Stát zavíral mateřinky a omezoval základky protizákonně

312
stat
Foto: FinTag.cz

Plošné uzavření mateřských škol a omezení základních škol dle dubnových opatření Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] bylo nezákonné. Podle nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu [NSS] MZ ČR chyběla pro jeho postup opora v zákoně. Stát tak školy zavřel a omezil protizákonně.

Podle NSS Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] může mimo nouzový stav podle pandemického zákona plošně omezit vysoké školy, ale ne mateřské a základní školy.

„Proč zákonodárce nezahrnul do tohoto zákona – určeného právě ke zvládání nynější pandemie – také jiné školy než vysoké, nepřísluší soudu domýšlet,” stojí v rozhodnutí NSS.

Pandemický zákon prošel Sněmovnou a dospěl do finále

Soud postupně obdržel několik návrhů na zrušení některých ustanovení ve dvou obdobných mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví z 12. a 19. dubna. Mateřské školy byly tehdy uzavřené, stejně jako druhý stupeň základních škol. Zatímco na prvním stupni byla rotační výuka. Návrhy se zabývaly dva různé senáty NSS. Oba vydaly rozsudky, v nichž vyslovily nezákonnost sporných ustanovení. Zrušit je už nemohly, protože jejich platnost mezitím vypršela, školy jsou v provozu.

Proti opatřením se postavili žáci, rodiče i školy

Návrhy podávali žáci základních a mateřských škol, jejich rodiče, mateřské a základní školy a také městská část Praha 9, která školy zřizuje. NSS konstatoval, že rodiče dětí nemohou sami napadnout opatření, jimiž byl omezen provoz škol, neboť nejde o přímý zásah do jejich práv. Rodiče však mohou podávat návrhy jménem svých dětí jako jejich zákonní zástupci. Mimořádná opatření mohou zpochybnit také školy a samosprávy. Omezení totiž zasáhla do naplňování samotného smyslu existence škol. To je do práva na samosprávu, které zahrnuje také péči o výchovu a vzdělávání.

Podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka [ODS] přišel verdikt NSS sice pozdě, ale přesto je velmi důležitý, zejména pro budoucnost.

„Rozhodnutí je převratné a zásadní. Tím, že soud řekl, že to opatření bylo nezákonné, tak ta situace by se neměla už opakovat,” řekl s tím, že doufá, že Česko už nikdy nebude mít primát v délce doby, po kterou zůstávaly školy uzavřené.

Stát ignoroval znění vlastního zákona

NSS se v rozsudcích pozastavil nad tím, že pandemický zákon upravil pouze omezení výuky nebo jiného provozu vysokých škol. Avšak omezování mateřských, základních a středních škol vynechal. Ostatní školy tak mohou být omezeny jen mimořádnými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který ovšem není určený pro plošná opatření.

Opatření proti covidu tvrdě dopadají na děti a mládež

Zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje pouze “zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami”. Ustanovení tedy podle NSS dopadá jen na lidi podezřelé z nákazy. To znamená možnost uzavřít konkrétní školy, v nichž se šíří infekce. Nelze však na jeho základě plošně uzavřít všechny školy v Česku z preventivních důvodů. Tedy tak, jako by všichni žáci byli předem pokládáni za podezřelé z nákazy, míní soudci NSS. Ministerstvo používalo podle NSS zákon o ochraně veřejného zdraví tak, jako by vůbec neexistovala jeho úvodní [výše citovaná] pasáž.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here