Úvěry pro živnostníky a podnikatele nabízí dnes každá banka. Nabídka je přitom stejně pestrá jako u úvěrů pro domácnosti. Některé z bank podnikatelům a živnostníkům přitom souběžně s úvěrem nabízejí i založení spořicího účtu. Důvodem je, aby získali výhodnější úrokovou sazbu u úvěru.

Provozní financování

Neúčelový úvěr na základě výpisů z podnikatelského účtu vedeného u kterékoli banky v ČR. Jako zajištění banky využívají blankosměnky nebo zástavní právo k nemovitosti. Patří mezi nejčastější úvěry pro živnostníky a podnikatele.

Kontokorent úvěr banka poskytuje vždy na 1 rok, s možností automatického prodloužení. Každá platba došlá na účet snižuje částku, ze které dlužník platí úrok. V případech, kdy banka požaduje zajištění, lze využít směnku nebo zástavní právo k nemovitosti.

Americká hypotéka někdy i podnikatelská hypotéka se nabízí, má-li podnikatel k dispozici nemovitost, kterou může použít jako zajištění úvěru. Výhoda může být delší doba splácení, třeba i 15 let. Náklady spojené s úvěrem jsou daňově uznatelným nákladem. Úrok lze fixovat jako u běžné hypotéky a úvěr lze refinancovat nebo konsolidovat.

Investice a rozvoj

Investiční úvěr nabízí oproti neúčelovým úvěrům nižší úrokové sazby a delší dobu splatnosti. Jeho výše určuje, zda vyžaduje zajištění například v podobě nemovitosti, nebo ne.

Neúčelový i úvěr se zárukou Evropské investiční banky nebo fondu. Neúčelový úvěr se zárukou je vhodný jak pro podnikající fyzické osoby, tak firmy, které mají roční obrat několik stovek tisíc korun až 50 milionů Kč a jsou schopni doložit výpisy z účtu nebo jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období. Cílovými skupinami jsou podnikatelé s podnikatelskou historií a sídlem v České republice.

Čerpání úvěru je jednorázové nebo postupné, prostředky se vyplácí přímo dodavateli nebo věřiteli. Úvěry od investičního banky/fondu nabízejí předčasné splacení zdarma a zvýhodněnou úrokovou sazbu. Tu lze čerpat i úvěrů se zárukou Evropské investiční banky. Úvěry od investičního fondu přitom nabízejí předčasné splacení zdarma a zvýhodněnou úrokovou sazbu.

Úvěr se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky v rámci programu ZÁRUKA, který podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Záruka poskytuje podnikatelům zajištění podnikatelského úvěru, které po nich požaduje banka v případě, že nemají dostatečnou výši zajištění.

Pořízení auta

Auto-úvěr banky nabízí jako snadný a rychlý způsob financování, obvykle bez dodatečného zajištění. Úvěr je zajištěn často jen hodnotou financovaného předmětu.

Operativní leasing, kdy jsou leasingové splátky daňově uznatelným nákladem.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here