Letní režim definuje fungování trhů i pro tradery

428
letni
Foto: Pixabay.com

Letní období na trzích snižuje volatilitu i likviditu. Trend vyžaduje i úpravu obchodních strategií. Nabízí se menší velikost Stop Loss a Take Profit pokynů. To proto, aby se spíše trefily do očekávaných pohybů cen. Více říkají analytici XTB.

Mezi dlouhodobými investory platí známé pořekadlo „Sell in May and go away”. Již dlouhá léta se vedou debaty o tom, do jaké míry brát toto pořekadlo vážně. Avšak minimálně myšlenka změny tržního sentimentu v letní sezóně staví na realitě. V době letních měsíců opravdu dochází k obecnému snížení volatility na trzích.

Pohyby cen jsou obvykle menší a méně dynamické. Důkazy tohoto fenoménu vidíme na finančních trzích prakticky každý rok. A platí to i pro ten letošní. Index volatility VIX se i letos dostal na rekordně nízké hodnoty. Otázka zní, zda tomu odpovídají obchodní strategie traderů. Jednou z možností je zmenšení velikosti Stop Loss a Take Profit pokynů. To proto, aby byly více v souladu s očekávanými pohyby cen.

Menší aktivita a snížená volatilita logicky obvykle vedou k méně obchodním příležitostem. Analytici XTB varují před hledáním obchodní příležitosti za každou cenu. Výhodnější se naopak jeví selektivní postup, sázka na výběr “hlavních obchodů”, jež odpovídají pravidlům strategie tradera.

Zaměřte se na vyšší časové rámce

Vzhledem k nižší aktivitě na trzích analytici XTB upozorňují na vyšší časové rámce. Analyzování a obchodování na hodinových, denních až týdenních grafech poskytuje lepší přehled o dlouhodobých trendech a potenciálních obchodech. S vědomím vyšších časových rámců tradeři spíše redukují vliv krátkodobých výkyvů a šumu na trzích.

Rozšiřte spektrum sledovaných trhů

Letní období nabízí i dobrou příležitost na rozšíření spektra sledovaných instrumentů. Hledání vhodných trhů v letních měsících, které spolu ne vždy pozitivně korelují, ale přesto doručují zajímavé obchodní signály, se jeví jako minimálně vhodné. Zajímavý příklad nabízejí třeba komodity, které jsou celkově více náchylné ke kalendářní sezónnosti. U komodit typu kukuřice a obilí je to dáno časem sklizně, u energetických komodit, jako jsou zemní plyn nebo benzín, je to dáno zase změnou spotřeby.

Sledujte důležitá ekonomická data

I přes sníženou volatilitu jsou letní měsíce stále dobou, kdy jsou publikována důležitá makroekonomická data, zejména inflace, nezaměstnanost a v neposlední řadě samotná měnová politika. Vzhledem k nižší likviditě na trzích mohou tato data vést k větším pohybům na trzích. Sledujte proto i v létě makroekonomický kalendář a reagujte na případné výkyvy. Letos jsou tato data důležitější než kdy dříve. Ve vzduchu je stále strach z příchodu recese a jakékoli takové zveřejnění může být katalyzátorem velkých pohybů.

Vyhodnoťte a revidujte své obchodní výsledky

Letní měsíce se ukazují i jako vhodný čas na vyhodnocení a revizi obchodních výsledků. Tato část tradingu se často opomíjí, nebo jí není věnováno tolik času. Pro dlouhodobou ziskovost jde o stěžejní část. Pokud obchodujete méně aktivně, můžete si vyhradit více času na analýzu předchozích obchodů. Analyzujte, které obchody byly úspěšné a které se nevyvíjely podle očekávání. Odhalte faktory, které přispěly k úspěchu, nebo neúspěchu. Tato reflexe vám umožní získat cenné poznatky a zlepšit svůj přístup k obchodování.

–Adman’s Choice–

Pozn. red.: Více informací a vzdělávacích materiálů o tradingu naleznete na YouTube kanálu XTB Česká republika a Slovensko a v Databázi znalostí na webových stránkách XTB.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here