Svaz průmyslu a dopravy volá po druhé ekonomické reformě

324
prumyslu
Foto: Archiv FinTag.cz

Odchod téměř tři čtvrtě milionu lidí do penze, celoevropský přechod na nízkoemisní ekonomiku nebo výrazné změny ve vzdělávání a na trhu práce kvůli modernizaci průmyslu a nástupu nových technologií.

To a další diskutovali zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] s představiteli osmi parlamentních politických stran s výjimkou ČSSD, která o jednání neměla dle vyjádření SP ČR zájem. Podle SP ČR přitom jde o trendy a výzvy, s nimiž se bude muset Česko vypořádat v následujících letech.

„Bude na nové vládě, aby vytvářela stabilní, předvídatelné a motivační prostředí pro podnikání i pro život v naší zemi,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Klíčové jsou mimo jiné investice. Prezident SP ČR v této souvislosti upozornil, že Česko bude mít do konce roku 2030 k dispozici téměř jeden bilion korun z evropských prostředků. A budou-li tyto peníze podle něj správně použity, může to české ekonomice významně prospět. K tomu ale dle jeho slov patří i to, aby ČR byla aktivní a konstruktivní člen Evropské unie. To je dle jeho názoru klíčové už kvůli současným evropským snahám o přechod na nízkoemisní hospodářství.

„Budoucí premiér ČR bude muset jednoznačně v EU vybojovat taxonomii [klasifikační systém EU, pozn. red.] pro jadernou energetiku, která není v EU v tuto chvíli bezemisní. Jádro je životně důležité – s ohledem na možnosti využití obnovitelných zdrojů,“ řekl Jaroslav Hanák s tím, že důraz v energetickém mixu musí Česko klást i na zemní plyn. To už kvůli transformaci tuzemského teplárenství.

Zároveň upozornil na aktuální problém: „Národní plán obnovy má platnost pouze do roku 2023. To je velice krátká doba, a my ho nemáme ještě ani schválen. To si možná ani vláda neuvědomuje, jak moc je tato podpora nastavena nekompromisně. Tady nebude žádné N+2, N+3 jako tomu je u evropských operačních programů.”

Trh práce jako jeden z největších problémů

Podle SP ČR v následujících 25 letech odejde do penze bez náhrady 750 tisíc lidí. Přitom již nyní ročně odchází z trhu práce do penze zhruba 30 tisíc lidí. To je více než počet mladých absolventů. Na tuzemském pracovním trhu tak aktuálně chybí 350 tisíc lidí. Řešení je podle zaměstnavatelů zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků. Je to ale i podpora flexibilních pracovních úvazků.

„Fakt, že tu nemáme zahraniční pracovníky, znamená, že nejsme schopni tu současnou konjunkturu plně využít. Firmy odmítají zakázky a ty, které berou, často kvůli nedostatku lidí nestíhají, a jsou za to penalizovány,“ uvedl viceprezident SP ČR Radek Špicar.

Jako příklad dobré praxe jmenoval postup Německa a Polska. Obě země jsou zahraničním pracovníkům plně otevřeny. Podle Špicara navíc Němci svůj „německý vysavač“ evropských pracovních sil spustí během několik nejbližších týdnů a měsíců.

„Základem u vysoce kvalifikovaných lidí je například to, aby si celé pracovní povolení mohli zařídit v momentě, kdy už jsou na našem území. A to rychle a bez překážek,“ doplnil kolegu viceprezident Jan Rafaj.

Radek Špicar zároveň upozornil na to, že český trh práce se bude muset vypořádat s nástupem automatizace, kdy mnoho manuálních pracovních míst zanikne.

Limity levné ekonomiky jsou problém nejen u průmyslu

Česká ekonomika je podle zástupců SP ČR silně ovlivněna zahraničním kapitálem. Každý rok tak od nás odchází přes 300 miliard korun zisků.

„My jsme se za těch posledních 30 let naučili skvěle vyrábět, ale pro někoho jiného,“ uvedl Špicar s tím, že to je třeba změnit.

Pomoci v tom může digitalizace a nové technologie. Zde však Česko dle jeho slov patří k pouhému průměru v EU.

„Zde má český stát dost prostoru pro zlepšení,“ dodal.

Související problém je podle něj v nedostatečné diverzifikaci exportu. Ten je z 90 procent závislý na evropských trzích a z 80 procent na trzích Evropské unie. Před ochodem Velké Británie z EU byla závislost 85%.

„Důvod je, že jsme ´levná ekonomika´, to znamená subdodavatelská ekonomika. Nejsme to my, kdo rozhoduje o tom, kam a co budeme vyvážet, ale rozhoduje o tom ten, kdo si u nás objednává komponenty pro své finální výrobky. V našem případě jsou to hlavně německé firmy,“ uvedl Špicar.

„Pokud tuzemští exportéři nemají státní podporu od EGAP či ČEB jako mají Němci, Francouzi a další národy, tak jsou na zahraničních trzích vyřízení,“ dodal.

Konsolidace veřejných financí a jednodušší daně

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR dále upozornili na to, že je třeba být ambicióznější ve snaze dosáhnout vyrovnaných státních rozpočtů. Avšak tak, aby to nebrzdilo hospodářský růst. Jedním z prvních kroků by dle nich mohlo být snížení počtu státních úředníků a digitalizace státní správy.

„Stát by přitom neměl firmy dál zatěžovat vyššími daněmi. Zároveň by měl začít se zjednodušením administrativy placení daní. Například automaticky a rychle vracet nespornou část vratky daně z přidané hodnoty či snížit výkazní povinnosti propojením systému státní správy,“ uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

Dodal, že namístě je i prodloužit mimořádné zrychlené odpisy v příštím roce. Průmyslu, který zaměstnává v Česku 1,3 milionu lidí, tvoří 30 procent hrubého domácího produktu [HDP] a do veřejných rozpočtů odvádí přes 300 miliard korun, by nejen to dle jeho slov významně pomohlo.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here