Za schvalování války jako trestného činu hrozí pokuty i postihy

1735
valky
Foto: Pixabay.com

Nejvyšší státní zastupitelství [NSZ] informovalo české občany před dopady jejich veřejné podpory válčení ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině. To i český prezident Miloš Zeman již charakterizoval jako zločin proti míru.  

„Nejvyšší státní zastupitelství považuje za nezbytné informovat občany, že aktuální situace spojená s útokem Ruské federace na Ukrajinu může mít dopady i do oblasti jejich svobody projevu,“ uvádí nejvyšší státní zástupce Igor Stříž v aktuální zprávě NSZ.

V ní upozornil, že svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. To znamená, že každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný.

„Ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity,“ dodává Stříž.

Jakého trestného činu se dopouštějí schvalovači války

NSZ dále varuje: Pokud by někdo veřejně vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu [akceptoval je či podporoval] nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu.

Ministr Gazdík varuje před lynčem cizinců na školách

A to podle § 365 trestního zákoníku, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku. Výše uvedené platí i pro prostor internetu a sociálních sítí, ale i třeba pořádání demonstrací.

Co znamená genocidium

Genocidium [česky genocida, pozn. red.] je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako úmyslné a systematické zničení celé nebo části etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny.

Rusko musíme totálně odříznout, říká bezpečnostní analytik

Definice podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN pak genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů. A to spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

  • Usmrcení příslušníků takové skupiny.
  • Způsobení těžkých tělesných ublížení či duševních poruch členům tak. skupiny.
  • Úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení.
  • Opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí.
  • Násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

„Nejvyšší státní zastupitelství apeluje na všechny osoby, aby se v této tíživé době neuchylovaly k veřejným projevům, které by překračovaly stanovená ústavní a zákonná omezení,“ vyzývá Igor Stříž obyvatele Česka.

–DNA–

1 komentář

  1. Bude tomu tak platit v případě, že útok provede Ukrajina na Rusy? Pokud ne, tak se bohužel uplatňuje dvojí metr v praxi.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here