Předseda ÚOHS potvrdil kartel u IT zakázky pro Olomoucký kraj

269
Olomoucky_kraj
Ilustrace: Pixabay.com

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] Petr Mlsna ve svém druhostupňovém rozhodnutí potvrdil, že se vybrané IT společnosti dopustily protisoutěžního jednání u veřejné zakázky Olomouckého kraje.

Jedná se jmenovitě o společnosti Autocont, Tesco SW, ICZ, Merit Group, A-Scan, Asseco Central Europe a FPO. Zakázku „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ kraj vysoutěžil v roce 2012.

Cena zakázky byla včetně daně z přidané hodnoty 191 912 515 korun a skládala se z několika činností. Mezi nimi byla realizace digitální mapy veřejné správy, integrace vnitřního chodu úřadu, technologické centrum, datový sklad a další.

Za Olomoucký kraj smlouvu o dodávce podepsal jeho hejtman Martin Tesařík [ČSSD]. Ten byl v letech 2010 až 2016 senátor za obvod č. 61 Olomouc, v letech 2008 až 2012 hejtman Olomouckého kraje, dříve primátor Olomouce a také poslanec.

O rok později měl být s dodavateli podepsán dodatek ke smlouvě za dalších bezmála osm milionu korun. Ten za Olomoucký kraj podepsal tehdejší hejtman kraje Jiří Rozbořil [ČSSD], který funkci zastával v letech 2012 až 2016.

Počet důkazů v případu Olomoucký kraj je nadstandardní

Předseda ÚOHS Petr Mlsna potvrdil, že se výše uvedení účastníci řízení dopustili porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. A to tím způsobem, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělili plnění uvedené veřejné zakázky.

„Členové kartelu se také nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky. Cílem zakázané dohody bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná,“ uvedl úřad.

Svůj plán následně realizovali tím způsobem, že dne 30.4. 2012 byly podány dvě sladěné nabídky. A to výhodnější nabídka společnosti AutoCont CZ, ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka od společnosti ICZ.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Předseda Mlsna odmítl v této souvislosti námitky obsažené v rozkladech. Naopak zdůraznil, že na základě skutkového stavu podpořeného zjištěnými důkazy považuje zjištění prvostupňového orgánu uvedená v napadeném rozhodnutí za správná a prokázaná.

Účastníci řízení sice zpochybňovali jednotlivé nepřímé důkazy, ty dle předsedy úřadu ale tvoří komplexní a ucelený řetězec. A ten nelze vyložit jinak než jako zakázané jednání.

„Navíc rozsah těchto důkazů je poměrně nadstandardní,“ dodal.

Petr Mlsna požaduje lepší zdůvodnění pokut

Předseda ÚOHS se nově neztotožnil ani s odůvodněním uložených pokut. Neboť úvahy prvního stupně byly v rozhodnutí nedostatečně popsány, aby dostály požadavkům správních soudů na odůvodnění sankce. Prvostupňový orgán nyní bude muset výpočet sankcí opětovně a řádně odůvodnit.

Markéta Dlouhá povede sekci veřejných zakázek ÚOHS

Provinilým firmám přitom hrozí za kartelovou dohodu v souvislosti s veřejnou zakázkou pokuta v souhrnné výši 74 622 000 Kč. Společnost A-Scan již podala v tomto případě žádost o její snížení [tzv. narovnání], na jejímž základě jí bylo vyhověno. Sankci ji úřad snížil o 20 procent.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here