Inflace zdražuje i penále za pozdní platbu daně z příjmů

499
z_prijmu
Foto: Redakce FinTag.cz

Fyzicky se přiznání k dani z příjmů podávalo v řádném termínu do 1. dubna, elektronicky do 2. května. Do 1. července mají čas ti, kteří využívají finančního poradce. Otázka je, jak je to s penále při pozdním podání daňového přiznání?

Pokud není daňové přiznání z příjmů fyzických osob podáno v zákonném termínu, udělují finanční úřady pokuty. Pokuty vystaví vždy, když je zpoždění delší než pět pracovních dnů. Výše pokuty za neodevzdání daňového přiznání či odevzdání po zákonné lhůtě činí 0,05 procenta stanovené daně, nejvýše však pět procent stanovené daně. Maximální částka pokuty nesmí přesáhnout 300 000 korun. Pokutu finanční úřad nepředepíše, když je menší než jeden tisíc korun.

„Pokuty vyčíslují finanční úřady platebním výměrem a důsledně je vymáhají, nedodržení daňových termínů v konečném důsledku prodražuje plnění daňových povinností,“ doplňuje daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Od loňského roku přitom platí, že úroky z prodlení úřady u daní nově počítají od čtvrtého dne po splatnosti. A to tak, že úroková sazba je repo sazba České národní banky [ČNB] platná k 1. dni daného pololetí zvýšená o 8 procentních bodů.

„Repo sazba platná k 1. lednu 2022 byla 3,75 procenta, proto je aktuální sazba pro úroky z prodlení 11,75 procenta,“ upřesňuje Ivanco.

To znamená, že například při neuhrazení splatné daně ve výši 57 420 korun činí při 62 rozhodných dnech prodlení vypočtené úroky z prodlení 1 147 korun.

Kvůli inflaci roste i repo sazba

Repo sazbu stanovuje Česká národní banka v závislosti na ekonomickém vývoji. Aktuálně vzhledem k rostoucí inflaci stoupá a od začátku roku se zvýšila již třikrát. A to 4. 2. na 4,5 procenta, 1. 4. na 5,0 procenta a 6. 5. na 5,75 procenta.

ČNB zvedla základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu

Před legislativní změnou od roku 2021 úroky z prodlení odpovídaly repo sazbě zvýšené o 14 procentních bodů. Přestože je v roce 2022 repo sazba značně vyšší než v minulosti, tak jsou vypočtené úroky z prodlení v současné době nižší než v předcházejících letech. Například v druhém pololetí roku 2020 činila repo sazba 0,25 procenta, nicméně úroky z prodlení činily 14,25 procenta.

„Pokud by k 1. 7. 2022 zůstala aktuální repo sazba ve výši 5,75 procenta, potom by při splatné dani ve výši 57 420 Kč a 62 dnech prodlení činily úroky z prodlení již 1 342 korun,“ vypočítává Ivanco.

Nejen daň z příjmů, ale i zdravotní a sociální pojištění

Daňoví odborníci upozorňují, že pokuty kvůli pozdnímu podání daně z příjmů nevystavují jen finanční úřady. Osoby samostatně výdělečně činné proto nesmějí zapomínat i na povinnost podání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Živnostník vs. zaměstnanec: Odvody i nároky u ČSSZ se liší

Rovněž neodevzdání přehledu nebo jeho opožděné odevzdání je pokutováno. Například zdravotní pojišťovny udělují pokutu až do výše 50 000 korun. Jednotlivé pojišťovny při stanovení přesné výše pokuty zohledňují i historii plátce a vydané pokuty pečlivě vymáhají.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here