Příspěvek 5 tisíc na dítě není příjem a nedaní se

664
na_deti
Foto: Pixabay.com

Jednorázový příspěvek 5 000 korun na dítě se nezapočítává do příjmů a nedaní se. Neovlivní ani výši slevy na jednoho z manželů v daňovém přiznání či ročním zúčtování záloh. Pětitisícový příspěvek náleží dítěti, nikoli poplatníkovi daně.

Jednorázový příspěvek na každé dítě ne starší 18 let pro domácnosti s loňským příjmem do jednoho milionu korun hrubého již úřady práce vyplatily většině žadatelů. Celkem u nás má na podporu podle Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] nárok 1,6 milionu dětí. Otázka nyní je, jak je to s přiznáním takového příjmu z hlediska daňových povinností. Podle vyjádření zástupců Finanční správy ČR [FS ČR] jednorázový příspěvek na dítě poskytuje stát dítěti jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady a je hrazen ze státního rozpočtu. Je proto od daně plně osvobozený.

„Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen zákon o daních z příjmů] se jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i) – příspěvek z veřejného rozpočtu,“ potvrzuje v prohlášení FS ČR.

Generální finanční ředitelství dál zdůrazňuje skutečnost, že jednorázový příspěvek na dítě náleží dítěti. A je to právě dítě, které je podle zákona účastníkem řízení, o jehož nároku na příspěvek se rozhoduje. Nikoli pak jeho zákonný zástupce.

Mimořádných 5 tisíc na dítě se do příjmů nezahrnuje

Jednorázový příspěvek bez ohledu na počet dětí, na které se čerpá, proto neovlivní ani příjmy. Potažmo ani případně uplatňované slevy – především té na manželku nebo manžela. Ty si poplatníci v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplatňují v případě, že jejich manžel či manželka neměli v daném roce příjem vyšší než 68 tisíc korun.

„Pokud bude po skončení zdaňovacího období poplatník uplatňovat ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění slevu na manžela/manželku, nebude jednorázový příspěvek na dítě započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky,“ potvrzuje informaci FS ČR.

Každý z výdělečně činných manželů si může každoročně z vypočtené daně mimo základní slevu na poplatníka, která letos činí 30 840 korun na celý rok 2022, ještě z daně odečíst až 24 840 korun za vyživovaného manžela či manželku. Ovšem jen za podmínky, že jeho nebo její příjmy v daném roce nebyly vyšší než 68 tisíc korun.

Předdůchod odepírá slevu na manžela/ku. A to je problém

Do této částky se nezapočítává ani letošní mimořádný příspěvek na dítě do 18 let. Jak výše potvrzuje správce daní. Dále se do limitu nezahrnují dávky státní sociální podpory, v praxi nejčastěji rodičovský příspěvek, porodné a přídavky na děti. Dále ani příspěvky od státu na stavební spoření a penzijní spoření bez ohledu na to, jestli jde o staré transformované fondy či nové doplňkové penzijní spoření.

Naopak se do 68 tisícového limitu pro uplatnění slevy na manželku či manžela započítávají příjmy ze zaměstnání, podnikání a z nájemného. Dále i nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti a všechny druhy důchodů a příjmy z dědictví a darů.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here