NKÚ potvrdil pochybení v organizacích MMR

711
NKÚ
Foto: Redakce FinTag.cz

„Kdo nepracuje pro agenturu CzechTourism, okrádá rodinu,“ tradovalo se svého času v určitých kruzích kolem vlády Andreje Babiše [ANO]. Tato slova nyní nepřímo potvrdily závěry kontroly NKÚ.

Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] pod vedením Kláry Dostálové [ANO] selhalo v řízení a kontrole podřízených organizací. Bez povšimnutí nechalo chyby ve veřejných zakázkách agentury CezchTourism a Horské služby [HS]. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ]. A to jen několik dní poté, kdy vyšlo najevo, že bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová koupila svému manželovi dodávku na kempování z peněz Poslanecké sněmovny.

„Audit ukázal, že MMR organizace řídilo nedostatečně, mnohdy je nekontrolovalo, nedohlíželo na dodržování podmínek pro zadávací řízení a v některých případech porušilo zákon o finanční kontrole. U Horské služby a CzechTourismu neodhalilo řadu pochybení včetně nedostatků ve veřejných zakázkách,“ uvádí ve své zprávě NKÚ.

Například Horská služba chybovala v devíti z deseti NKÚ kontrolovaných veřejných zakázek. Tyto nedostatky vyhodnotil NKÚ jako porušení rozpočtové kázně v celkové výši téměř 96,5 milionu korun.

Problémy vyvstaly i v agentuře CzechTourism

U CzechTourismu NKÚ zjistil nedostatky u 19 z 60 kontrolovaných zakázek. CzechTourism porušil zákon o veřejných zakázkách například tím, že zaplatil dodavateli za služby, aniž by s ním uzavřel písemnou smlouvu. Anebo tím, že opakovaně prodlužoval smlouvu na ostrahu sídla. Smlouvu prodloužil uzavřením sedmi dodatků celkem o 45 měsíců a zaplatil za ně 2,3 milionu korun.

„Nutno dodat, že na svůj nezákonný postup sám CzechTourism ministerstvo upozornil. MMR i přesto s prodloužením smluv prostřednictvím dodatků souhlasilo. Zjištěné nedostatky vyhodnotil NKÚ jako porušení rozpočtové kázně v celkové výši 2,97 milionu korun,“ upřesnil NKÚ.

Podle něj MMR například v rozporu s podmínkami danými zákonem o finanční kontrole zrušilo v CzechTourismu útvar interního auditu. Jedním z důvodů měla být malá pravděpodobnost nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky. Přitom ministerstvo v minulosti u CzechTourismu tato rizika opakovaně odhalovalo. Jediná dobrá zpráva je, že v kontrolovaných oblastech hospodaření Centra pro regionální rozvoj NKÚ nepřišel na žádné nedostatky.

Bartoš: Závěry NKÚ mě vůbec nepřekvapují

„Závěry NKÚ z kontroly hospodaření CzechTourismu a Horské služby mne vůbec nepřekvapují,“ uvedl současný ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš [Piráti].

Podle něj MMR jako zřizovatel agentury CzechTourism a Horské služby za předchozího vedení selhalo. Na nalezená zjištění podle něj úřad reaguje systémovými změnami s cílem co nejrychleji stará pochybení napravit.

„Tušil jsem, že v tomto ohledu jsou v resortu, který jsem převzal před několika měsíci, značné nedostatky. Proto jsem velmi brzy po svém nástupu do funkce změnil řídící strukturu ministerstva. Nařídil jsem provést interní audity, veřejnosprávní kontroly a kontroly veřejných zakázek v problematických organizacích,“ uvedl Bartoš.

Upřesnil, že výsledky kontrol v zásadě potvrdily jeho obavy. Podle něj MMR řídilo své organizace nedostatečně. Neprovádělo pravidelné kontroly, nedohlíželo na dodržování podmínek pro veřejné zakázky atd.

„Tím, bohužel, přispělo k porušování rozpočtové kázně a zákona o finanční kontrole. Aktuální kontrolní závěr NKÚ moje obavy rovněž potvrdil,“ řekl ministr.

CzechTourism a HS už prošly personální obměnou

Dodejme, že už v roce 2019 došlo na výměnu ve vedení CzechTourism. Novým ředitelem státní agentury na podporu turismu se v březnu stal Jan Herget. V jejím čele vystřídal dosavadní ředitelku Moniku Palatkovou. Důvod pro změnu MMR tehdy neuvedlo.

Koncem roku 2020 došlo i ke změně ve vedení Horské služby. Její správní rada tehdy na svém mimořádném zasedání schválila zásadní změny Statutu Horské služby o.p.s. a zvolila nového ředitele/náčelníka. Jím se stal René Mašín, dlouholetý náčelník z Jizerských hor.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here