Novela o investičních pobídkách má nedostatky

184
investicnich_pobidkach
Ilustrační foto: Pixabay.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] navrhuje zrušit povinnost předkládat vládě každou žádost o investiční pobídku. Včera [29.8.] skončil termín, dokdy se k návrhu novely o investičních pobídkách vyjadřovali stakeholdeři.

Podle návrhu MPO se má o investičních pobídkách rozhodovat jednostupňovým způsobem. Stejně jako v případě dotací podle rozpočtových pravidel. Vláda by v případě pobídek s jednou výjimkou [viz níže, pozn. red.] rozhodovala pouze u strategických investic jako před přijetím novely na podzim roku 2019. Jedním z důvodů je, že proces rozhodování o investičních pobídkách se zavedením nové legislativy trvá ještě déle, než trval předtím. Z průměrných tří až pěti měsíců si dnes vezme devět až dvanáct měsíců.

„Pro žadatele se navíc stal nepřehledným, snížila se jeho důvěryhodnost a tedy i motivační účinek,“ stojí v návrhu MPO.

Stát dával investiční pobídky bez znalosti jejich přínosů

Výsledkem je, že mnohé ze zahraničních firem raději investují v jiných zemích než Česku. Podle MPO úprava ohrožuje strategické investice, jako jsou investice do výroby IT zařízení nebo zařízení pro elektromobily v autoprůmyslu.

„Kvůli netransparentnosti rozhodovacího procesu se také stále zvyšuje riziko soudních sporů ze strany žadatelů o investiční pobídku,” zmiňuje MPO další riziko ve svém návrhu.

Návrh o investičních pobídkách obsahuje nedostatky

K návrhu novely o investiční pobídkách se vyjádřilo Sdružení pro zahraniční investice [AFI]. To uvedlo, že návrh obsahuje i mnoho nesprávných opatření. K těm hlavním zařadilo zpřísňování udělování investičních pobídek pro takzvaně nestrategické investice ale stále s vyšší přidanou hodnotou. Příkladem uvedlo technologický sektor a automotive.

„Velmi doporučujeme rozšířit obory, které se kvalifikují pro pobídky, o medium high-tech obory dle definice Českého statistického úřadu. Současný návrh předpokládá jen tři sektory –farmaceutický, elektronický, letecký a kosmický. Tím je například vyloučena podpora investic v oblasti elektromobility, která je pro transformaci autoprůmyslu v souladu s nízkoemisním hospodářstvím klíčová,“ říká předseda AFI Kamil Blažek.

Argumentuje tím, že autoprůmysl tvoří desetinu českého hrubého domácího produktu a pětinu exportu. Bez investičních pobídek do něj hrozí, že Česko vlnu transformačních investic v autoprůmyslu nezvládne. To bude mít, jak řekl, tragický dopad na ekonomiku.

Karel Havlíček: Za automotive buďme rádi, protože nás živí

AFI upozornilo i na další problém. A tím je, že vláda si stále ponechává pravomoc rozhodovat o všech investičních pobídkách, v jejichž případě jde o podporu v hotovosti. Podle Blažka by se v tomto případě měla pravomoc vlády omezit pouze na ty projekty, jež spadají do kategorie strategických investic. AFI navrhuje limit pro posuzování vládou ve výši nad dvě miliardy korun. Důvodem je obava, že návrh odradí případné investory.

„Je třeba připomenout, že za poslední čtyři roky investiční pobídky nedostala žádná takzvaná montovna, jednoduchá kompletační výroba. Není tedy důvod se bát, že se situace v tomto změní, a není proto třeba podmínku vyšší přidané hodnoty zpřísňovat,“ tvrdí.

Bilance investičních pobídek je tragická

Státní agentura CzechInvest do konce letošního května od MPO přijala jedno rozhodnutí o udělení investiční pobídky. Loni o investiční pobídky ale požádalo 36 společností s příslibem investic ve výši 12,5 miliardy korun. Před legislativním úpravou v roce 2019 firmy slíbily uskutečnit 94 projektů za bezmála 55 miliard korun.

Ministr kultury navrhl snížení pobídek pro filmaře o polovinu

Doplňme, že spolu se změnou legislativy, ministerstvo navrhlo změny prováděcího právního předpisu k investičním pobídkám. Právě jejím prostřednictvím zvyšuje požadavky na vyšší přidanou hodnotu všech případně podpořených projektů. V návrhu se mluví o tom, že mírnější pravidla by mohla platit jen v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností. Novela také zvýhodňuje projekty spojené s cíli dosažení klimatické neutrality. Součástí návrhu je vytvoření expertní skupiny, která by sledovala efektivnost systému investičních pobídek.

Podle MPO by novela zákona platila od ledna příštího roku. Jako podmínku ale uvádí, aby ji poslanci schválili již v prvním čtení. Zda a jak do návrhu MPO zapracuje i připomínky dotčených organizací není zatím známo.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here