Dukovany zažádaly o územní rozhodnutí pro nový jaderný blok  

192
jaderny
Foto: Skupina ČEZ

Elektrárna Dukovany II, dcera společnosti ČEZ, požádala o vydání územního rozhodnutí pro nový jaderný zdroj. Dodavatele chce ČEZ vybrat do konce roku 2024. Nový jaderný blok chce zprovoznit nejpozději v roce 2036. Do tendru přizve francouzskou společnost EDF, korejskou firmu KHNP a americký Westinghouse.

Příprava podkladů a dokumentace pro žádost o vydání územního rozhodnutí trvala přes dva roky a zapojilo se do ní přibližně sedm desítek odborníků. Rozhodnutí o vydání územního povolení si vyžádalo přes 30 tisíc stran dokumentace o váze 250 kilogramů. Dokumentaci Elektrárna Dukovany II předala Stavebnímu úřadu v Třebíči.

„Jde o správní řízení, které nemá přímou souvislost s výběrem dodavatele,“ upozornil v této souvislosti mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

Dodal, že veškerá dokumentace je digitalizovaná, ale s ohledem na legislativu musela být předána i v tištěné podobě. Kromě jiného musel přípravný tým získat více než 900 stanovisek, rozhodnutí, souhlasů a vyjádření od dotčených orgánů nebo vlastníků. Nutná byla také vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury a dalších institucí.

Příprava trvala déle než dva roky

Územní řízení, které probíhá podle stavebního zákona, navazuje na proces posuzování vlivů nového zdroje na životní prostředí [EIA]. Stejně jako v případě již získaného povolení k umístění nového jaderného zdroje se územní řízení týká až dvou bloků s maximálním výkonem do 2400 MWe.

„Postupujeme v souladu s harmonogramem, kdy na sebe jednotlivé etapy navazují. Stávající trend evropské energetiky potvrzuje naše původní předpoklady, že stabilní, a především bezemisní významný zdroj budeme v příštích desetiletích nutně potřebovat,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Dceřiná firma ČEZu Elektrárna Dukovany II zahájí v červnu

Generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský pak doplnil, že se aktuálně počítá se stavbou jednoho bloku. Přesto se řízení, jež na sebe navazují, od začátku týkají dvou výrobních jednotek.

„Tento postup dává možnost se případě operativně rozhodnout o změně záměru, pokud by to situace vyžadovala,“ vysvětlil.

Souhlasné stanovisko EIA Elektrárna Dukovany II získala v roce 2019. Letos Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal této společnosti povolení k umístění jaderného zařízení v této lokalitě. Do schvalování se letos zapojilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO]. To vydalo Elektrárně Dukovany II takzvanou autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny.

Nová sekce pro jadernou energetiku

V souvislosti s rolí MPO v případě jaderné energetiky doplňme, že novým náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce jaderné energetiky se stal Tomáš Ehler. Dosavadní ředitel odboru jaderné energetiky MPO. Ten uspěl v otevřeném výběrovém řízení. Na starosti bude mít novou sekci, která na ministerstvu vznikla začátkem května.

„Prioritou útvaru bude příprava Dukovan II a dalších nových jaderných zdrojů v České republice,“ uvedlo MPO.

Podle něj sekci jaderné energetiky MPO teď tvoří tři útvary: Odbor rozvoje nových jaderných zdrojů, odbor strategie, výzkumu a mezinárodní spolupráce v jaderné energetice a samostatné oddělení radioaktivních odpadů. Základem sekce, která má nyní čítat 37 systemizovaných míst, je tým někdejšího odboru jaderné energetiky.

Šnobr: Je pod úroveň sledovat energetickou politiku státu i ČEZ

Sekce má mít na starosti i notifikace veřejné podpory, přípravu smluvního uspořádání po roce 2024 a financování dle nízkouhlíkového zákona. Stále platí, že do bezpečnostního posouzení, které je podmínkou pro účast v tendru na výstavbu jaderných bloků v Dukovanech, budou na základě usnesení vlády z 19. 4. 2021 č. 394 pozváni tři dodavatelé jaderných technologií. Těmi jsou francouzská společnost EDF, korejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse.

Kdo je “jaderný” náměstek Tomáš Ehler

Tomáš Ehler se energetice a energetické politice věnuje dlouhodobě. Je rovněž člen dozorčí rady společnosti Elektrárna Dukovany II. Před MPO pracoval například v Hospodářské komoře a také v diplomatických službách Ministerstva zahraničních věcí ČR [MZV ČR]. Působil v Berlíně a Vídni, jako obchodní rada vedl obchodně-ekonomické oddělení českého velvyslanectví ve Spolkové republice Německo. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Institut pro průmyslový a finanční management. Mluví anglicky, německy a má bezpečností prověrku na stupeň tajné.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here