Regulace toku elektřiny funguje v Česku na nových principech

4718
elektriny
Foto: Pixabay.com

Společnost ČEPS provedla k letošnímu prvnímu dubnu významnou změnu v řízení sekundární regulace energií. Řízení regulace je důležité pro možnost přeshraničního sdílení takzvané regulační elektřiny.

Nově se rozhodující faktor pro aktivaci sekundární regulace energií stává takzvaná cena regulační energie dané nabídky.

„Řízení sekundární regulace je důležité pro možnost přeshraničního sdílení regulační energie. Tím Česká republika získá v budoucnu přístup k výrazně většímu trhu s regulační energií, na němž bude probíhat aktivace od nejnižších cen k vyšším,“ vysvětlil pro FinTag.cz hlavní podstatu aktuálních změn Lukáš Hrabal z odboru komunikace ČEPS.

Od dubna ČEPS dále zavedl takzvané standardní produkty regulační elektřiny. Ty mu umožňují vstup do evropských platforem pro výměnu regulační energie PICASSO a MARI.

„Nově zavedené řešení přispívá k energetické bezpečnosti České republiky. V případě problému bychom si mohli od sousedů dočasně ´půjčit´ regulační energii na odregulování systémové odchylky,“ upozornil Hrabal.

Žebříčkové řízení sekundární regulace elektřiny

Výše uvedené změny výrazně mění princip řízení přenosové soustavy v Česku. A to v oblasti zajištění vyrovnanosti výroby energie a její spotřeby. Společnost ČEPS de facto přešla u služby výkonové rovnováhy nazvané sekundární regulace [Záloha pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací neboli aFRR] z takzvaného principu pro rata na žebříčkové řízení.

U systému pro rata reagovali všichni rezervovaní poskytovatelé na systémovou odchylku v poměru své velikosti. Žebříčková regulace přináší zásadní změnu v aktivaci, kdy se poskytovatelé seřadí podle nejlevnější nabídnuté ceny a postupně se aktivují tak, aby pokryly systémovou odchylku. Cenu regulační energie přitom určí cena poslední aktivované nabídky. Což se nakonec dotkne cen konečných spotřebitelů.

„Jedná se o ceny regulační energie, která následně určuje ceny odchylek pro subjekty zúčtování. Až přeneseně se náklady subjektů zúčtování promítají do cen, za které nabízejí silovou elektřinu svým zákazníkům,“ vysvětluje Hrabal.

Upřesňuje, že v tomto případě se jedná o přechod v oceňování regulační energie na takzvané marginální ceny. To značí, že poslední aktivovaná nabídka regulační energie určí marginální cenu pro všechny aktivované poskytovatele.

„Věříme, že je to ovlivní pozitivně v podobě nižších cen regulační energie,“ dodává.

Zavedení standardních produktů regulační elektřiny

Jak již bylo řečeno, společnost ČEPS se zapojila i do evropských platforem pro přeshraniční výměnu regulační energie ze sekundární regulace [platforma PICASSO] a terciární regulace [platforma MARI]. V důsledku toho k 1. dubnu zavedla stejné pro všechny zapojené provozovatele přenosových soustav takzvané standardní produkty regulační energie. Tato změna se dá charakterizovat tím, že došlo ke zrychlení původních produktů a úpravě jejich povelování [viz tabulka].

Standardizace produktů regulační energie

Název produktu Zkratka Předchozí doba náběhu Současná doba náběhu
Sekundární regulace  aFRR             10 minut            7,5 minuty
Terciální regulace  mFRR             15 minut            12,5 minuty

[Zdroj: ČEPS]

Podle ředitele sekce Energetický obchod společnosti ČEPS Martina Kašáka se výše uvedené změny řízení přenosové soustavy připravovaly déle než dva roky.

„Jednalo se o interaktivní a intenzivní komunikaci mezi ČEPS, poskytovateli služeb výkonové rovnováhy a dodavateli řídicích terminálů. Bylo změněno mnoho systémů na straně ČEPS i dodavatelů služeb a jsem rád, že se tato generační změna povedla,“ uvedl Martin Kašák.

Dodejme, že akciová společnost ČEPS působí na území Česka jako výhradní provozovatel přenosové soustavy [elektrická vedení 400 kV a 220 kV]. To v praxi znamená, že udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory.

EU synchronizovala přenosové sítě Ukrajiny i Moldavska

Přičemž některé z nich převádí elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 867 km a 220 kV o délce 1 824 km. A dále: V rámci elektrizační soustavy ČR poskytuje přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here