Za růstem bankrotů je novela insolvenčního zákona

436
novela_insolvencniho_zakona
Foto: Archiv FinTag.cz

Novela insolvenčního zákona zmírnila podmínky oddlužení u fyzických osob i podnikatelů. To se projevilo v dvojnásobném počtu vyhlášených osobních bankrotů. Podle analytičky Czech Credit Bureau [CRIF] Věry Kameníčkové to ale neznámá, že by dvojnásobně narostl počet lidí v obtížné finanční situaci.

Lze aktuální výsledky o počtu bankrotů vnímat jako výsledky špatné, neutrální, nebo zlepšující se? A to s ohledem na zmírnění podmínek pro vyhlášení bankrotu?

Počet osobních bankrotů a bankrotů fyzických osob podnikatelů ukazuje, že červnová novela insolvenčního zákona skutečně umožnila oddlužení vyššímu počtu lidí. Po její účinnosti se počet těchto bankrotů za měsíc skokově zvýšil na téměř dvojnásobek. Od té doby je však již poměrně stabilní. I když někteří komentátoři a předkladatelé novely očekávali ještě vyšší nárůst počtu vyhlašovaných bankrotů, je vidět, že novela měla přesto výrazný dopad.

Jak vidíte další vývoj?

Z hlediska delšího období očekáváme stabilní vývoj počtu bankrotů s tendencí k mírnému poklesu. Aktuální výsledky o počtu osobních bankrotů lze vnímat jako dobré. To proto, že odráží skutečnost, že více lidí ve finančních obtížích dostalo šanci se se svým dluhem řádně vyrovnat a neskončit v exekuci.

Jakým způsobem byly zmírněny podmínky pro vyhlášení bankrotu? Co konkrétně se změnilo? A která ze změn byla klíčová pro snadnější přístup k vyhlášení bankrotu – a případně u kterých skupin?

Novela zákona rozšiřuje podmínky, za kterých lze povolit oddlužení fyzické osoby, případně fyzické osoby podnikatele. Pro mnoho lidí je důležité, že soudy nově předem nezkoumají schopnost dlužníka splatit během pěti let alespoň 30 procent svých závazků. Právě zrušení této podmínky pravděpodobně přispělo k nárůstu počtu bankrotů nejvyšší měrou. Novela zároveň umožňuje oddlužení více lidem s invalidním a starobním důchodem.

Jak to?

Protože zkracuje dobu splácení závazků na tři roky a zároveň ruší nutnost doložit schopnost splatit alespoň 30 % závazků. Je však třeba dodat, že v případě, že dlužník nebude po třech či pěti letech schopný zaplatit 30 % závazků, bude soud zkoumat, zda dlužník skutečně ke splacení závazků vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat.

Jak vy osobně hodnotíte přínosnost novely insolvenčního zákona?

Zmírnění podmínek otevřelo cestu k oddlužení především lidem, kteří se dosud nacházeli v dluhové pasti. Nebyli schopni se svých dluhů zbavit. Pro lidi, kteří mají i jiné možnosti oddlužení než osobní bankrot, se nic zásadního nemění. Lidem s nižšími dluhy a schopností je rychleji splatit se otevřela možnost oddlužení už po 3 letech v případě, že zaplatí minimálně 60 % svých závazků.

Jaký vývoj počtu bankrotů očekáváte do budoucna?

U bankrotů fyzických osob podnikatelů a osobních bankrotů v příštích měsících očekávejme, že se jejich počet příliš nezmění. V delším období se jejich počet odvíne od ekonomické situace, především od výše reálných mezd a míry nezaměstnanosti. Pokud se v důsledku ekonomického otřesu zvýší nezaměstnanost, poroste inflace, která sníží reálné mzdy, může se počet žadatelů o oddlužení zvýšit.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here