I malé poplatky hrají při dlouhodobém investování velkou roli

1025
portfolio
Foto: Freepik.com

Pasivní investování do burzovně obchodovaných fondů [ETF] se stalo jedním z hlavních investičních trendů v posledních letech. A stejně jako u podílových fondů portfolio významně ovlivňují poplatky. Roli hraje třeba i jen jedno procento.

ETF, které jsou založeny na akciových indexech, jsou levné a podle statistik překonávají svým výnosem 85 až 95 procent aktivně spravovaných fondů. U ETF investor není ani vystaven riziku nesprávného výběru akcií, protože většina ETF jich obsahuje několik set až několik tisíc. Jsou tak často investiční volbou pro širokou veřejnost.

I k pasivnímu investování se však dá přistupovat různými způsoby. Dlouhá léta byly dva hlavní směry buď investování do podílových fondů, nebo opakované nakupování individuálních ETF u brokera. První přístup je spojený s poměrně vysokými poplatky, druhý pak s nutností aktivní správy portfolia ve formě pravidelných příkupů, případného rebalancování a dalších akcí.

Tyto dvě možnosti ale čím dál více rozšiřují robo-poradci. Ty spolu s nižšími poplatky a jednoduchou použitelností tvoří jakýsi mezistupeň mezi dvěma výše zmíněnými způsoby. Nově se pak do košíku možností pasivních investic připojily také Investiční plány XTB, které čerpají z jednoduchosti robo-poradců, ale nechávají nulové poplatky. Stejně jako tomu je u běžných obchodů ETF u tohoto brokera.

Srovnejme si výnos u 1% poplatku

Nabízí se tak porovnání těchto dvou pasivních produktů — tím nejzásadnějším rozdílem jsou pro mnohé poplatky. Robo-poradci se většinou pohybují okolo ročního poplatku 1 % za správu, u Investičních plánů tento poplatek není. Je ale opravdu 1 % tak zásadní? V dlouhodobém horizontu ano. Uveďme si to konkrétním příkladu.

Většina začínajících investorů na začátku vloží vyšší jednorázovou částku, ke které pak přidává pravidelné měsíční vklady. Představme si tedy investora, který začíná s částkou 3 000 eur [cca 75 000 CZK], k níž měsíčně přidává 150 eur [cca 3 700 CZK]. Investuje do ETF na index S&P 500 a jeho investiční horizont je 30 let. Dlouhodobý výnos tohoto indexu je zhruba osm procent ročně. Výsledek takového investora můžeme vidět na grafu níže.

Modelové portfolio: Vývoj nominální hodnoty úspor bez poplatků

[Zdroj: XTB]

Za 30 let bude hodnota investičního účtu [vklady plus zhodnocení] při daných parametrech 239 084 eur [cca 5,9 mil. Kč]. Za tuto dobu investor na účet vloží celkem 57 000 eur [cca 1,4 mil. Kč] a zbývajících přibližně 182 000 eur [cca 4,5 mil. Kč] bude představovat výnos z investice.

Nyní si představte stejnou situaci, kdy ale investor posílá své peníze do ETF prostřednictvím makléře, který si účtuje roční poplatek za správu ve výši 1 %. Čistý výnos tedy nebude činit osm, ale sedm procent. Na první pohled to vypadá jako bezvýznamný rozdíl, při bližším pohledu to ve skutečnosti ale tak zanedbatelné není.

Modelové portfolio: Vývoj nominální hodnoty úspor s poplatky

[Zdroj: XTB]

Při 7% čistém výnosu bude konečná hodnota účtu po 30 letech činit necelých 195 000 eur [4,8 mil. Kč]. To je přibližně o 44 000 eur [cca 1,1 mil. Kč] méně než u účtu bez poplatků. Celková vložená částka bude stále 57 000 eur [cca 1,4 mil. Kč], ale výnos dosáhne pouze 138 000 eur [3,4 mil. Kč]. Porovnejme oba případy v jednom grafu.

Modelové portfolio: Vývoj nominální hodnoty úspor s poplatky a bez nich

[Zdroj: XTB]

Rozdíl v celkové hodnotě účtu způsobuje průběžně placený roční poplatkem ve výši 1 %, který na první pohled vypadá zanedbatelně, z dlouhodobého hlediska se ale významně propisuje do výnosu. S rostoucí velikostí portfolia totiž roste výška placeného poplatku. Na grafu vidíme, že rozdíl se začíná výrazněji projevovat po 10 až 15 letech od zahájení investování a každým rokem se zvětšuje. Investor by tedy neměl ignorovat ani na první pohled malé poplatky, jelikož i ty hrají v dlouhodobém horizontu velkou roli. / Více informací o bezpoplatkových Investičních plánech XTB naleznete zde!

–Adman’s Choice–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here