Místopředsedkyní CEER se stala Jana Haasová

2701
Jana_Haasova
Na akci CEER. / Foto: CEER

Jednou ze dvou nově zvolených místopředsedkyní správy Rady evropských energetických regulačních orgánů [CEER] je Jana Haasová z Energetického regulačního úřadu [ERÚ]. Do funkce ji zvolili členové rady 25.10. 2022.

Podle ERÚ Haasová na evropské půdě zúročí bohaté profesní zkušenosti. Česká republika zároveň získá silný mandát v diskusích o budoucnosti společné evropské energetické politiky na mezinárodní platformě. CEER sdružuje zástupce kolem 30 členských a devíti pozorovatelských zemí.

„Srdečně vítám v předsednictvu CEER nově zvolené i znovuzvolené místopředsedy,” uvedla předsedkyně CEER Annegret Groebel na adresu české zástupkyně.

Upozornila na současnost, která je z hlediska energetiky klíčová: „Těším se na spolupráci s kolegy z předsednictva a všemi zástupci energetických regulátorů při realizaci naší strategie zaměřené na spotřebitele. Je nezbytně nutné, abychom v takto mimořádných a náročných časech nadále pokračovali v úzké spolupráci.“

Sama Haasová k tomu uvedla, že komunita evropských energetických regulátorů byla vždy silným zastáncem spotřebitelů. V aktuální energetické krizi musí její aktivita a pomoc směřovat především, a právě k nim.

Bohemia Energy zkrachovala. Lidem poradila, co mají dělat

„Je velmi důležité, abychom v rámci diskuse v Evropské unii využili všechny zdroje k nalezení správných opatření a aby nebyla přehlížena stanoviska vnitrostátních regulačních orgánů,“ řekla.

Kdo je Ing. Jana Haasová

Vystudovala mezinárodní obchod a obchodní právo na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na ERÚ pracuje od roku 2015. Působí na pozicích spojených s evropskými aktivitami úřadu, v současnosti jako vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce. Má zkušenosti s mezinárodní agendou, strategií a inovačními projekty v mediálním a dopravním sektoru. Před ERÚ pracovala přes šest let v plynárenství.

Jana_Haasova

[Zdroj: CEER]

ERÚ zastupuje v pracovních skupinách CEER i u evropské agentury ACER. Od roku 2020 působí jako spolupředsedkyně pracovní skupiny CEER pro spotřebitele a maloobchodní trh. Zároveň je spolupředsedkyní pracovní skupiny ACER pro maloobchodní trh. 

Mezi regulátory je zapotřebí nastavení procesů na základě zkušeností získaných z předešlých krizí. A to tak, aby co nejlépe odrážely současnou situaci a pomáhaly vnitrostátním regulačním orgánům držet krok s aktuálními trendy,říká Jana Haasová.

Co dělá sdružení CEER

Dobrovolné sdružení CEER je profesní asociace se sídlem v Bruselu. Funguje od roku 2000 jako platforma pro spolupráci, výměnu informací. Zprostředkovává kontakt mezi národními energetickými regulačními orgány v Evropě. Sehrává roli prostředníka na úrovni Evropské unie a na mezinárodní úrovni. V současné době rada čítá 33 členů.

Seznam členů sdružení CEER
Rakousko
E-Control
Energie-Control Austria
www.e-control.at
Belgie
CREG
Commission pour la Régulation de l’Electricité et du Gaz
www.creg.be
Bulharsko
SEWRC
State Energy & Water Regulatory Commission
www.dker.bg
Chorvatsko
HERA
Croatian Energy Regulatory Agency
www.hera.hr
Cyprus
CERA
Cyprus Energy Regulatory Authority
www.cera.org.cy
Česká rep.
ERÚ – ERO
Energetický Regulační Úřad – Energy Regulatory Office
www.eru.cz
Dánsko
DERA
Energitilsynet – Danish Energy Regulatory Authority
www.dera.dk
Estonsko
ECA
Konkurentsiamet – Estonian Competition Authority
www.konkurentsiamet.ee
Finsko
EMV
Energiamarkkinavirasto – The Energy Market Authority
www.energiamarkkinavirasto.fi
France
CRE
Commission de Régulation de l’Energie
www.cre.fr
Německo
BNetzA
Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Posts and Railway
www.bundesnetzagentur.de
Řecko
PAE/RAE
Regulatory Authority for Energy
www.rae.gr
Maďarsko
MEH/HEO
Magyar Energia Hivatal / Hungarian Energy Office
www.eh.gov.hu
Island
OS
National Energy Authority
www.os.is
Irsko
CER
Commission for Energy Regulation
www.cer.ie
Itálie
AEEG
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
www.autorita.energia.it
Lotyšsko
PUC
Public Utilities Commission
www.sprk.gov.lv
Litva
NCC
National Control Commission for Prices and Energy
www.regula.lt
Lucembursko
ILR
Institut Luxembourgeois de Régulation
www.ilr.lu
Malta
MRA
Malta Resources Authority
www.mra.org.mt
Nizozemsko
Nma
Dutch Office of Energy Regulation / Nederlandse Mededingingsautoriteit
www.dte.nl
Norsko
NVE
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
www.nve.no
Polsko
URE/ERO
Urząd Regulacji Energetyki / The Energy Regulatory Office of Poland
www.ure.gov.pl
Portugalsko
ERSE
Energy Services Regulatory Authority
www.erse.pt
Rumunsko
ANRE
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
www.anre.ro
Slovensko
URSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
www.urso.gov.sk
Slovinsko
AGEN – RS
 Energy Agency of the Republic of Slovenia
www.agen-rs.si
Španělsko
CNE
La Comisión Nacional de Energía / National Energy Commission
www.cne.es
Švédsko
EI
Energimarknadsinpektionen / Energy Markets Inspectorate
www.ei.se
Velká Británie
Ofgem
Office of Gas and Electricity Markets
www.ofgem.gov.uk
Švýcarsko
ElCom
Federal Electricity Commission
www.elcom.admin.ch
Makedonie
ERC
Energy Regulatory Commission of the Republic of Macedonia
www.elcom.admin.ch
Černá hora
REGAGEN
Energy Regulatory Agency – Montenegro

[Zdroj: CEER]

Zatímco členské státy EU společně s Norskem a Islandem vystupují jako plnohodnotní členové, Švýcarsko, Makedonie a Černá hora plní roli takzvaných pozorovatelů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here