Život nebo majetek? Aneb, co spíše pojistit

239
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zatímco průměrné roční pojistné na jednoho obyvatele zemí Evropské unie činí cca 2 250 eur, v ČR je to necelých 500 eur. Dále platí, že Češi raději pojistí svůj majetek, než aby pojistili sebe sama jako stroje na peníze. Pojistit majetek je pro ně důležitější než pojištění zdraví a ochrana příjmu.

Klasická pojistná služba u životního pojištění značí krytí vážných životních rizik a dorovnání příjmu ve chvílích, kdy zdravotní nebo jiné problémy zamezí pojištěnému vydělávat peníze. Při nastavování pojistných částek je proto třeba klást důraz zejména na rozpočet domácnosti i dlouhodobé zdravotní komplikace. Čísla ukazují, že u životního pojištění lidé často přeceňují krátkodobá zdravotní rizika, jako jsou třeba úrazy, a podceňují dlouhodobá rizika.

Životní pojistka primárně neslouží k vykrývání finančních ztrát způsobených drobnými úrazy, ale slouží k dorovnání příjmu ve chvíli, kdy domácnost kvůli vážným zdravotním komplikacím některého z jeho živitelů přijde o pravidelný příjem. Lidé by proto měli více dbát ve své pojistce více na krytí rizik, jako je úmrtí, invalidita či pracovní neschopnost z důvodu závažné nemoci než na to, co dostanou, kdy si zlomí ruku.

Základem při nastavování každé pojistné smlouvy je zohlednění konkrétní životní situace pojištěného, jeho výdaje i příjmy. Počítat je třeba se všemi závazky, které musí domácnost měsíčně hradit. Typicky se jedná právě o spotřebitelské úvěry či hypotéky. Už proto je výhodné vždy sáhnout po pojistce, kterou lze s co nejmenšími náklady měnit v době jejího trvání.


Ze statistik pojišťoven

  1. 88 % úmrtí je způsobeno nemocí, pouze 12 % úrazem
  2. 94 % invalidity je způsobeno nemoci, pouze 6 % úrazem
  3. 91 % hospitalizací je z důvodu nemoci, 9 % z důvodu úrazu
  4. 88 % pracovní neschopnosti je z důvodu nemoci, 12 % z důvodu úrazu

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here