Skupina EPH Daniela Křetínského zdvojnásobila tržby

699
Zařízení společnosti Eustream, která je provozovatelem vysokotlaké přepravní sítě na Slovensku, jejíž základní poslání je přeprava zemního plynu z Ruské federace na Slovensko a skrz jeho území na evropské trhy. / Foto: EPH

Konsolidované tržby Energetického a průmyslového holdingu [EPH] Daniela Křetínského dosáhly v loňském roce 18,9 miliardy eur [cca 462 mld. Kč]. To je o 10,4 miliardy eur [cca 254 mld. Kč] více než předloni.

Zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA holdingu tak vzrostl o pět procent na 2,3 miliardy eur [cca 56 mld. Kč]. Vyplývá to z výroční zprávy holdingu za rok 2021. Na loňských rekordních výsledcích se podle zástupců EPH podílela především společnost EP Power Europe [EPPE].

„Co se týče finančních výsledků, uplynulý rok opět prokázal, že náš obchodní model kombinace výroby elektřiny [EPPE] a přenosu, distribuce a skladování plynu a distribuce elektřiny a tepla [EPIF] je velmi odolný,“ uvedl generální ředitel a majoritní akcionář EPH Daniel Křetínský.

Akcionářská struktura Energetického a průmyslového holdingu

[Zdroj: EPH]

Upřesnil, že nižší toky plynu do EU, které negativně ovlivnily výkonnost EPIF, vedly ke zvýšení ceny plynu na evropském trhu. Což bylo hlavním motorem růstu výkonnosti EPPE.

„Trend silného růstu EPPE pokračuje i v roce 2022,“ dodal.

Vyjádřil se i k aktuálním událostem na trhu s plynem. Dle něj skupiny plně stojí za ukrajinským lidem. Skupina využije své finanční prostředky a nabídne pomocnou ruku těm, kteří prchají z válečné zóny, prostřednictvím Nadace EP Corporate Group v České republice a Nadace EPH ve Slovenské republice.

Aktiva EPH činí 16,7 miliardy euro

Aktiva holdingu činí 16,7 miliardy euro [cca 408 mld. Kč]. EPH vlastní a provozuje energetická zařízení v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, Spojeném království, Irsku, Francii a Švýcarsku. K aktivitám EPH patří od těžby hnědého uhlí přes výrobu elektřiny a tepla až po distribuci elektřiny a tepla. To zahrnuje i platformy pro dodávky a obchodování na jedné straně a správu plynárenské infrastruktury na straně druhé.

Skupinu EPH tvoří více než 70 společností strukturovaných do čtyř pilířů:
  • EP Infrastructure [EPIF]: Zabývá se přepravou zemního plynu, distribucí zemního plynu a elektrické energie, produkcí tepla a elektrické energie a skladováním zemního plynu. Zařízení spravuje v České republice, na Slovensku a v Německu.
  • EP Power Europe [EPPE]: Zaměřuje se na výrobu elektrické energie v Evropě. V současné době jsou její hlavní činnosti soustředěny v Itálii, na Slovensku, v Německu, Velké Británii, Irsku a ve Francii.
  • EP Logistics International [EPLI]: Sdružuje společnosti ze skupiny EPH, které se zabývají logistikou se specializací na dopravní potřeby obchodních partnerů. Oblast aktivit zahrnuje nejenom železniční nákladní dopravu, spedici, pronájem železničního vozového parku a kombinovanou dopravu, ale také zajištění personálu a výcviku zaměstnanců pro práci na železnici.
  • EP Real Estate [EPRE]: Zabezpečuje realitní projekty v rámci holdingu EPH. V současné době operuje v několika státech Evropy, včetně České republiky jako domácího trhu.

Snižování emisí: -40 procent během sedmi let

Podle zástupců společnosti i v loňském roce skupina EPH investovala značné částky do bezemisních nebo nízkoemisních projektů. Jako je výstavba moderních plynových elektráren v Itálii a Severním Irsku. Dále jde o zvýšení podílu biomasy na palivovém mixu realizované Plzeňskou teplárenskou a další pokrok v realizaci více než 3 GW projektů obnovitelných zdrojů společností EP New Energies v Německu.

„V roce 2021 pocházelo již 78 procent energie vyrobené v našich konsolidovaných provozech z bezuhlíkových nebo nízkouhlíkových zdrojů. Do nových nízkoemisních zdrojů chceme investovat zhruba 1,4 miliardy eur [cca 34,2 mld. Kč] a po dokončení budou mít nové elektrárny celkový instalovaný výkon 2 600 MW,“ uvedl Křetínský.

Zdůraznil, že po masivních investicích do nových technologií a vyřazení z provozu či transformaci tradičních uhelných elektráren se koeficient emisní náročnosti [měřený jako tuny vypouštěného CO2 na GWh vyrobené energie] snížil v průběhu posledních sedmi let o 40 procent.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here