Česko dostalo od unie další miliardy pro Modernizační fond

438
Modernizacni_fond
Ilustrační foto: Pixabay.com

2,4 miliardy eur [cca 59,2 mld. Kč] na urychlení ekologické transformace dostalo od Evropské komise [EK] sedm unijních zemí. A je mezi nimi i Česko. Jeho Modernizační fond tak aktuálně obdržel 520 milionů eur [cca 12,84 mld. Kč].

EK oznámila, že uvolnila z evropského Modernizačního fondu pro sedm unijních zemí v přepočtu přes 59 miliard korun. Peníze půjdou především na modernizaci energetické soustavy, snížení emisí skleníkových plynů v energetice, průmyslu a dopravě. Uvolněním uvedené sumy EK zakončila třetí investiční cyklus pro Modernizační fond. Ve srovnání s předchozími investičními cykly je aktuálně poskytnuté financování výrazně vyšší.

Finance z Modernizačního fondu obdrželo:
 • Rumunsko: 1 391,6 mil. eur [cca 34,31 mld. Kč]
 • Česko: 520 mil. eur [cca 12,84 mld. Kč]
 • Polsko: 244,2 mil. eur [cca 6,04 mld. Kč]
 • Litva: 85 mil. eur [cca 2,09 mld. Kč]
 • Maďarsko: 74,3 mil. eur [cca 1,83 mld. Kč]
 • Slovensko: 49,5 mil. eur [1,22 mld. Kč]
 • Chorvatsko: 40 mil. eur  [cca 986,4 mil. Kč]

„V tomto posledním cyklu vyplácení byla z fondu uvolněna částka 2,4 miliardy eur na podporu 45 investičních návrhů. Ta přijímajícím členským státům pomůže modernizovat jejich energetické soustavy a zlepšit energetickou účinnost,“ uvedl viceprezident Evropské investiční banky Ambroise Fayolle.

Modernizační fond EK financuje z příjmů z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi. Cílem je podpora deseti zemí EU s nižšími příjmy při přechodu na klimatickou neutralitu modernizací jejich elektrárenství a širších energetických systémů, zvyšováním energetické účinnosti a usnadněním spravedlivé transformace. Příjemci podpory jsou Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Modernizační fond: Kam jdou peníze v Česku i jinde

Modernizační fond, který v případě Česka nabídne celkem 150 miliard korun, peníze rozděluje prostřednictvím devíti programů. Jde o peníze na modernizaci veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po nová zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

„Evropská investiční banka coby ´klimatická´ banka EU s potěšením spolupracuje s Evropskou komisí a členskými státy na implementaci Modernizačního fondu. To proto, že je klíčovým nástrojem k urychlení přechodu EU na čistou energii a k podpoře provádění nedávno prezentované strategie RePowerEU,” říká Ambroise Fayolle.

Ukrajinu podporujeme přímo, říká viceprezidentka EIB Pavlova

Nyní uvolněné peníze, jak již bylo řečeno, podpoří 45 investičních návrhů v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, modernizace energetických sítí, energetické účinnosti v odvětví energetiky, v průmyslu, budovách a dopravě a nahrazování uhlí ve výrobě nízkouhlíkovým palivem. V každé zemi podpora míří do jiného segmentu.

 • Česko – modernizace systémů veřejného osvětlení v obcích, náhrada uhlí v dálkovém vytápění a zařízeních zapojených do systému ETS biomasou a plynem, zvýšení energetické účinnosti.
 • Chorvatsko – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
 • Litva – renovace veřejných budov, zvýšení energetické účinnosti.
 • Rumunsko – výstavba osmi fotovoltaických parků a dvou plynových turbín s kombinovaným cyklem, které ve výrobě elektřiny nahradí hnědé uhlí obnovitelnými zdroji a plynem, modernizace elektrických sítí.
 • Polsko – zlepšení energetické účinnosti v průmyslu.
 • Maďarsko – zařízení na skladování energie pro bezpečnost sítě.
 • Slovensko – obnova a rozšíření sítí dálkového vytápění a chlazení.

V prvním roce fungování Modernizačního fondu poskytla EK osmi zemím částku 898,43 milionu eur [cca 22,16 mld. Kč]. Prostředky šly na modernizaci energetických soustav, snížení emisí skleníkových plynů v energetice, průmyslu, dopravě a zemědělství. Obecně pak i na plnění cílů, které si vytýčily v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030.

Co říkají představitelé EU

Co se týče příštího cyklu vyplácení, přijímající členské státy musí investiční návrhy na potenciální podporu z Modernizačního fondu předložit do 16. srpna 2022. Půjde-li o neprioritní návrhy, to je investice mimo prioritní oblasti fondu. Do 13. září 2022 pak prioritní návrhy, tedy investice spadající do prioritních oblastí.

Modernizační fond je aktivním nástrojem evropské solidarity. Prostřednictvím příjmů ze systému pro obchodování s emisemi dosahuje konkrétních výsledků v praxi. […] Tuto významnou finanční injekci lze navíc využít k odstartování projektů, které nám pomohou urychlit energetickou transformaci v reakci na ruskou invazi Ukrajiny,” uvedl výkonný místopředseda EK Frans Timmermans.

Modernizační fond dnes otevřel první ostré výzvy pro teplárny

Modernizační fond doplňuje další evropské nástroje financování, jako jsou politika soudružnosti nebo Fond pro spravedlivou transformaci. Fond mobilizuje významné zdroje, které mohou přijímajícím členským státům pomoci podpořit investice v souladu s plánem REPowerEU a balíčkem Fit for 55.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here