Pojistit riziko rakoviny i jiné závažné nemoci patří k nejdražším

438
Foto: Pixabay.com

Komerční pojištění pro krytí finančních rizik spojených s problémy spojenými ze závažnými nemocemi je běžné. Pojistit se jde proti mnoha nemoce. Ty mají pojišťovny většinou uspořádany do několika baličků. Nejdražší je rakovina.

Připojištění vážných nemocí funguje tak, že pojišťovna vyplácí pojistnou částku, jakmile je nemoc diagnostikována bez ohledu na budoucí léčbu a její úspěšnost. Vyplacením pojistné částky připojištění zaniká. Problém může být někdy v tom, že u nemocí je smlouvou stanovena čekací doba na výplatu pojistného v řádech měsíců. Pojišťovny se tím chrání před případnými pojistnými podvody. Dále platí, že pojišťovna člověka pojistí pouze pro případ náhodných událostí, které nelze předvídat.

Pojistit si riziko rakoviny a další nemocí

Pouze některé pojišťovny nabízejí v případě rakoviny komplexní krytí. Na trhu jsou ale i pojišťovny, které vyplatí pojistné plnění už i při zjištění rakoviny v počátečním stádiu. Některé pojišťovny do krytí zahrnují i takzvané premaligní stavy, které výrazně zvyšují pravděpodobnost, že člověk v budoucnu onemocní rakovinou.

Při zohlednění krytí rizika závažného onemocnění rakovinou odborníci doporučují volit komplexní pojištění, kde je zahrnuta rakovina všech orgánů. Důležité je přitom mít i pojištění invalidity, kterou nezpůsobuje jen rakovina, ale i další typy závažných onemocnění.

Pojistit si riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti

Pojištění závažných nemocí lze doplnit připojištěním rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti. Samozřejmostí by mělo být i pojištění invalidity, u něhož je plnění navázáno na přiznání invalidní penze od státu. V tomto případě pojišťovny vyplácejí jednorázovou pojistnou částku. Ta může být případně i rozdělena do dvou částí, částce při přiznání a částce po určité době, pokud invalidita i nadále trvá. Možná je i výplata měsíční či roční penze.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here