Lidé si spotřebitelské úvěry nejčastěji berou na pořízení auta, elektroniky nebo dovybavení domácnosti. Převažujícím důvodem pro nákup zboží či služby na úvěr je v 49 % nedostatek hotovosti.

Česká bankovní asociace [ČBA] zveřejnila výsledky průzkumu agentury SC&C o přístupu lidí k čerpání spotřebitelských úvěrů. Z průzkumu mezi cca tisícovkou respondentů vyplynulo, že úvěr na pořízení něčeho si v minulosti vzalo 60 % z nich. Z nich více než půlka [33 %] vykazuje z hlediska bezpečnosti splácení úvěru rizikové chování. Ale i to, že polovina z oslovených lidí už splácí minimálně jednu půjčku. Nebo, že 35 % lidí půjčku již splatilo.

Nedostatek hotovosti

Převažujícím důvodem pro nákup zboží či služby na úvěr je v 49 % nedostatek hotovosti. V ostatních případech jde o neochotu čekat a peníze si našetřit [15 %]. Anebo sehraje i roli aktuální výhodná akce na splátky. Například s nulovým či nízkým úrokem [14 %].

„Hotovost postrádají především mladí a lidé s nižším vzděláním. Slevové akce lákají hlavně muže. V mladším věku se nejčastěji zadlužujeme kvůli spotřební elektronice, lidé ve středním věku si častěji berou půjčky na nákladnější věci, jako je třeba auto,“ říká ředitelka SC&C Jana Hamanová.

Rizikové zadlužování podle ČBA

Průzkum měřil i takzvaný index rizikového zadlužování. Ten hodnotí spotřebitele z hlediska výskytu rizikových faktorů. Jako je například ochota uhradit splátku úvěru dalším úvěrem aj.

„Index, který vychází z přepočtu na celou dospělou populaci, se oproti minulému roku nezlepšil a pohybuje se opět na hranici 20 procent. Lze tedy konstatovat, že z hlediska metodiky průzkumu se rizikové zadlužení týká 20 procent. Což je 1,58 milionů dospělých Čechů,“ tvrdí Jana Hamanová z ČBA.

Osoby, které mají tendenci se rizikově zadlužovat charakterizuje jako mladé lidi [18-34 let] s nižším vzděláním. Ti si často berou úvěry od více poskytovatelů. Rozeseti jsou po celé republice a úvěr si nejčastěji berou na nákup spotřební elektroniky či automobilu/motocyklu.

Kdo má zkušenost…

Helena Brychová, gestorka ČBA pro spotřebitelské chování a finanční vzdělávání, říká, že průzkum odhalil zajímavý rozdíl mezi přístupem těch, co již zkušenost s půjčkou mají, ve srovnání s těmi, kteří si ještě peníze nepůjčili.

„První skupina inklinuje jasně k tomu půjčit si na věci, které pro ty nezkušené téměř nepřicházejí v úvahu. Je tomu tak například u spotřební elektroniky či bílého zboží,“ vysvětluje.

Poukazuje i na další zajímavý jev: Úvěr do výše 100 tisíc korun přiznává 35 % respondentů, zhruba stejný počet Čechů nechce výši své půjčky sdělit.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 87 % Čechů říká, že by si nikdy nepůjčilo na splacení jiné půjčky. A za nerizikové je většinou lidí [66 %] považováno, pokud výše splátek nepřesáhne 20 % jejich příjmů.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here