Investiční životní pojištění nebo rizikové životní pojištění

1040

Máte ve své pojistné smlouvě správně a dostatečně pojištěna ta rizika, která by pro vaší domácnost znamenala finanční pohromu? Například výpadek pravidelného příjmu vyplývající z dlouhodobé pracovní neschopnosti?

Pojišťovny v ČR v základu nabízejí dva typy životního pojištění, respektive tři. Je to starší kapitálové pojištění, investiční životní pojištění a prosté rizikové životní pojištění. Tyto typy pojištění se od sebe liší konceptem výpočtu pojistného, ale i pojistnými podmínkami u konkrétních připojištění.

Dáme-li pryč starší kapitálové pojištění, zbyde nám investiční životní pojištění a rizikové životní pojištění. Ty nabízejí dva různé přístupy k pojištění jako takovému. Zatímco investiční životní pojištění lze nastavit spolu s pojistkou i jako spoření (investování), rizikové ne. V případě rizikového životního pojištění si člověk nevytvoří žádnou finanční rezervu, kterou dostane po vypršení smlouvy. Vše, co klient pojišťovně zaplatí, jde na úhradu krytí rizik, na které je pojištěn.

V ČR je cca 95 % pojistných smluv uzavřených jako investiční životní pojištění. To, že má většina lidí sjednáno investiční životní pojištění má své důvody. Oproti rizikovému životnímu pojištění je investiční životní pojištění méně nákladné a klientům nabízí i transparentnější údaje o poplatcích a cenách rizika. Jeho další výhodou je i takzvané přirozené pojistné, kdy pojištěný platí pojistné dle svého aktuálního věku. Díky přirozenému pojistnému tak zaplatí pojištěná osoba v prvních 15 letech za krytí rizik méně než v rizikovém životním pojištění.

Investiční životní pojištění je přitom i velice flexibilní ve svém nastavení. Pojištěný si může vybrat, na co ve své pojistné smlouvě položí důraz. Může investovat/spořit i se chránit před finančními dopady vyplývajícími z nenadalých událostí. Anebo obojí v rozumné kombinaci. Přitom by ale neměl zapomínat na to, k čemu pojištění slouží.

Proč uzavřít životní pojištění

Životní pojištění kryje vážná životní rizika, jako je například smrt, invalidita, vážná onemocnění a trvalé následky po zdravotní události. Jsou to takové zdravotní komplikace, které se citelně dotknou pojištěného jako “stroje na peníze”. Posoudit je třeba individuální situaci celé domácnosti, včetně jejích závazků. V případě domácnosti, která splácí hypotéku, to může být například pojistné plnění v její výši u pojištění rizika smrti živitele. Zjednodušeně řečeno – pojistná smlouva, v nichž je například smrt živitele rodiny pojištěna částkou 100 tisíc korun a trvalé následky úrazem na 2 000 000 Kč příliš smysl nedává. Stejně jako třeba pojištění dítětě, v němž je dítě pojištěno v případě smrti na dva miliony korun, ale pokud by se stalo invalidní na celý život, od pojišťovny dostane 100 000 Kč.

Přednosti investičního životního pojištění

Hlavní výhodou investiční životního pojištění zůstává něco si naspořit. Také ale platí, že čím větší důraz pojištěný položí na investování/spoření, tím méně peněz mu zbyde na pojištění  životních rizik. Samozřejmě, kdo nemá fiananční limity, může uzavřít takovou smlouvu, která mu nejenže umožní plnohodnotně investovat, ale i ho bude dostatečně chránit před riziky. Ovšem i zde se věc má trochu jinak. Investiční životní pojištění ztrácí na atraktivitě, pokud ho pojištěný chce využít jako investiční nástroj (existují výjimky), protože v tom případě by měl spíše sáhnout po podílových fondech, a to zejména z důvodu nižších nákladů.

 

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here