Ve 3. čtvrtletí letošního roku bylo vyhlášeno 6 399 osobních bankrotů, 2 742 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 150 bankrotů obchodních společností. V prvních dvou skupinách bankroty vzrostly meziročně i mezičtvrtletně na dvojnásobek. Důvod je i mírnější insolvenční zákon.

V září letošního roku bylo vyhlášeno 43 bankrotů obchodních společností [OS], 904 bankrotů fyzických osob podnikatelů [FOP] a 2 149 osobních bankrotů. Počet osobních bankrotů se zvýšil oproti srpnu o jeden a dosáhl nového maxima za celou dobu účinnosti insolvenčního zákona, tedy od začátku roku 2008.

„V září bylo rovněž podáno 89 návrhů na bankrot obchodních společností, 912 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 2 077 návrhů na osobní bankrot,“ vyjmenovává analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Osobní bankroty vedou

V září bylo vyhlášeno 2 149 osobních bankrotů, o jeden více než v srpnu a tedy nejvíce od roku 2008, kdy začal platit stávající insolvenční zákon. Zároveň bylo podáno 2 077 návrhů na osobní bankrot, o 260 méně než předchozí měsíc. Ve 3. čtvrtletí bylo vyhlášeno 6 399 osobních bankrotů, což je dvakrát více než v předchozích čtvrtletích. Důvodem je červnová novela insolvenčního zákona, který zmírnil podmínky pro oddlužení.

Vývoj počtu návrhů na osobní bankrot a osobních bankrotů

 

„Počet osobních bankrotů se po účinnosti novely insolvenčního zákona pohybuje nad 2 tisíci bankroty měsíčně a příliš se v jednotlivých měsících nemění. Můžeme proto očekávat, že i v dalších měsících bude vyhlašováno přibližně dvakrát více osobních bankrotů než před účinností zmíněné novely,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v září vyhlášeno v Moravskoslezském kraji [354] a v Ústeckém kraji [286]. Nejméně naopak na Vysočině [53] a v Jihočeském kraji  [79].

Za posledních dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 15 798 osobních bankrotů, o 3 133 více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 18 385 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 4 908 více. Počet osobních bankrotů se meziročně zvýšil o 25 %, zatímco počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil o 36 %.

Jak jsou na tom fyzické osoby podnikající

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se v září oproti srpnu snížil o 19 a počet návrhů na bankrot FOP se snížil o 69. Naopak čtvrtletní počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl s 2 742 bankroty nejvyšší od začátku roku 2008 a dvakrát vyšší než před rokem.

„Data za jednotlivá čtvrtletí nám ukazují, že počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se v důsledku červnové novely insolvenčního zákona skokově zvýšil na dvojnásobek,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Dodává, že data za jednotlivé měsíce jsou poměrně vyrovnaná, proto můžeme očekávat, že se počet bankrotů podnikatelů už v důsledku novely zvyšovat nebude.

Počet bankrotů podnikatelů se v uplynulých 12 měsících snížil pouze ve Středočeském kraji. Nejvíce bankrotů fyzických osob bylo vyhlášeno v Moravskoslezském kraji [720] a ve Středočeském kraji [671]. Nejméně na Vysočině [198] a ve Zlínském kraji [264]. Počet bankrotů FOP se meziročně snížil pouze ve Středočeském kraji, a to o 6 %. V ostatních krajích se zvýšil, nejrychleji na Ústecku, kde vzrostl o 50 %, v Moravskoslezském kraji [37 %] a v Jihočeském kraji [27 %].

Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů:

Počet bankrotů obchodních společností

Počet bankrotů obchodních společností se v září oproti srpnu snížil o deset, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně zvýšil o devět.

Za celé čtvrtletí bylo vyhlášeno 150 bankrotů obchodních společností, pouze o tři bankroty více než ve 3. čtvrtletí loňského roku. Od roku 2008, kdy začal platit stávající insolvenční zákon, šlo o druhý nejnižší počet bankrotů OS v jednom čtvrtletí. V uplynulých 12 měsících bylo vyhlášeno 655 bankrotů obchodních společností, meziročně o 1 007 více [+18 %].

Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností:

„Počet bankrotů obchodních společností ukazuje, že ekonomická situace České republiky je pro společnosti i přes určité zpomalení ekonomiky stále příznivá,“ upřesňuje Kameníčková.

Dodává, že počet bankrotů obchodních společností za posledních 12 měsíců poklesl hlavně na Pardubicku a v Jihočeském kraji.

V uplynulých 12 měsících bylo vyhlášeno 655 bankrotů obchodních společností, o 17 méně než v předcházejích 12 měsících. Počet bankrotů OS se v šesti krajích snížil a v sedmi krajích zvýšil. Největší pokles zaznamenal Pardubický kraj [-38 %] a Jihočeský kraj [-37 %]. Naopak nejvyšší nárůst zaznamenal Plzeňský kraj [29 %] a kraj Vysočina [23 %].

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here