Průmysl překvapil, stavebnictví zklamalo, bilance dál tragická

752
Elektrárna Poříčí II spaluje hnědé uhlí. Průmyslu v březnu pomohla právě produkce uhelných elektráren. / Foto: ČEZ

Průmyslová produkce v březnu meziročně vzrostla o 0,4 procenta. Meziměsíčně byla vyšší o 2,6 procenta. Stavebnictví meziročně vzrostlo o 8,2 procenta. Meziměsíčně ale kleslo o 3,7 procenta. Obchodní bilance dál prohloubila deficit.

Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ]. Upřesnil, že naprostá většina průmyslových odvětví zaznamenala v březnu meziroční růst. Nejvíce přispěla vlivem zvýšené poptávky po elektrotechnické produkci výroba elektrických zařízení a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Zde byla vyšší zejména produkce uhelných elektráren.

„Situace v průmyslu byla i v březnu velmi podobná té v předešlých měsících. Kvůli poklesu produkce ve výrobě motorových vozidel produkce českého průmyslu i v březnu stagnovala, stejně jako hodnota nových zakázek,“ uvedl ředitel statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Výroba motorových vozidel byla meziměsíčně na stejné úrovni. V porovnání s loňským březnem ale klesla o 17 procenta. A to kvůli přetrvávajícím problémům u dodavatelů. Pokles produkce opět zaznamenala odvětví, která jsou na výrobu automobilů navázána.

Průmysl v Česku dál nejede. Výroba aut klesla o 9,3 %

Hodnota nových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích byla v březnu 2022 na stejné úrovni jako v předchozím měsíci, meziročně vzrostla o 3,4 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,8 procenta, tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,9 procenta.

„Stejně jako v předchozích měsících celkovou hodnotu nových průmyslových zakázek ovlivnily zejména dva významné faktory: výrazný růst cen v některých odvětvích, např. v chemickém průmyslu nebo ve zpracování kovů a přetrvávající problémy ve výrobě motorových vozidel,“ upozornila Iveta Danišová z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Stavebnictví v březnu zaznamenalo pokles

Stavební produkce v březnu reálně meziročně vzrostla o 8,2 procenta. Meziměsíčně ale klesla o 3,7 procenta. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,1 procenta stavebních povolení více. Orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 28,6 procenta. Meziročně bylo zahájeno o 44,7 procenta bytů více. Dokončeno bylo o 3,4 procenta bytů méně.

  • Počet zahájených bytů: 4 196 bytů
  • Počet dokončených bytů: 3 304 bytů

„Stavební produkce v březnu zpomalila meziroční tempo růstu a meziměsíčně po více než půl roce klesla. Růst brzdilo zejména pozemní stavitelství, produkce inženýrských staveb dále rostla dvouciferným tempem,“ sdělila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Produkce v pozemním stavitelství meziročně stoupla o 6,2 produkce. Produkce inženýrského stavitelství pak meziročně stoupla o 14,7 procenta.

Stavebnictví pozitivně překvapilo. Optimismem ale nevládne

Stavební úřady v březnu 2022 vydaly 7 910 stavebních povolení [+6,1 % meziročně]. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 47,1 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostla o 28,6 procenta.

„Počet vydaných stavebních povolení a jejich orientační hodnota dále rostly především na nové výstavbě. Do růstu orientační hodnoty staveb se však promítá výrazný růst stavebních prací a materiálu. Nicméně i bez tohoto vlivu byl objem plánované výstavby nad úrovní loňského března,“ vysvětlil Radek Matějka.

Zahraniční bilance pokračuje v propadu

Poslední dnešní [9.5.] údaj ČSÚ je, že podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 13,8 miliardy korun. Což je meziročně o 30,5 miliardy korun horší výsledek. Obchodní bilance se propadá již několik měsíců za sebou.

„Vysoký podíl na záporném výsledku obchodní bilance měla meziročně vyšší hodnota dovozu energetických komodit, kterou pozorujeme nepřetržitě již více než rok. Neméně významný byl i meziroční pokles vývozu motorových vozidel a jejich dílů, přičemž jeho hodnota loni v březnu byla naopak historicky nejvyšší,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu Miluše Kavěnová.

Obchodní bilance skončila v deficitu. Čekal se přebytek

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím opět nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 15,9 miliardy korun. Dále se snížil přebytek obchodu s motorovými vozidly o 10,3 miliardy korun. Prohloubil se deficit obchodu se základními kovy, zde o 7,1 miliardy korun.

Příznivý vliv na celkové saldo měl vyšší přebytek obchodu s elektřinou [8,4 mld. Kč] a nižší schodek obchodu se základními farmaceutickými výrobky [3,7 mld. Kč].

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v březnu meziročně zhoršila o miliardu. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 29,2 miliardy korun.

Meziročně vzrostl vývoz o 3,9 procenta na 388,1 miliardy korun. Avšak dovoz stoupl o 12,7 procenta na 401,9 miliardy korun. Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,3 procenta a dovoz o 2,0 procenta.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here