Výnosy ČEPS loni dosáhly 75,4 miliardy, zisk 4,3 miliardy Kč

466
CEPS
Ilustrační foto: Pixabay.com

Státní akciová společnost ČEPS [Česká energetická přenosová soustava] vykázala za loňský rok zisk před zdaněním 4,3 miliardy korun. Celkové výnosy dosáhly 75,4 miliardy korun. Náklady ČEPS bez daně z příjmu činily 71,1 miliardy korun.

Společnost ČEPS dosáhla loni výsledku hospodaření před zdaněním 4,33 miliardy korun. To je podle vyjádření jejího vedení o bezmála 1,9 miliardy korun více oproti plánu.

„K mimořádnému výsledku hospodaření nejvíce přispěly operace na zahraničních trzích související zejména s přeshraniční aukcí kapacity,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.

Regulace toku elektřiny funguje v Česku na nových principech

Adjustovaný [viz níže, pozn. red.] hospodářský výsledek společnosti po úpravě o korekční faktory činil 4,2 miliardy korun. ČEPS jako regulovaný subjekt dosahuje pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry. Ty určuje Energetický regulační úřad [ERÚ]. Tyto parametry zároveň ovlivňují hospodářské výsledky vždy s dvouletým posunem.

Společnost přitom působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy [elektrická vedení 400 kV a 220 kV] na základě licence na přenos elektřiny. Tu mu uděluje dle Energetického zákona ERÚ. Jediný akcionář společnosti je Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO].

Výnosy a náklady a adjustovaný zisk ČEPS

Celkové loňské výnosy ČEPS činily necelých 7,54 miliardy korun. Po odečtení výnosů a současně nákladů za objem přenesené energie v rámci evropských propojených trhů [tzv. MC shipping a coupling] vychází hodnota přes 19,4 miliardy korun. To je o více než tři miliardy více než v roce 2020.

Celkové náklady ČEPS bez daně z příjmu loni činily přes 71 miliard korun. Bez MC shippingu a couplingu šlo o bezmála 15,1 miliardy korun. Z toho tvořily proměnné náklady 68 procent, stálé provozní náklady 30 procent a finanční náklady dvě procenta. Proměnné náklady společnosti tak meziročně stouply o více než dvě miliardy korun.

EU synchronizovala přenosové sítě Ukrajiny i Moldavska

Po úpravě o korekční faktory z roku 2019, které již ERÚ promítl do tarifů a tím předem korigoval výši výnosů společnosti, loni dosáhl adjustovaný hospodářský výsledek ČEPS výše 4,2 miliardy korun.

Upřesněme, že ČEPS postupně přechází při svém hodnocení na adjustovaný výsledek hospodaření. Ten lépe zohledňuje dopady cenové regulace. To znamená, že počítá s korekcemi s přesahem z minulosti a rovněž s korekcemi s dopadem do budoucího období, neboť do výsledku hospodaření aktuálního roku patří. Zohledňuje tak skutečnost, že licencované výnosy společnosti jsou plně regulované ERÚ, tedy neovlivnitelné, a náklady na tyto činnosti jsou ovlivňovány trhem.

Investice a rating, jako má Česko

Podle zástupců ČEPS i loni společnost pokračovala v rozvoji a modernizaci přenosové soustavy. Jejich součástí jsou zejména modernizace transformoven, obměna transformačních vazeb, výstavba nových vedení a posílení přenosové kapacity některých stávajících vedení.

Do rozvoje přenosové soustavy společnost loni investovala bezmála pět miliard korun. Za ně mimo jiné zmodernizovala více než 100 km vedení V401 a V471/472. Společnost zahájila modernizace vedení V423 [Čebín–Sokolnice] a V424 [Sokolnice–Križovany, Slovensko] a výstavbu nového dvojitého vedení V450/428 [Výškov–Babylon].

V závěru loňského roku aktualizovala agentura Moody´s rating ČEPS, který se třetím rokem podařilo obhájit na úrovni Aa3 se stabilním výhledem. Stejnou úroveň hodnocení, uveďme pro zajímavost, má i Česká republika.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here