Kolky letos v Česku skončí, stejně tak i jejich výměna a odkup

1014
kolky
Ilustrační foto: MF ČR

Jen do konce roku 2024 poslouží k úhradě správních poplatků kolkové známky neboli kolky. Stejně tak se dají kolky vyměnit či odkoupit jen do konce letoška. Ceninu různých hodnot stáhnou úřady z oběhu kvůli provozním nákladům.

Od ledna 2025 už lidé ani firmy nezaplatí správní poplatek, například za vklad do katastru nemovitostí, ale i jiné úkony, kolkovou známkou. Vláda totiž rozhodla o ukončení této praxe kvůli úsporám veřejných rozpočtů a změnu zahrnula do jejího konsolidačního balíčku.

„Kolkové známky se ruší na základě zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, a to zejména z ekonomických důvodů,“ vysvětlují zástupci Ministerstva financí ČR [MF ČR].

A zevrubně vyčíslují i náklady spojené s výrobu a distribucí kolkových známek. Ty se v letech 2014 až 2021 podle ministerstva pohybovaly kolem půl miliardy korun.

„Státu tak jejich zrušení uspoří ročně desítky milionů,“ vysvětluje úřad důvod stažení kolků.

Nakupovat a vyměňovat poškozené nepoužité kolkové známky za nové, nebo si nechat zpětně odkoupit nepoškozené kusy mohou jejich majitelé jen do konce letošního roku. Výměnu a odkupy kolků provádí vybrané pobočky České pošty, které je i prodávají. Výměna i odkup jsou však možné za poplatek odvíjející se od nominální hodnoty ceniny.

Kolkové známky ale slouží i k úhradě správních a soudních poplatků. Od ledna příštího roku už za tyto úkony lidé a firmy ale už zaplatí jen v hotovosti nebo bankovním převodem.

Výměna kolků na poště

Některé pobočky České pošty nabízí mimo prodeje kolkových známek různých hodnot i výměnu v případě jejich poškození. Pokud ale jde o nepoužité kolky poškozené například slepením, potrháním, znečištěním či neoražené, kdy jsou kolky nalepené na nepodaných podáních.

„Za výměnu se vybírá poplatek ve výši 10 % z nominální hodnoty kolkové známky včetně DPH, dle aktuálně platných Poštovních podmínek České pošty,“ uvádí k poplatku za výměnu kolku Česká pošta.

Jejich výměnu však podmiňuje podáním písemné žádosti. K ní navíc žadatel předkládá svůj doklad totožnosti. V žádosti uvádí počet kolkových známek podle jednotlivých nominálních hodnot a jejich úhrn. Dále v ní uvádí jméno, příjmení a adresu. Žádost stvrdí podpisem.

„K výměně musí být předloženy obě části kolkové známky,“ upozorňuje na další z podmínek výměny Česká pošta.

Za odkup kolku vybírá poplatek ve výši 5 % z nominální hodnoty kolkové známky. K odkupu žadatel stejně jako k výměně podává písemnou žádost a předkládá doklad totožnosti. Stejně tak v žádosti uvádí počet kolkových známek podle jednotlivých nominálních hodnot a jejich úhrn. Dále svoje jméno, příjmení, adresu a dokument podepisuje. I odkup kolku podmiňuje předání jeho obou částí.

Kolkům odzvonilo. Co “byly kolky”

Kolkové známky nebo také kolky se skládají ze dvou spojených dílů a na zadní straně jsou opatřeny lepivou vrstvou. Oba díly rozděluje perforace. Výška obrazců vrchního tisku činí u horního dílu 26 mm, u spodního dílu 12,5 mm a šířka obou obrazců je 23 mm.

Do Prahy dorazily investiční známky za půl miliardy korun

Na horním dílu kolkové známky je vyobrazený velký státní znak České republiky. Dále číslo označující hodnotu, označení peněžní jednotky „Kč“, nápis „Česká republika“ a nápis „Kolková známka“. Na dolním dílu kolku stojí číslo označující hodnotu, označení peněžní jednotky „Kč“ a také nápis „Kolková známka“.

–VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here