Rozpočet je v deficitu. Poslanci snížili peníze Hradu i parlamentu

3622
rozpocet
Foto: Pixabay.com

Státní rozpočet skončil na konci února deficitem 45,3 miliard korun. Uvedlo to Ministerstvo financí ČR [MF ČR]. Sněmovní rozpočtový výbor zároveň včera [1.3.] doporučil ke schválení návrh letošního rozpočtu Sněmovně.

Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek státního rozpočtu 44,5 miliardy korun. Oproti loňskému roku je schodek nižší o 40,8 miliardy korun. Na lepším výsledku se podílelo rozpočtové provizorium, které omezuje výdaje státu, i zotavující se ekonomika a vyšší daňový výnos.

„Solidní situace na domácím trhu práce vedla k vyšším příjmům rozpočtu. Oživující poptávka po pracovní síle se odrazila v dalším poklesu nezaměstnanosti a růstu zaměstnanosti. To podpořilo meziročně vyšší příjem z daně přidané hodnoty, spotřebních daní a příspěvků na sociální zabezpečení,“ říká analytik Komerční banky [KB] Jaromír Gec.

Saldo státního rozpočtu za únor / Meziměsíční kumulované saldo státního rozpočtu

[Zdroj: MF ČR]

„První dva měsíce letošního roku jasně ukázaly, že navzdory rozpočtovému provizoriu stát hospodařil bez jakýchkoliv problémů. Výsledek hospodaření státu je navíc výrazně lepší než v minulém roce a jednoznačně odpovídá našemu avizovanému cíli mít na konci letošního roku schodek maximálně 280 miliard korun,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS].

Příjmy státního rozpočtu rostly na konci února o 3,8 procenta [+8,3 mld. Kč]. K růstu nejvíce přispěly výnosy daňových příjmů včetně pojistného [+7,1 %, +13,1 mld. Kč] s kladným příspěvkem všech hlavních položek.

Výjimku tvořily pouze daně z příjmů fyzických osob placené plátci. O 1,4 miliardy korun dále klesly příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů. Meziroční srovnání zkreslil podle MF ČR i loňský výnos z aukce kmitočtů ve výši 5,6 miliardy korun.

Výdaje státního rozpočtu v lednu a únoru

Objem celkových výdajů stanovený v režimu rozpočtového provizoria na leden a únor byl vyčerpán z 86,1 procenta. Pro jejich tempo [-10,7 %, -32,6 mld. Kč] byl určující vývoj běžných výdajů [-9,4 %, -27,4 mld. Kč].

Na objemově nejvýznamnějších sociálních dávkách [+7,0 mld. Kč] se nejvíce podílely výplaty důchodů [+6,7 mld. Kč]. Do jejich výše se promítá 5,2% valorizace. Z ostatních dávek se zvýšil:

  • Příspěvek na péči: +0,5 mld. Kč
  • Přídavek na dítě: +0,2 mld. Kč
  • Výsluhový příspěvek: +0,2 mld. Kč.

Naopak klesla výplata rodičovského příspěvku [-0,5 mld. Kč]. Snížila se také podpora v nezaměstnanosti [-0,2 mld. Kč].

„Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce o 200 Kč na 1 967 Kč proti stavu k 1. lednu 2021 vedlo k meziročnímu růstu o 2,2 miliardy korun,“ upozornilo MF ČR na citlivé téma.

Snížením platby za státní pojištěnce vláda rozpoutala válku

Z běžných výdajů nejvíce poklesly transfery podnikatelským subjektům [-13,1 mld. Kč]. Pokles dle úřadu ovlivnila především vysoká základna z roku 2021.

„Výrazně menší však byly i výdaje na kompenzace podnikatelům spojené s pandemií, na které bylo loni vynaloženo 10,5 miliardy korun,“ potvrzuje Jaromír Gec.

Dále klesly neinvestiční transfery územním rozpočtům [-8,2 mld. Kč]. Ty ovlivnily převody prostředků určených na financování sociálních služeb, které byly nižší o 8,3 mld. Kč z důvodu jejich předfinancování v roce 2021.

Státní rozpočet skončil po dlouhých 35 měsících v přebytku

Prozatímní propad, jak uvedlo MF ČR, zaznamenaly i transfery příspěvkovým a podobným organizacím [-6,6 mld. Kč]. To zejména kvůli nižší podpoře vysokým školám a dalším institucím na financování výzkumu, vývoje a inovací. Nižší byly i odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU [-4,4 mld. Kč]. O 4,5 miliardy korun klesly běžné transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury [SFDI].

Naopak meziročně o 0,8 miliardy korun vzrostla obsluha státního dluhu.

„Kapitálové výdaje [-5,1 mld. Kč] státu jsou počátkem roku tradičně nižší, což souvisí s realizací investic převážně ve druhé polovině roku. Za jejich poklesem stály především investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury nižší o 3,8 miliardy korun,“ uvedlo MF ČR.

Sněmovní výbor doporučil rozpočet ke schválení

Včera se návrhem státního rozpočtu pro letošní rok zabýval sněmovní rozpočtový výbor. Ten ho doporučil Sněmovně ke schválení. Podpořil i přesuny peněz za zhruba 650 milionů korun. Což činí zhruba 3,4 procenta plánovaných výdajů rozpočtu. Méně například dostane prezidentská kancelář, obě parlamentní komory a Ústavní soud.

  • Kancelář prezidenta republiky ČR: -22 mil. Kč
  • Poslanecká sněmovna: -39 mil. Kč
  • Senát: -17 mil. Kč
  • Kancelář ombudsmana: -4 mil. Kč
  • Ústavní soud: -6 mil. Kč
  • Nejvyšší kontrolní úřad: -21 mil. Kč

Nejvyšší změny doznaly kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akademie věd ČR, a to v objemu 503,5 milionu korun. Základní parametry návrhu státního rozpočtu Sněmovna schválila již v prvním čtení. Rozpočet počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun, výdaji 1893,2 miliardy a schodkem 280 miliard korun. Tyto ukazatele se již měnit nemohou. Poslanci teď mohou pouze přesouvat peníze uvnitř rozpočtu.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here