Třinecké železárny měly loni nižší zisk, ale produkci udržely

483
trinecke_zelezarny
Foto: Třinecké železárny

Třinecké železárny [TŽ] loni dosáhly zisku ve výši 469 milionů korun. Jde o nejhorší výsledek za poslední dekádu. Zástupci společnosti to vysvětlují loňským ekonomickým útlumem kvůli pandemii covidu-19 a nejistotou na trhu s ocelí.

Loni Třinecké železárny utržily 35,114 miliard korun, což je v meziročním srovnání o tři miliardy korun méně. Přesto se třinecké huti podařilo navýšit svoji produkci. Výroba surové oceli dosáhla hodnoty 2,581 milionů tun. Je to o 73 kilotun [kt – milion kilogramů, pozn. red.] více než v roce 2019 [+3 %]. Podíl třinecké hutě na tuzemské produkci surové oceli se tak zvýšil na 58 procent.

„Dodržování přísných firemních protiepidemických a bezpečnostních opatření se nám vyplatilo. Škody způsobené omezením výroby a obchodu byly redukovány na minimum,“ uvedl předseda dozorčí rady TŽ a předseda dozorčí rady vlastníka TŽ společnosti Moravia Steel [MS] Tomáš Chrenek.

Podle jeho slov je fakt, že výroba a prodeje loni zůstaly na úrovni předchozích let, téměř zázračný výsledek. Firma nemusela během pandemie odstavit žádný z výrobních agregátů. V důsledku pandemie loni přitom poklesla výroba oceli v zemích EU téměř o dvanáct procent [139 milionů tun]. V Česku výroba surové oceli loni klesla o 2,5 procenta [4,46 mil. tun]. Což představuje meziroční pokles o 2,5 procenta. V první polovině roku byl propad produkce skoro čtvrtinový. Zlepšení nastalo až v druhé půlce roku díky oživení poptávky.

Rekordní produkce válcovaného drátu

Třinecké železárny zaměstnávají bezmála 7 tisíc lidí. Mezi její hlavní produkty patří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary.

Nejprodávanější výrobek TŽ byl loni tradičně válcovaný drát. Jeho celkový prodej byl rekordních 1 017 kt. Objem prodeje v sortimentu tyčové a profilové oceli dosáhl 542 kt. Vyšší stupeň finalizace tyčové oceli umožňuje nárůst prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Ty nacházejí využití hlavně v automobilovém a strojírenském průmyslu. Do zemí EU, Kanady, USA a na tuzemský trh směřovalo 226 kt kolejnic a železničního příslušenství.

Z celkového prodeje výrobků TŽ směřuje 69 procent na export a téměř 31 procent putovalo k tuzemským odběratelům. V případě TŽ, respektive MS pak objem prodeje hutních produktů činil téměř 2 356 kt. Na export přitom směřovalo více než 1 637 kt. Na domácím českém trhu se pak z celkového prodaného objemu uplatnilo necelých 718 kt výrobků.

Dlouhodobě nejvýznamnějším vývozním teritoriem jsou pro MS země EU. Největší podíl na unijním exportu má již tradičně Německo. V roce 2020 se jeho podíl přiblížil 33 procentům. Druhou nejvýznamnější zemí byla Itálie [16,8 %] a třetí v pořadí skončilo Slovensko [14,1 %]. Dalšími významnými partnerskými krajinami jsou Polsko [11,1 %] a Maďarsko [7,1 %]. Do Velké Británie loni šlo 3,4 procenta vývozu z celkového unijního objemu.

Třinecké železárny investují miliardy korun

V roce 2020 třinecká huť proinvestovala 1,420 miliardy korun. K nejvýznamnějším patřila modernizace dvou ohřívačů větru, zušlechťovací linka číslo 2, STAKU linka číslo 2 a rozvoj odloučeného provozu Tažírna oceli ve Starém Městě. Letos se huť chystá proinvestovat 1,6 miliardy korun.

„Plán investic jsme sestavovali s ohledem na současnou situaci na trhu, ekonomické výhledy, a také jsme v něm zohlednili následky pandemie koronaviru,“ uvedl Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren.

Ve druhé polovině srpna začne nejvýznamnější investice letošního roku, rekonstrukce jedné ze dvou vysokých pecí v celkové výši přesahující 600 milionů korun. Třinecké železárny letos zmodernizují i zařízení plynulého odlévání oceli č. 1, kde vymění původní rámy vodících stolic z roku 1989 a transformují licí proudy na možnost odlévání průměru kontislitku 600 mm.

Výsledky Moravia Steel

Majitel TŽ skupina Moravia Steel v loňském roce vykázal konsolidovaný zisk ve výši 1,256 miliardy korun. Loni tak nakonec hospodařil se ziskem 756 milionů korun. Celková konsolidovaná aktiva skupiny MS dosáhla úrovně 59,371 miliardy korun.

Skupinu MS tvoří hlavně TŽ, dále i společnosti na strojírenskou výrobu a třeba i společnost Barrandov Studio, která se zaměřuje na tvorbu a výrobu hraných a dalších audiovizuálních děl. Aktivní je také v oblasti sportu [HC oceláři]. Skupinu ovládá Tomáš Chrenek prostřednictvím společnosti Finitrading, která patří do první dvacítky tuzemských firem z hlediska výše tržeb. Chrenek je přitom aktivní i ve zdravotnictví prostřednictvím sítě poskytovatelů zdravotní péče Agel.

Jeho klíčový byznys jsou ale Třinecké železárny a hutní výrobky. Zde platí, že celkový objem výroby a obchodu i poptávka v EU klesá již od roku 2018. V posledních letech se v EU snižuje dovoz z Číny, naopak z Ruska neklesá a Turecko dokonce svůj vývoz významně zvýšilo, a to i přes unijní ochranná opatření. V poslední letech došlo k propadu evropského exportu v případě USA kvůli clům zavedeným americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Český export se do USA od uplatnění cel snížil o dvě třetiny, celoevropský o polovinu.

Světový lídr v produkci surové oceli nicméně nadále zůstává Čína. Ta v roce 2020 dokonce zvýšila objem výroby o více než 5 %, na 1 053 milionů tun. Její podíl na světové produkci tak vzrostl na téměř 57 procent.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here