Dluhopisy jsou jistota. Trend je AI i kroky v oblasti klimatu

239
klimatu
Foto: Pixabay.com

V příštích deseti letech by mohlo dojít k vyššímu růstu a nižší inflaci, a to díky zvýšené produktivitě v důsledku umělé inteligence [AI]. Zpoždění přijímaných kroků v oblasti klimatu vede naopak k vyšším ekonomickým nákladům. 

Alespoň to uvádí nejnovější výroční publikace Amundi Capital Market Assumptions. Ta nabízí investorům aktuální prognózy pro 40 tříd aktiv, letos navíc s akciemi rozvíjejícího „EM ex-China“ trhu.

„V příštím desetiletí by mělo dojít ke změně relativní atraktivity různých tříd aktiv. Dluhopisy zůstanou pevnou základnou. Jejich obnovená atraktivita se rozšíří i na rozvíjející se trhy. Preferovány by měly být i akcie na rozvíjejících se trzích, zejména Indie. Pozornost by měla být upřena i na evropské akcie,” uvedl CIO skupiny Amundi Vincent Mortier.

Co predikují analytici Amundi? Předně pozitivní dlouhodobý výhled u vysoce kvalitních dluhopisů. Podle nich solidní výnos při středním riziku nabízejí i dluhopisy zemí řazených mezi rozvíjející se trhy. Dále jsou to hedgeové fondy a skupina dluhového financování [private debt, pozn. red.]

Za hlavní hnací motor portfolia nadále považujeme dluhopisy, zejména vysoce kvalitní aktiva,“ říká Mortier a dodává: „Vyšší volatilita akcií bude vyžadovat, aby investoři hledali další zdroje diverzifikace, například dluhopisové nástroje na rozvíjejících se trzích,“

Jaký vývoj se očekává u akcií

U akcií dojde podle predikce analytiků Amundi k reorganizaci z hlediska regionálních preferencí. Obnoví se atraktivita globálních a rozvíjejících se trhů. Největší potenciál výnosu nabídne nejspíše Indie. A mezi rozvinutými trhy získává na atraktivitě Evropa.

Dominik Proch: Make in India, přeloženo jako Vyrábějte v Indii

Roční hospodářský růst rozvíjejících se trhů [EM] bude v letech 2024-2033 v průměru o 2,3 procenta vyšší než růst vyspělých trhů, uvádí predikce Amundi. Avšak tato růstová výhoda v následujících dvou desetiletích oslabí. To proto, že cesta k dosažení čisté nuly v oblasti energetiky se pro rozvíjející trhy jeví náročněji. Z přechodu už ale těží konkrétní země, jako jsou například Chile a Indonésie, které jsou bohaté na vzácné nerostné suroviny.

„Mezi akciemi rozvinutých trhů by měl americký trh zaostávat, 5,6% anualizovaný očekávaný výnos v příštích 10 letech, to z důvodu drahého ocenění. Naopak ex-Japan a evropské akcie mohou nabídnout vyšší výnosy, a to kolem 6,5 procenta. Indické akcie, EM ex-China a private equity vynikají jako třídy aktiv s nejvyšším potenciálem výnosu, to nad 7 procenty,“ stojí ve výhledu.

Z hlediska růstu ekonomiky pak desetiletou úroveň růstu rozvinutých trhů analytici revidovali směrem nahoru. U sektorů čekají analytici Amundi zhodnocení zejména ve zdravotnictví, IT a komunikačních služeb a ve finančním sektoru.

Klimatické změny a dopady na ekonomiky

V porovnání s loňskými prognózami revidovali i své hlavní scénáře pro rok 2024 tak, aby odrážely vývoj v oblasti změny klimatu, geopolitického napětí a potenciálního dlouhodobého dopadu umělé inteligence na globální ekonomiku. Ústřední scénář nyní počítá s vyšší pravděpodobností zpoždění v oblasti politiky ochrany klimatu a se zhoršenými vyhlídkami na dosažení cíle 1,5-2 °C do roku 2050.

„Klimatické změny, přechod na novou energetiku a geopolitické události s největší pravděpodobností povedou jednotlivé země k odlišným růstovým scénářům. Mohou se objevit noví vítězové, zatímco centrální banky budou muset zajistit rovnováhu, udržet cenovou stabilitu a přijatelné náklady na obsluhu dluhu, aby bylo možné tento přechod zafinancovat,” říká Monica Defend, vedoucí Amundi Investment Institute.

Vznikla nám tu technologická ekonomika, říká John O’Toole

Podle ní centrální banky budou nuceny sladit cíle měnové politiky, vysokou míru zadlužení a potřebu relativně nízkých dlouhodobých výnosů pro financování tohoto přechodu. Upozorňuje na to, že nově zavedená daň z uhlíku nejspíš významně ovlivní ekonomický růst a inflaci. Což se dotkne hlavně domácností v zemích s rozvíjejícími se trhy a domácností s nízkými příjmy.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here