České subjekty zaostávají s novými patenty doma i venku

228
patenty
Ilustrační foto: Pixabay.com

Loni české a zahraniční subjekty uspěly u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR [ÚPV ČR] s celkem 5 076 patenty. To je nejméně udělených nebo validovaných patentů za posledních deset let.

Podle údajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví [EUIPO] vzniká v Evropské unii 42 procent HDP v odvětvích, která aktivně využívají ochranu duševního vlastnictví. To znamená patenty, průmyslové vzory, ochranné známky a práva autorská.

„Evropa potřebuje robustní patentový systém, protože 38 % pracovních míst, 42 procent HDP a 90 procent externího obchodu představují obory využívající ochrany duševního vlastnictví. Patentový systém pomáhá budovat silné technologické portfolio a urychlovat ekonomický růst,“ uvedl na nedávné návštěvě Prahy prezident Evropského patentového úřadu [EPO] António Campinos, který je původem z Portugalska.

Pokud bychom jeho výrok vzali doslova a porovnali statistiky v Česku udělených patentů českým subjektům, mnoho důvodů k oslavám bychom nenašli.

  • Z celkového počtu 51 tisíc platných patentů pro území Česka [k 31. 12. 2022] patří přesně jedna čtvrtina subjektům z Německa. Šestnáct procent přihlašovatelům ze Spojených států amerických a pouze sedm procent tuzemským subjektům.
  • Veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, firmám a občanům z Česka náleželo 3 463 platných patentů. Z toho firmám s českým vlastníkem 1 447. A od roku 2019 došlo k jejich snížení o téměř tři tisíce.

Jak vychází statistika s patenty za loňský rok 

Výše uvedený trend potvrzují výsledky za loňský rok. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu [ČSÚ] z 5 076 validovaných či patentovaných ochranných známek náleželo 93 procent z nich zahraničním přihlašovatelům. Na české subjekty připadlo zbylých sedm procent, tedy 355 patentů.

Tuzemští přihlašovatelé podali loni k patentové ochraně u ÚPV ČR celkem 507 přihlášek svých vynálezů nebo nových technických řešení. Jde o nejnižší hodnotu od roku 1995.

Mezi českými přihlašovateli, jimž byl ÚPV ČR udělen patent, dominují podniky. Ty v loňském roce získaly 166 udělených patentů. Následovaly veřejné vysoké školy s 98 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 34 veřejným výzkumným institucím.

„Mezi podnikovými patenty převažovaly ty, které byly uděleny domácním firmám, konkrétně se jednalo o 135 patentů. Zahraničním afilacím jich pak bylo v roce 2022 uděleno 31,“  říká Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Propad je patrný především u vysokých škol. Po výrazném nárůstu v počtu jimi podaných patentových přihlášek v prvních letech nového tisíciletí až na rekordních 279 v roce 2013 došlo k výraznému úbytku v následujících deseti letech. Loni vysoké školy podaly 106 patentových přihlášek.

Čeští přihlašovatelé nejsou aktivní ani v zahraničí

Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je zhruba pět let. Zároveň není patent udělen všem přihlašovatelům. Úspěšnost se pohybuje okolo 45 procent. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost vykazují veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, kde se pohybuje mezi 80 až 85 procent.

Nabízíme až 30% zhodnocení, říká šéf i&i Bio Jaromír Zahrádka

Přihlašovatelé z Česka v zahraničí nevystupují příliš aktivně. Počet jejich podaných přihlášek u zahraničních patentových úřadů v posledních letech stagnuje. U zahraničních patentových úřadů v roce 2021 české subjekty podaly celkem 1 086 přihlášek patentů. Nejvíce [295] jich české subjekty podaly u patentového úřadu Spojených států.

U Evropského patentového úřadu bylo českými subjekty v roce 2021 podáno 204 patentových přihlášek. Pro srovnání rakouské subjekty podaly u stejné instituce 2 320 přihlášek svých vynálezů,“ konstatuje Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here