň do závěrečného čtení

Komise navrhne digitální poplatek, který bude sloužit jako vlastní zdroj EU. V souvislosti s balíčkem „FitFor55″ a Zelenou dohodou pro Evropu chce EK rovněž brzy předložit přezkum směrnice o zdanění energie a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích [CBAM].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here