Investice do domácích a zahraničních podílových fondů nabízených v ČR dosáhly k letošnímu 30. září 537 miliard korun. Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl od začátku letošního roku o více než 64 miliard korun.

Domácnosti a instituce držely ke konci letošního září v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 537,44 miliard korun. 85 % objemu majetku drží fyzické osoby a 15 % právnické osoby.

Přetrvávající nízké úroky na spořicích produktech, pokračující růst mezd a potřeba zachovat reálnou kupní sílu finančních prostředků v prostředí nenulové inflace nadále podporují prostředí vhodné pro investování,“ říká předseda Asociace pro kapitálový trh [AKAT] Martin Řezáč.

Procentuálně nejvyšší kvartální nárůst o 9,3 % zaznamenaly fondy peněžního trhu. Naopak pokles zaznamenaly fondy strukturované o 4,8 procenta a fondy akciové o bezmála 3,4 %.

Investice ve fondech dle jejich typů – čtvrtletní změna

Nárůsty ve fondech ano, ale už ne takové

Podle Martina Řezáče i přes procentuální pokles akciových a strukturovaných fondů vede logická snaha domácností o vytváření rezerv na budoucí potřeby k postupně vyšší penetraci podílových fondů na celkovém majetku domácností.

„Čekáme, že tento trend bude pokračovat i v dalších měsících, jakkoliv se letošní mimořádné tempo růstu aktiv v podílových fondech zřejmě nepodaří udržet,” dodává.

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů v České republice patřily k letošnímu 30. 09. Česká spořitelna [142,691 mld. Kč], ČSOB [126,838 mld. Kč], Komerční banka [64,758 mld. Kč], Conseq Investment Management [43,490 mld. Kč] a Amundi Czech Republic, investiční společnost [30,058 mld. Kč].

Fondy kvalifikovaných investorů aj.

Celkově vzrostl ve třetím čtvrtletí i majetek zainvestovaný ve fondech kvalifikovaných investorů. Objem v nich zainvestovaného majetku dosáhl 185,78 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 10 mld. Kč [o 5,67 %]. To znamená 175,8 miliardy korun k 30. 6. 2019 na 185,9 miliardy korun k 30. 9. 2019.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím v zahraničí ve třetím čtvrtletí vzrostl na 1,523 bilionu korun. Což je nárůst o více než 36,7 miliardy korun.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo provedeno celkem 89 327 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2019 hodnoty přes tři biliony korun.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here