Dneškem končí možnost přihlásit se k paušální dani

342
pausalni
Foto: Pixabay.com

Dnes je poslední den, kdy se podnikatelé hlásí k placení paušální daně. K paušální dani se živnostníci přihlašují vždy k 10. lednu. Noví pak při zahájení činnosti. První platbu musejí paušalisté zaplatit nejpozději do 20. ledna.

Minimální paušální daň se od letošního ledna zvyšuje o 214 korun na 6 208 korun. Loni platili živnostníci v paušálním režimu 5 994 korun. Daň se zvyšuje s ohledem na nařízení vlády o již zveřejněné průměrné mzdě ve výši 40 324 korun. Částku v nové výši musí mít finanční úřad připsanou na účtu nejpozději 20. ledna 2023.

„Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, případně ji lze předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu,“ radí úřad.

V částce živnostník vyrovnává odvod na zdravotní pojištění v minimální výši 2 722 korun. Dále minimální odvod na sociální pojištění navýšený o 15 procent, který v součtu činí 3 386 Kč. A tradičně stokorunu odvádí paušalisté finančnímu úřadu na daň z příjmů.

Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do dvou milionů korun. Od letoška zároveň platí tři pásma pro platbu daně, a to již zmíněných 6 208, 16 000 a 26 000 korun měsíčně. Ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS] loni odhadl, že by se nově mohlo do systému paušální daně přihlásit dalších 60 000 živnostníků. Loni ji využívalo zhruba 82 000 podnikatelů.

Jak se hlásí k paušální dani

K paušální dani se živnostníci, kteří splňují výše jmenované podmínky, hlásí formou oznámení finančnímu úřadu. Oznámení musí pro daný rok podat úřadu nejpozději k 10. lednu. Paušalisty se stávají od 1. ledna daného roku.

Jinak řečeno, kdo chce vstoupit do paušálního režimu od letošního ledna, pak podává oznámení finančnímu úřadu nejpozději k 10. lednu 2023. Zálohu ve výši 6 208 korun pak musí odvést tak, aby ji měl úřad na účtu nejpozději k 20. lednu 2023.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat:
  • Na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí ČR.
  • Na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem Ministerstva financí.
  • Datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

„Poplatník, který zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje,“ upřesňuje podmínky vstupu k paušální dani Finanční správa ČR [FS ČR].

V oznámení o vstupu do paušálního režimu živnostník kromě obecných informací uvádí identifikační a kontaktní údaje. Údaje o vstupu do paušálního režimu, údaje o důchodovém pojištění poplatníka a veřejném zdravotním pojištění.

Pokud podá již podnikající živnostník oznámení o vstupu do paušálního režimu po 10. lednu daného roku, pak považuje finanční úřad oznámení za neúčinné. A paušalistou se v daném roce živnostník nestává. Počkat si musí do dalšího období, pro které musí stihnout odevzdat přihlášku opět nejpozději do 10. ledna toho roku, ve kterém chce vstoupit do paušálního režimu.

Jaké jsou podmínky pro přihlášení k dani

paušální dani se hlásí osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] podle zákona o důchodovém pojištění. Další podmínka k přihlášení je účast na veřejném zdravotním pojištění. OSVČ nesmí být zároveň plátce daně z přidané hodnoty [DPH] a ani k ní nesmí mít registrační povinnost.

Paušální režim je dále vyloučený pro živnostníky v insolvenci, společníky veřejných obchodních společností a komplementáře komanditních společností. Paušální režim není určen ani pro osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti. Jinak řečeno pro osoby v běžném zaměstnaneckém poměru.

Ještě před oznámením finančnímu úřadu o vstupu do paušálního režimu by si měl každý živnostník propočítat, jestli je pro něj takový daňový režim finančně výhodný. Pokud se k paušální dani totiž přihlásí, pak už neuplatní žádné daňové slevy na manželku, děti a ani jiné daňové úlevy. Stejně tak si daňový základ neponíží o zaplacené úroky z hypotečního úvěru a neodečte určitou část z životního a penzijního spoření.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here