Daňový balíček je ve 3. čtení, změn přináší více

2409
danovy
Ilustrační foto: Pixabay.com

Daňový balíček ve Sněmovně prošel do 3. čtení. Největší novinka je zvýšení ročního limitu pro registraci k DPH na dva miliony korun. Podnikatelé s obratem do dvou milionů se budou moci z plátcovství odhlásit. Změny jsou i u paušalistů.

Ministerstvem financí [MF ČR] předkládaný daňový balíček novelizuje několik zákonů najednou. Především pak zákon o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty a daňový řád.

„Hlavní novinkou daňového balíčku je možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním obratu až do dvou milionů korun. Na dvojnásobnou částku dvou milionů pak od příštího roku vzroste podmínka pro využívání paušální daně,“ vyzdvihl hlavní změny ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS].

Konkrétně novela zákona o DPH zvyšuje limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH ze současného jednoho milionu korun nově na 2 miliony korun. Obecně navýšení limitu umožňuje Evropská unie [EU] členským státům od roku 2025. Česko si o jeho navýšení požádalo dříve, s platností od ledna 2023.

Daňový balíček nově škáluje paušalisty

Změna limitu pro povinnou registraci k DPH se dotkne i takzvaných paušalistů. Tedy živnostníků přihlášených do paušálního režimu, který v Česku funguje od ledna 2020. Novelou zákona o daních z příjmů ministerstvo financí nově rozděluje paušalisty do tří pásem podle výše jejich ročního obratu a od výdajového paušálu. Tedy procentního uplatnění výdajů podle druhu živnosti.

„Paušalisté budou podle ročních příjmů rozděleni do tří pásem, které určují výši jejich měsíčních paušálních záloh. Většina bude zařazena v prvním pásmu a nic se pro ně nemění,“ říká ministr Stanjura.

Do prvního pásma živnostníků přihlášených k paušální dani spadají všichni živnostníci s obratem do jednoho milionu korun za rok. Tedy jako dosud. A dále živnostníci s vyššími příjmy v 60 nebo 80procentním výdajovém paušálu.

  • Tito živnostníci letos v jedné měsíční platbě ve výši 5 994 korun pokrývají odvody na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu.
  • V příštím roce se pro ně podle odhadu Finanční správy ČR [FS ČR] paušální platba zvýší o 214 korun na 6 208 korun.

A stejně jako dosud touto platbou povinnosti paušalistů končí. Už nepodávají žádné přehledy ani jiné výkazy.

Změny pro živnostníky

Změna nastává pro živnostníky s ročním obratem od jednoho do dvou milionů korun. První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 milionu korun. A dále OSVČ s příjmy do dvou milionů s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu korun s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.

Do druhého pásma paušalistů od ledna spadají živnostníci s ročními příjmy do 1,5 milionu korun, které se kvůli nižšímu výdajovému paušálu nevešli do prvního pásma. A dále podnikatelé s ročními příjmy do dvou milionů korun s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Měsíční paušální záloha pro ně v roce 2023 činí 16 000 korun.

Paušalisté s vyšším příjmem budou platit 26 tisíc měsíčně

A do posledního třetího pásma spadnou zájemci o paušální režim s ročními příjmy do 2 milionů korun, kteří se nevešli do druhého pásma. Paušální zálohy pro ně v příštím roce ministerstvo financí vypočetlo na 26 000 Kč měsíčně.

„Obecně platí, že paušální daň je nabídka od státu. A je zcela na dobrovolném rozhodnutí každého živnostníka, zda ji využije, nebo ne,“ upozorňuje ministerstvo.

Paušální režim je atraktivní nanejvýš v 1. pásmu

Podle MF ČR je zavedení třípásmového paušálního režimu jakýsi kompromis mezi zachováním jednoduchosti systému a daňovou spravedlností. Pravda je, že by nebylo příliš spravedlivé a především pro stát výhodné, aby živnostník s ročním příjmem do půl milionu korun státu odváděl to samé jako podnikatel s dvoumilionovými tržbami.

Splnit podmínky pro paušální režim díky navýšenému obratu na dva miliony by podle odhadu ministerstva financí od příštího roku mohlo nově kolem 60 000 živnostníků. Nicméně jako výhodný si jej vyhodnotí nanejvýš polovina z nich. Paušální režim totiž nedovoluje uplatnění žádných daňových slev, odpočtů ani bonusů na děti.

„Negativní dopad rozšíření paušální daně na veřejné rozpočty je aktuálně odhadován na -600 mil. Kč na veřejné rozpočty. Tedy zhruba -500 mil. Kč na státní rozpočet ročně,“ vyčísluje ztráty MF ČR.

Na DPH vyinkasují finanční úřady podle odhadu resortu kvůli zvýšení ročního limitu na 2 miliony přibližně o 20 miliard korun méně každý rok.

Mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023

Předkládaný daňový balíček prodlužuje i mimořádné odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022-2023. Norma tak navazuje na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020-2021, které předchozí vláda zavedla jako kompenzaci pro podnikatele v době pandemie. Nadále budou podnikatelé majetek zařazený v 1. odpisové skupině odepisovat bez přerušení 12 měsíců. Namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve 2. odpisové skupině bez přerušení 24 měsíců, namísto standardních pěti let.

„Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny,“ dodávají zástupci MF ČR.

Součástí daňového balíčku je i zpětné osvobození bytových družstev od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jde o bytové domy vystavené v letech 1995 až 2007 pomocí dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení. Anebo programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury. A u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za 1 Kč a po uplynutí 20 let převést svůj podíl na bytovém domě na bytové družstvo.

„S ohledem na aktuální tržní ceny nemovitostí by daňová povinnost z toho převodu mohla přesáhnout i hodnotu v minulosti poskytnuté dotace. Což by bylo proti smyslu tehdejší podpory dostupného bydlení,“ vysvětluje důvody pro změnu MF ČR.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here