Michal Puchel vystřídal v čele Operátora trhu Aleše Tomce

959
Michal_Puchel_OTE
Logo: OTE

Michal Puchel vystřídal v čele představenstva Operátora trhu [OTE] Aleše Tomce. Puchel byl doposud člen představenstva akciové společnosti ve vlastnictví státu, která společně s Energetickým regulačním úřadem [ERÚ] zajišťuje energetický trh v Česku.

Včera [29.6.] odvolala dozorčí rada OTE na svém řádném zasedání Aleše Tomce z funkce člena představenstva. Na mimořádném zasedání pak představenstvo OTE zvolilo s účinností od 30. června 2021 novým předsedou představenstva Michala Puchela.

Puchel se stal členem představenstva OTE [úsek smluvních vztahů a enviromentálních nástrojů] koncem letošního března. Aleš Tomec ho tehdy přivítal slovy: „Je nám ctí, že mezi sebou můžeme přivítat zkušeného odborníka, který nám přispěje k rozvoji naší společnosti a naplnění strategických cílů.“

OTE organizuje obchodování na denním, vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a také na vnitrodenním trhu s plynem. Spravuje národní rejstřík emisí skleníkových plynů, který je propojen s evropským a světovým obchodováním s povolenkami a kredity.

Kdo je Ing. Michal Puchel

Ing. Michal Puchel [1973, na fotografii vlevo, pozn. red.] je absolvent Vysoké školy ekonomické [VŠE] v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999. V minulosti působil jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS.

„Nový předseda představenstva OTE bude mít za úkol nejen hájit strategické zájmy státu na velmi rozmanitém a průběžně se měnícím poli energetiky. Jeho zájmem samozřejmě musí být také účelné, efektivní a hospodárné nakládání se svěřenými prostředky a funkční ekonomika celé společnosti,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl, který má výkon akcionářských práv Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO] v OTE na starosti.

Funkce se Puchel ujímá dnes [30.6.]. Operátor trhu je akciová společnost vlastněná státem, která byla založena v roce 2001 na základě energetického zákona. Jde o licencovaný subjekt fungující na základě licence č. 150504700 ERÚ. Podle výroční zprávy za rok 2019 činil základní kapitál společnosti půl miliardy korun.

Hlavní úkol Operátora trhu je organizace krátkodobého trhu s elektřinou a plynem a zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Mimo to plní statistickou funkci a je centrální informační místo pro trh s elektřinou a plynem. Zpracovává měsíční a roční zprávy a bilance. Každoročně připravuje detailní výroční zprávy, které odrážejí jak hospodaření společnosti, tak data o vývoji českého energetického trhu.

Lodivod v dynamických vlnách energetického sektoru

OTE také vyhodnocuje odchylky mezi sjednanými a skutečnými dodávkami energií. Vyhodnocení následně předává jednotlivým subjektům zúčtování a přenosové či přepravní soustavy. Na základě zjištěných odchylek Operátor trhu provádí zúčtování a vypořádání.

„Věřím, že nový předseda představenstva bude dobrým lodivodem a bude OTE bezpečně provázet velmi dynamickými vlnami energetického sektoru. Michalu Puchelovi přeji v nové pozici mnoho úspěchů, MPO v tom bude samozřejmě pomáhat,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

OTE v roce 2005 získalo správcovství národního rejstříku emisí skleníkových plynů, který je propojen s evropským a světovým obchodováním s povolenkami a kredity. Začátkem roku 2010 vstoupil i do oblasti plynárenství. Poplatky za služby OTE jsou zahrnuty do regulované části ceny za energii, kterou stanovuje ERÚ. V minulosti společnost vedla několik soudních pří se skupinou ČEZ za bezmála osm miliard korun. ČEZ mimo jiné OTE zažaloval kvůli bezdůvodnému obohacení ve výši 1,9 miliardy korun. Spory vznikly kvůli nejasnostem v zákoně o podporovaných zdrojích energie, který platil v roce 2013.

–DNA– 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here