Příjem žádostí o dotace na sítě VHCN odstartuje ve čtvrtek

812
VHCN
Ilustrační foto: Pixabay.com

Ve čtvrtek 28.4. začne Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] přijímat žádosti o dotace na budování moderních internetových sítí. Z Národního plánu obnovy na ně vyčlenilo 2 850 000 000 korun.

Výzva je kolová. To znamená, že MPO ukončí příjem žádostí letos 31. srpna. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je konec roku 2025, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

„Cílem výzvy je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou, jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí,“ stojí ve výzvě, kterou MPO vyhlásilo 14. dubna.

Úspěšní uchazeči získají formou dotace až 80 procent z prokázaných celkových způsobilých výdajů podpořeného projektu. Minimální výše dotace činí 0,5 milionu korun, maximální pak 230 milionů korun. Peníze Česku pro jeho Plán obnovy poskytla EU.

Projekty přitom dle MPO musejí přinést užitek koncovým uživatelům sítí elektronických komunikací. Jako jsou domácnosti, školy, úřady, vysoce digitalizované podniky a další socioekonomičtí aktéři, kteří dosud nemají možnost využívat přístup k internetu s parametry vysokokapacitních sítí.

Co jsou vysokokapacitní sítě VHCN

Vysokokapacitní sítě [Very High Capacity Networks – VHCN] nahrazují vysokorychlostní internet a sítě NGA. Zjednodušeno řečeno cílí na internet o rychlosti 100 Mb za sekundu. Evropský kodex pro elektronické komunikace pak definuje sít VHCN jako „síť elektronických komunikací, která zcela sestává z optických prvků přinejmenším do rozvodného bodu v obslužném místě“. Případně síť elektronických komunikací, která je schopna za obvyklých podmínek v době špičky dosahovat podobné výkonnosti. To, pokud jde o dostupnou šířku pásma pro downlink a uplink, odolnost, parametry související s chybovostí a latenci včetně kolísání těchto parametrů.

Takové sítě chce MPO právě s pomocí dotací dostat do co nejvíce obcí v České republice. V některých z nich přitom internet není vůbec, případně v nich schází pokrytí internetem o rychlosti 30 MB za sekundu.

Přičemž Česká republika je charakteristická velkým počtem malých obcí. Z celkového počtu cca 6 300 obcí jich je téměř 96 procent s počtem obyvatel do 5 000. Obcí s počtem obyvatel do 500 je z celkového počtu přes 55 procent.

„Tato skutečnost do značné míry ovlivňuje chování investorů, neboť velké množství malých sídel roztroušených po krajině je z hlediska budování liniových staveb velmi náročné,“ stojí v dokumentu Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou z loňského února.

Výzva z NPO navazuje na OP PIK

Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Mariana Piecha úřad aktuální výzvou navazuje na zkušenosti z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [OP PIK].

„Díky spolupráci MPO, ČTÚ a asociací podnikatelů v elektronických komunikacích se podařilo rozběhnout program podpory budování vysokorychlostního internetu. […] Podnikatelé již realizují řadu zajímavých projektů a jejich zájem o dotace na budování připojení k internetu v nepokrytých oblastech trvá,“ říká.

Parametry pro úspěšné získání dotace

[Zdroj: MPO]

„Národní plán obnovy podporuje budování sítí o rychlosti alespoň 1 Gb/s pro všechny uživatele. Zavádění internetu do takzvaných bílých oblastí a také kvalitní připojení socioekonomických aktérů, mezi které patří školy či stavební úřady, jsou klíčové priority této výzvy,” doplňuje náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Upřesněme, že o dotace mohou žádat malé a střední podniky. Své žádosti o ně pak mohou podávat prostřednictvím všem žadatelům o evropské dotace dobře známého informačního systému MS2014+.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here