Potíže hlásí už i výrobci zdravotnických pomůcek

2072
BTL
Foto: BTL Medical Technologies

Stejně jako výrobci léků upozorňují již i výrobci zdravotnických pomůcek na neúměrný růst nákladů na jejich výrobu. Podle nich současná situace ohrožuje dodávky zdravotnických prostředků na tuzemský trh.

Vyplývá to z aktuálního vyjádření České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků [CzechMed]. Podle zástupců asociace se aktuální ekonomická situace stává neúnosnou ve vazbě na nastavenou cenovou regulaci zdravotnických pomůcek hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

„Pokud se nic nezmění, musíme očekávat, že v příštím roce dojde k omezení dostupnosti některých zdravotnických prostředků,“ uvedl prezident asociace CzechMed Miroslav Palát.

„Již nyní tuzemští výrobci rozhodují, které výrobky vyřadí z nabídky a přesunou je na jiné trhy, protože jsou jejich úhrady v České republice pod hranicí výrobních nákladů,“ dodal.

Řešením aktuální situace je podle něj deregulace cen vybraných zdravotnických prostředků a zvýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Produkce zdravotnických pomůcek významně zdražila

Kritickou situaci dokládá CzechMed průzkumem nákladů mezi svými členy. Ten meziročně [2021/2022] srovnává náklady na výrobu a distribuci zdravotnických prostředků. Uvádí i souvislosti v oblasti nové regulace a poruch v dodavatelsko-odběratelských řetězcích.

Vývoj cen vstupů na výrobu a distribuci zdravotnických pomůcek v ČR

[Zdroj: CzechMed]

Dvouciferný nárůst cen nákladů na produkci zdravotnických pomůcek v období 2021/2022 se projevuje jak u vstupních materiálů [např. plasty, ocel, hliník, měď], tak u cen energií [elektřina, plyn, uhlí], obalových materiálů a přepravy. Problém podle CzechMed není pouze cena vstupních a obalových materiálů, ale také jejich dostupnost.

„Omezená dostupnost klíčových materiálů zapříčiňuje nutnost velkých skladových zásob ústící v růst souvisejících nákladů za sklady a doplňkovou logistiku. To má z důvodu vázanosti kapitálu negativní vliv na cash-flow,“ upozorňují zástupci asociace.

Další vyšší náklady producentům zdravotnických prostředků vyvstávají v souvislosti s novou evropskou a národní právní úpravou, kde došlo k meziročnímu nárůstu cen za audit u společností, a to průměrně o deset procent. Podle zástupců asociace se plnění nových regulatorních požadavků promítá i do vyšších personálních nákladů.

CzechMed žádá cenovou deregulaci a vyšší úhrady

Jmenované skutečnosti podle vyjádření zástupců CzechMed přiměly výrobce zdravotnických prostředků „vstoupit do diskuse o možné cenové deregulaci pro některé zdravotnické prostředky a navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění.“ Podle nich by takové kroky za aktuální situace představovaly efektivní nástroj pro zmírnění dopadů současné ekonomické situace na dodávání zdravotnických prostředků na trh. A tím i na pacienty.

CzechMed sdružuje 22 členských organizací a institucí s ročním obratem okolo 6,5 miliardy korun. Asociace tak zastupuje zhruba třetinu trhu zdravotnických prostředků v České republice. Členské společnosti zaměstnávají přes 5 000 pracovníků.

–DNA–

1 komentář

  1. Obecně to vidím tak. Pokud to jsou tak zvané potíže, tedy, že jim vzrostly náklady, které by i tak v ceně výrobků být měly, mám na mysli druhy nákladů jako třeba za recyklaci a likvidaci odpadů a podobně – věci v tomto duchu, no tak se ceny výrobků zvýší a současně se zvýší i ochranné limity na doplatky na léky. U osob starších 70 let z 500 na 1000 Kč, u dětí mladších 18 let z 1000 na 2000 Kč a u ostatních pojištěnců z 5000 na 10.000Kč za rok a věc se vrátí do normálu. Běžný postup. Lidé se pak možná více zamyslí, jak se o své zdraví lépe starat. Ovšem pokud je to čistě evropská záležitost a navíc administrativní, tedy dopad jen na evropské výrobce a jejich ztrátu konkureceschopnosti na světových trzích, tak průšvih pro tento stav je skutečně slabé slovo. Protože jsem si jist, že podobně to budou mít i další firmy a dodavatelé zaměstnávající české obyvatelstvo.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here