Odvádění DPH u nákupů z jiných zemí EU bude přísnější

2658
DPH
Ilustrační foto: Pixabay.com

Dosud v EU chyběla efektivní kontrola odvádění daně z přidané hodnoty [DPH] v zahraničí. Co se týče Česka, situaci mění novela zákona o DPH. Tématu se na FinTag věnuje Petr Linx, senior manažer daňového oddělení společnosti BDO.

V roce 2021 činil schodek na výběru DPH [VAT GAP] v EU přibližně 61 miliard eur [cca 1,5 bil. Kč]. Z toho 1,362 miliardy eur [cca 33,5 mld. Kč] připadalo na Českou republiku.

Novela zákona o DPH zesílí kontrolu nad e-shopy a dalšími subjekty, které poskytují své zboží či služby do zemí Evropské unie. Poslanci ji schválili 27. října a účinnosti má nabýt hned počátkem roku 2024.

Poskytovatelé platebních služeb, tedy především banky, nově začnou se sdělováním informací o nákupech ze zahraničí, respektive ze zemí EU, Finanční správě ČR. A finanční správa si od opatření slibuje účinnější dohled nad odváděním DPH a zachycení případných nekalostí nebo nesrovnalostí.

Nyní u nás začnou zejména banky reportovat příchozí platby ze zahraničí na Specializovaný finanční úřad. Ten bude sledovat údaje o příjemci platby, částce, měně, zemi původu a další informace. Data zpracuje jak pro své analýzy, tak je bude sdílet s finančními úřady po celé Evropské unii.

Při placení zahraničního DPH lze využít jednotný systém

Shromažďovat data bude Centrální elektronický systém platebních informací [CESOP]. Typicky se nařízení dotkne e-shopů, ale nejen jich. Platit bude pro všechny tuzemské subjekty, které poskytují své služby či zboží do jiných zemí EU.

Pokud jde o B2C transakce, mají tyto subjekty přitom dvě možnosti, jak zahraniční DPH přiznávat a odvádět.

  • Buď se mohou v každém členském státě, kam zboží zasílají, registrovat a podávat přiznání k tamní DPH.
  • Nebo mohou veškeré evropské DPH přiznat v českém přiznání pro tzv. One-Stop-Shop [OSS]. Což je administrativně i nákladově dle mého názoru ta lepší varianta.

EU možnost využívat OSS postupně rozšiřuje na všechny přeshraniční transakce u služeb a zboží pro koncové spotřebitele [B2C] pro situace, kdy vzniká dodavateli povinnost odvést daň z přidané hodnoty v jiném členském státě.

Banky budou mít s novelou milionové náklady

Podle důvodové zprávy vlády k novele zákona o DPH má mít nařízení negativní dopad na poskytovatele platebních služeb. Dodatečné náklady na ně se odhadují minimálně na sto milionů korun.

Podvody s DPH v Česku pokračují, ukázala akce Rejdař

Novelu nyní dostane k projednání Senát a následně k podpisu prezident. Jelikož se jedná o povinnou transpozici evropské legislativy, je velmi pravděpodobné, že tato nová povinnost začne platit již od 1.1. 2024.

Petr Linx, senior manažer daňového oddělení BDO

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here