Pojistných událostí kvůli invaliditě, nemoci a péči rychle přibývá

428
udalosti
Foto: Freepik.com

V životním pojištění strmě přibývá pojistné plnění kvůli invaliditě, vážné nemoci a dlouhodobé péči. Loni pojišťovny řešily až 24 tisíc těchto událostí. To je meziroční růst o více než 3 700. V pětiletém srovnání vzrostl počet těchto událostí o 11 512.

Loni pojišťovny na smlouvách životního pojištění řešily více než 418 tisíc pojistných událostí v celkovém objemu za zhruba deset miliard korun. A i když si z pojistného plnění stále nejvíc ukrajují úrazy, tak v posledních letech roste počet pojistných plnění kvůli invaliditě, závažnému onemocnění a dlouhodobé péči.

„V posledních letech dochází ke změně skladby pojistných událostí. Roste počet závažných onemocnění a invalidity, a naopak klesá počet úrazů,“ potvrzuje trend hlavní analytik České asociace pojišťoven [ČAP], která statistiku za loňský rok zveřejnila, Petr Jedlička.

Nejčastěji uznávanou pojistnou událostí loni zůstal úraz. Těch pojišťovny evidují za loňský rok něco málo přes 386 tisíc a vyplatily na ně 5,9 miliard korun. Druhým nejčastějším důvodem plnění byla invalidita, vážná nemoc nebo dlouhodobá zdravotní péče, kterých pojišťovny uznaly asi 24 tisíc. Celkem na nich klientům vyplatily 2,6 miliardy korun.

A je to právě kategorie invalidita, závažná nemoc a dlouhodobá péče, která vykazuje v oblasti životního pojištění za poslední roky strmý nárůst. Zatímco ještě v roce 2018 pojišťovny podle dat ČAP plnily 12 127 takových událostí, v roce 2022 už to bylo 19 918 pojistných událostí, za kterými stála uznaná invalidita, závažná nemoc či dlouhodobá péče. A loni jich vykázaly 23 639. Jelikož některé pojišťovny data za loňský rok stále uzavírají a doposílají, dá se podle ČAP očekávat ještě mírný nárůst tohoto čísla.

Pojištění dlouhodobé péče se stává trendem

Neroste jen počet těchto pojistných událostí, ale roste i výše vyplaceného pojistného v této kategorii událostí. Ve zmiňovaném roce 2018 na nich pojišťovny svým klientům vyplatily zhruba 1,2 miliardy korun, v roce 2022 to bylo už 2,019 miliardy korun. Loni se objem vyplacených prostředků vyšplhal na 2,58 miliardy korun.

Očekáváme, že tato čísla i nadále porostou. Populace stárne a stále více osob potřebuje dlouhodobou péči. Růst lze očekávat i v souvislosti se vznikem nového typu pojištění, a to pojištění pro případ dlouhodobé péče,“ poznamenává Petr Jedlička.

Stejná diagnóza a jiné stupně invalidity. I to se stává, říká šéf ČSSZ

Podle demografických analýz se v Česku v následujících patnácti letech zdvojnásobí počet osob s omezenou soběstačností. Tedy těch, jejichž zdravotní stav jim nedovolí se o sebe postarat vlastními silami a k zajištění základních potřeb potřebují asistenci. Za čtyřicet let už má v Česku žít takových lidí až 1,1 milionu. Přitom již nyní zařízení sociální péče, jako jsou domovy důchodců či domovy se zvláštním režimem, v některých regionech odmítají 20 až 40 procent žadatelů o umístění. Podobná situace začíná panovat i u terénních sociálních služeb, kdy pečovatelka dochází ke klientům přímo domu, aby jim donesla nákup a pomohla například s hygienou.

Pojišťovny proto do krytí rizik u životního pojištění stále častěji zařazují kategorii vážná nemoc, invalidita a dlouhodobá péče. A klienti o tento produkt začínají mít zájem. Zajištění sociálních služeb by se tak časem stalo i díky připojištění dostupnější pro širší veřejnost.

„Zdá se, že to kolegové z pojišťoven vnímají tak, že je tady široký prostor pro masový retailový produkt, který nejen pomůže konkrétním klientům, ale pomůže i zdravotnímu a sociálnímu systému, protože do něj přivede nové peníze,“ vysvětlil nedávno výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek pro server Zdravé Zprávy.

Pojistných událostí bylo loni za cca 10 mld. Kč

V součtu na událostech z životního pojištění vyplatily pojišťovny v loňském roce podle předběžných statistik ČAP 9,87 miliardy korun.

„To je zhruba o 760 milionů korun více než v roce 2022. Zároveň jde o nejvyšší vyplacený objem za období počínaje rokem 2020,“ říká Jedlička.

Nečerpáte příspěvek na péči? Pak na domov seniorů zapomeňte

Co do počtu pak pojišťovny meziročně ohlásily o dvacet tisíc událostí více a zároveň nejvíce za poslední tři roky. Denně tak pojišťovny řeší v průměru skoro 1 150 událostí životního pojištění. A jak upozorňuje výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek, mimo zdravotní újmy s sebou vážné nemoci a úrazy přinášejí i finanční rizika, jako je ztráta příjmu kvůli léčbě, rekonvalescenci a trvalým následkům. A někteří pacienti se potýkají i s náklady nutnými třeba na úpravu bytu na bezbariérový.

„Náklady mohou dosahovat milionů. Dobře nastavené životní pojištění je nejen dokáže pokrýt, ale zároveň dává jistotu, že taková náhlá událost zásadně nenaruší rodinný rozpočet,“ vysvětluje Matoušek.

Pojistných plnění spojených s úmrtím klienta pojišťovny evidují za loňský rok přes 8 tisíc. S celkovým vyplaceným objemem 1,4 miliardy korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here