ERÚ varuje před automatickým prodlužováním smluv na energie

13174
ERU
Foto: Pixabay.com

Energetický regulační úřad [ERÚ] řeší nespočet stížností na automatické prolongace smluv o dodávkách energií na dobu určitou. Kvůli nim spotřebitelé podle ERÚ platí vyšší ceny energií nebo plynu, než by museli.

Ne všechny smlouvy na dodávky energií na dobu určitou skončí uplynutím doby, na niž ji spotřebitelé uzavřeli. Podle ERÚ v drtivé většině případů mají spotřebitelé s dodavateli sjednanou takzvanou automatickou prolongaci. Ustanovení zajišťuje automatickou obnovu smlouvy na dobu určitou. Typicky za stejných podmínek a na stejnou dobu, jako byla uzavřena smlouva původní. Jako problém se ale ukazuje, když dodavatel při automatické prolongaci zvýší ceny. Zatímco letos maximální ceny energií ještě omezují cenové stropy, od příštího roku mohou vysoko nastavené ceny na spotřebitele dopadnout plnou vahou.

„Seriózní dodavatelé, alespoň podle našich zkušeností, spotřebiteli zašlou dopis nebo přinejmenším e-mail s oznámením o blížící se prolongaci. Případně i s novou cenou. Zvlášť nyní, pokud vědí, že dojde k výraznému zdražení produktu a zákazník by si vysokou cenu zafixoval na dva nebo na tři roky dopředu,“ říká k prolongaci člen Rady ERÚ Ladislav Havel.

A dodává: „Ne všichni dodavatelé jsou ale seriózní. Někteří využívají toho, že zákon nevyžaduje aktivní souhlas spotřebitele s prolongací. Aktivní musí být naopak zákazníkův nesouhlas s prolongací, tedy výpověď smlouvy.“

Problém je, že z těchto smluv se spotřebitel podle ERÚ jen velmi obtížně vyvazuje předčasně. To znamená před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. Což může, jak uvádí ERÚ, představovat potíž hlavně do budoucna.

Jaká je praxe a co vlastně říká zákon

Pokud spotřebitel sám ještě před uplynutím smlouvy neoznámí, že požaduje její skončení, prodlužuje se doba trvání závazku na další období i bez jeho výslovného souhlasu [tzv. automatická prolongace]. Následně se cena za dodávku řídí podmínkami, které dodavatel před prolongací pouze uveřejní na webových stránkách. Aniž by tyto podmínky adresně zákazníkovi ale oznámil.

Energetický zákon automatickému prodlužování smluv na dobu určitou nijak nebrání. Spotřebiteli však dává možnost prolongaci odmítnout, pokud s ní nesouhlasí. Musí tak ale učinit nejpozději dvacet dnů před tím, než by obnovená smlouva začala platit.

„Každý si musí pohlídat, kdy mu smlouva končí. A kdy by se měla prodloužit. Dodavatel totiž nemá zákonnou povinnost zákazníka upozornit na blížící se termín prolongace,“ říká členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Podle ní nejde jen o připomenutí termínu. Dodavatelé mohou již v původní smlouvě určit, jaká bude budoucí cena. To například jen pouhým odkazem na ceník. Tedy ceník sice v době podpisu ještě neexistuje, ale zveřejní ho před samotnou prolongací. Jestliže takové ustanovení smlouva obsahuje a spotřebitel na něj přistoupí, nejde následně o jednostrannou změnu ceny. Dodavatel ji nemusí oznámit adresně a nejpozději třicet dnů předem. Jak tomu je u běžné jednostranné změny ceny.

Smlouvy si hlídejte, radí ERÚ

Smlouvy s dodavateli energií obsahují i další háčky. Mezi ně patří takzvané omezení platnosti ceníku. Zákazník uzavře smlouvu na dobu určitou, přičemž má za to, že si sjednal cenu fixní na celou dobu platnosti smlouvy. Cena je ale dohodnutá pouze na část doby platnosti smlouvy, například do konce prvního roku. Poté se má změnit podle aktuálního ceníku dodavatele zveřejněného na jeho webových stránkách.

„Příslušní dodavatelé argumentují tím, že se nejedná o jednostranné zvýšení ceny, ale o zvýšení předem dohodnuté. Proto nemusí spotřebitelům změnu oznámit podle energetického zákona. Tedy minimálně třicet dní předem, s možností výpovědi smlouvy ze strany zákazníka,“ vysvětluje Ladislav Havel.

A mají pravdu. Povinnost dodavatelům vzniká pouze tehdy, pokud by už při uzavírání smlouvy uvedli konkrétní částku, na kterou od určitého okamžiku cenu zvýší.

„Jestliže tomu tak není, jedná se pouze o trik dodavatele! Smluvní ujednání opravňující dodavatele cenu libovolně měnit je podle občanského zákoníku zakázané,” dodává Havel.

Být aktivní při jednání s dodavateli se proto podle ERÚ vyplatí všem spotřebitelům. Nejen těm, kterým hrozí zdražení kvůli prodloužení smlouvy. Podle zkušeností ERÚ dodavatelé zákazníkům, kteří se jim sami ozvou, často nabídnou výrazně nižší ceny. Respektive jiné a levnější produkty, než stojí v oznamovacích dopisech. Vzhledem ke klesajícím cenám na velkoobchodních trzích totiž podle úřadu sílí konkurence na maloobchodním trhu. A tedy i snaha dodavatelů udržet si stávající zákazníky nebo získávat nové.

–RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Jednoznačně zneužívání postavení vůči občanům. Ne každý, mladý či důchodce má právníka za zadkem při podpisu smluv a nemá na to aby si právníka platil. Od toho je tu stát aby takové-vychytralé jednání firem zarazil. Jako s drahotou a inflací. Firmy, banky podnikatelé béééčí jak usoplené děcko jak to nejde a proč je draho…..a ejhle, zisky mají i 3x větší než měli před covidem….Od čeho jsou to tu královsky placené ČOI,ERU, poslanci atd……Když by byly jednoznačné jednomyslné , jasné zákony a né slibuji co jsem neslíbil a ruším co jsem slíbil bo jak to bylo nebylo by ani takových vychytarlých jednání-až podvodů. A když by chytračili-šup, poprvé pokuta 10,000.000,-kč, podruhé 100.000.000,-kč a končíš podnikateli.

  2. U našeho nejlepšího dodavatele : odečet energie v červnu, tudíž by měl mít pro mě nakoupený “objem” na další rok. Zdražení v září, tak mi to tam pěkně přihodí…

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here